كردستان

حکومت صلاح الدین ایوبی عصر طلای کردها

حکومت صلاح الدین ایوبی عصر طلای کردها

سرهنگ شیخ عبدالوحید/مترجم : مهندس صلاح الدین عباسی

مهمترین و افتخار آمیز ترین مرحله ی تاریخی کردها ، ، دوران زعیم بزرگ و تاریخی ، سلطان صلاح الدین ایوبی است.

نجم الدین شادی یکی از رهبران بزرگ کرد در شمال بین النهرین بود . او دو پسر لایق به نام های ایوب و شیرکوه داشت . ایوب برادر بزرگتر از طرف خلیفه ی عباسی والی شهر تکریت در صد مایلی شمال بغداد گردید . این دو برادر سپس به سوی دمشق رفتند . برادر کوچک در خدمت عمادالدین زنگی و ایوب به خدمت نورالدین والی دمشق و پدر عمادالدین به کار مشغول شدند . در ولایت مصر بر سر مقام وزارت شورش هایی روی داد و وزیر آنجا به قتل رسید . فرزند وزیر مقتول به نام (( شاه ور )) از نور الدین والی دمشق ، طلب کمک کرد و او هم شیرکوه را در فرماندهی سپاهی از کردها و عرب ها به مصر گسیل داشت . صلاح الدین فرزند ایوب یکی از افراد سپاه عمویش شیر کوه بود . در این اثنا قدرت و توانایی صلاح الدین بروز و شهرت او به عنوان جنگ جوی شجاع و با هوش در سپاه شیرکوه به همان جا رسید . صلاح الدین در سال ۱۱۳۷ ه ش در تکریت هنگام حاکمیت پدرش ایوب به دنیا آمد و در زمان این جنگ ۲۶ ساله بود .

صلاح الدین از طریق عمویش شیرکوه در ۱۸ ژانویه ۱۱۶۸ م ( ۵۴۷ ه ) وارد دستگاه والی مصر شد ، عادل  – حاکم مصر – شیرکوه را به عنوان جانشین خود معرفی کرد . شیرکوه بعد از دو ماه مقام وزارت در گذشت و برادرزاده اش صلاح الدین ایوبی که با هوشیاری و ذکاوت جای خود را در دستگاه مصر باز کرده بود به جانشین اش انتخاب شد و فوراً برای اعاده ی فلسطین از دست صلیبیون برنامه ریزی کرد .

در این اثنا نور الدین رهبر صلاح الدین ، در دمشق در گذشت و ملک صالح فرزند نالایقش به جانشینی او انتخاب شد ، صلیبیون فرصت را غنیمت شمرده و دمشق را به محاصره در آورردند . صلاح الدین از مصر همراه سواران شجاع کرد ، حرکت کرده و بعد از شکست صلیبیون شهر را به خلافت عباسی بر گرداند .

متأسفانه سوء تفاهمی بین ملک صالح و صلاح الدین ایجاد شده ، ملک صالح به جای در جریان گذاشتن خلیفه ی بغداد از صلیبیون طلب مساعدت کرد ، در داخل دیوار های دمشق بین آن دو جنگی در گرفت و سپاه ملک صالح شکست خورده و صلاح الدین شهر حلب را به محاصره در آورد . ملک صالح متوجه نادانی خود شده و در مقابل تسلیم کردن دمشق به صلاح الدین تقاضای صلح کرد . از آن به بعد ذکر نام ملک صالح در منابر سوریه و حجاز و مصر قطع گردید.

بدین ترتیب صلاح الدین با موافقت خلیفه ی عباسی که مظهر اعلای جمیع قدرت های شرعی بود ، سلطان مستقل مصر و شام گردید و به تدریج حلب و موصل هم تابع حاکمیت وی شدند ، در سال ۱۱۸۲ م ( ۵۶۱ ه ) حاکم بلامنازع عالم اسلامی گردید و تمامی سلاطین و امرای آسیای غربی از جمله سلطان ایگونیوم و امیر مسلمان ارمنستان ، به سیادت و حاکمیت وی اعتراف کردند . از مهمترین خصوصیات صلاح الدین این است که او هیچ وقت خود را کردی که بر اعراب حکومت می کند ، نخواند و هنگام انتخاب وزرا و مشاورین و فرماندهان و در باریان بین کرد و غیر کرد فرقی نمی گذاشت و در واقع آن زمان مثل حالا تعصب کرد و غیر کرد وجود نداشت ، کافی بود شخص مسلمان باشد . اصلاً دلیل رسیدن صلاح الدین به چنین درجه و مقامی که توانست نیروهای مشترک اروپای متعصب را هم شکست دهد ، اسلامیت او بود . ملاک ، عقیده بود و همچنان که برای صلاح الدین مسئله کرد و غیر کرد مطرح نبود ، اعراب هم از اینکه غیر عرب بر آنها حکم می راند حساسیت نشان نمی دادند ، چرا که برای همه ی اقشار عقیده ، ملاک بود .

سلطان صلاح الدین در تاریخ با لقب ایوبی مشهور شده است ، نه کردی . البته نه اینکه صلاح الدین از کرد بودن خود اکراه داشته است . بلکه تعصب و ملی گرایی که امروز میان تمامی مسلمین شایع ، و باعث انحطاط و سقوط و انحلال آنها گردیده است اصلاً آن زمان مطرح نبوده است . هر چند موصل و آمد و رواندوز – که از مهمترین مراکز اکراد هستند – در دست سلطان بود ولی او پایتخش را به هیچ کدام از این شهر ها منتقل نکرده و بیشتر از حد لازم و استحقاقشان بدان ها توجه نکرد ، کردستان برای او – که بزرگترین کرد شناخته شده در تاریخ است – جزئی از امپراطوری اسلامی بود و مصلحت اسلام را فوق مصلحت شخصی و طایفه ای قرار داده بود .

تأثیرات صلاح الدین و اعمال پسندیده اش در غرب همانند شرق مشهور است . این کرد وارسته و شجاع برای تمامی حکام بعد از خود اصولی متعالی در رابطه ی بین غالب و مغلوب به جای گذاشت .

در سال ۱۱۸۹ م ( ۵۶۸ ه ) در حالت صلح به قافله ی از مسلمانان بی سلاح حمله و تجار آن را گردن زدند ( این راهزنی توسط دونالد دوشاتیلون صورت گرفت که در شهر کرک قلعه ی مستحکمی برای خود ساخته بود ) صلاح الدین خود را برای یک حمله ی تأدیبی آماده  کرد و قلعه ی ( کرک ) را به محاصره در آورد ، از آن طرف فرزندش ملک افضل را در رأس نیروی کوچکی به سوی الجلیل روانه کرد تا مانع کمک صلیبیون دیگر به این شهر شود . مهارت جنگی صلاح الدین اینجا آشکار می شود که با مانور و تاکتیک ماهرانه ای دشمن را به صحرای بسته ای در بین کوه (( حطین )) کشاند و آنها را از دیگر صلیبیون جدا کرد ، بدین ترتیب او با دشمن در مکانی که خود معین کرده بود روبه رو شد .

هنگام روشن شدن هوا صلیبیون خود را جدا شده از قلعه و مواجه با سنگرهای مستحکم صلاح الدین دیدند و چاره ای جز پیشروی نداشتند ، در این هنگام سواران مسلمین که دارای ساز و برگ سبکی بودند به آنها که غرق در زره و آهن و سلاح بودند حمله کردند و نتیجه ی آن شکست شدید صلیبیون در روز جمعه ۲۵ ربیع اثانی سال ۵۸۳ هجری قمری و کشته شدن دهها هزار نفر بود . فرمانده ی آنها ( حی وی لوزینان ) به اسارت در آمد قبل از اینکه اروپاییان صفوف خود را منظم کنند ، صلاح الدین به تعقیبشان پرداخت و قلعه ی مستحکم طبریه را تسخیر کرد ، همسر (( ریموند )) حاکم طرابلس جزو اسرا بود که به نیکی با وی رفتار و با احترام کامل او را به شوهرش برگرداند . اینگونه رفتارها با اسرا در آن زمان بسیار غیر منتظره بود و سپاهسان وحشی غرب و جنگجویان مکار شرق از اینگونه صفات عالی و شجاعانه به دور بودند .

پاکی و صفای روح و عفت و پاکدامنی این فرمانده و زعیم کرد و سپاهیانش باعث شده بود که هیچ کس یارای مقاومت در برابر آنها را نداشته باشد و هر لشکر و قلعه و شهری در برابرشان سر تسلیم فرود می آورد . سپاهیان صلاح الدین بر نابلس ، اریحا ، رام الله ، ارسوف ، یافا ، بیروت و سایر شهرها یکی پس از دیگری غالب شدند و در کمال شرف و مردانگی با ساکنین برخورد کردند . از کوچکترین تعرضی به زنان و اطفال و پیران خود داری نمودند . با اسرای جنگی به گونه ی بی سابقه ای به نیکی رفتار و در اولین فرصت آنها را آژاد می کردند .

——————————————–

منبع : کردها و سرزمینشان / تألیف : سرهنگ شیخ عبدالوحید  با مقدمه ( ژنرال ایوب خان رئیس جمهور اسبق پاکستان) /مترجم : مهندس صلاح الدین  . ع

انتشارات : نشر احسان ۱۳۷۸

‫۷ دیدگاه ها

 1. شما اکثر منابع موثقی بخونی میگه صلاح الدین کرده…بعضیا هم که کمن میگن عربه
  من موندم این ترک ها و لرها چی میگن این وسط؟!
  از تحریف کردن واقعیت ها خسته نشدید؟
  خوشم میاد کسانی که این پایین اومدن پیام گذاشتن هم خودشون ترک نیستن!آذری ها از کی تا کی ترک بودن؟
  استاد شما که اینقدر به تغییر واقعیت علاقه داری برو یه سرچ درخصوص اصل ونسب خودت بکن!
  درضمن صلاح الدین هیچ ربطی به ترک ها نداشته و نخواهد داشت و هیچ منبع موثقی هم اسمی از ترک ها نیاورده…پس پیشنهاد می کنم از خواب غفلت بیدار بشید…
  اینو بدونید هرچقدر که زور بزنید نمی تونید ذره ای از واقعیت رو تغییر بدین..صلاح الدین کرده!…تمام

 2. آقا ایشان کرد بودند قبول اصلا دعوا بین عرب یا کرد بودن صلاح الدین ایوبی هست نه ترک بودن ایشان، دوما ایشان از کردهای تکریت هستند نه آذربایجان غربی پس برای خودتان تاریخ من در اوردی نسازید، سوما ایشان از امرای تحت امر سلاجقه بودند که بعدا با لیاقت خودشان و البته تضعیف سلاجقه حکومت مستقل تشکیل دادند، ولی خوب سلسله ایشان زیاد دوام نیاورد، چهارما در زمان جنگهای صلیبی قدرت اصلی مسلمان یعنی ایران و حکومت ترکان آن یعنی سلاجقه و خوارزمشاهیان در گیر قدرت بزرگتر و جنگجوتری بودند به اسم مغولها که عملا موجب یکه تازی صلیبیون و ایوبیان شده بود و اگر نه صلیبیان آنچنان قدرتی داشتند نه ایوبیان

 3. واقعا شما با خودتون چی فکر کردین من کوردم واقعا فکر کردین کردها از جنیان و دیو ها پدید آمدن واقعا که مگه ما چمانه ما چکار باهاتان داشتیم که اینجوری باهامان حرف میزنیم و اینجوری در بارمان حرف میزنین اتفاقا ما کردها خیلی مهمان نوازیم و درضمن این روایت توی کردها پخش که کردها از نژاد حضرت ابراهیم هستند و خدا وقتی وعده به حضرت ابراهیم داد که تو را قومی بسیار بزرگ میدهم راست گفته و ما از نسل حضرت ابراهیم هستیم میخواین تو اینترتم ببینید.

 4. منم واقعا موندم کردا چه دشمنی با ما دارن که موقع جنگ تحمیلی اومدن کلی قتل عام تو شهرای آذربایجان غربی کردن
  همانطور که به صفویان و افشاریانی که یه دنیا مدرک حتی از قرن ۴و۵ هم دارن تاختن و اسامی من درآوردی به شهرهای اذربایجان شرقی و اردبیل هم تحت لوای تاریخ دروغین نسبت دادن

 5. اول اینکه فارغ از هر تعصبی کورد یا ترک یا لر یا عرب بودن صلاح الدین مهم نیست چیزی که مهمه اینه که پرچم اسلام رو در بیت المقدس و اروپا بالا برده و صلیبیون رو شکست داده…
  ولی چیزی که برام عجیبه و آزارم میده اینه که نمیدونم ترکها و لر ها چه دشمنی با کوردا دارن که میخان به هر قیمتی شخصیتا و سرزمیناشو بدزدن و تاریخشو تحریف کنن…واقعا چرا؟

 6. صلاح الدین ایوبی بعد نام بردن اسم خدا به معرفی خود میپرداخت و میگفت که کردی از عشیره رمادی هست،و اجدادش ایرانی هستن، یعنی تمام کردها ایرانی هستن،و صلاح الدین خود دانشمندان ترکیه میگن تو نامه اش گفته اجدادش زاده batı Azerbaycan(آذربایجان غربی) هس که آذربایجان غربی کنونی هم قبلا‌؛ کردوخ، کردو،کردستان،اختر پیتیکان(محافظین آتش، چون زرتشتی بودن)، آتروپاتکان، آذر بادگان بود.

 7. با سلام خدمت شما محقق گرامی.لطفا توضیح دهید چرا بعضی از مقالات نوشته اند مادر صلاح الدین ایوبی ترکمن بوده و او خود ترک است!سلطانی که کردها به دروغ او را کرد خوانده اند.این مسئله خیلی آزاردهنده است.هیچ دودمان یا شجره نامه ایموجود نیست که ثابت کند ایشان کرد بوده اند؟لطفا این مسئله را کاملا برایم شرح دهید.الله تعالی اجرتان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا