معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> مؤسسه خيريه دارالاحسان در يك نگاه

مؤسسه خيريه دارالاحسان در يك نگاه

مؤسسه خيريه دارالاحسان

تأسيس 5/10/1381

ثبت 113

——————————————————————-

تاريخچه و ساختار :

‹‹ مؤسسه خيريه دارالاحسان ›› در سال 1381 در شهرستان سنندج شروع به فعاليت نموده است . اين مؤسسه ؛ نهادي مردمي ، عام المنفعه ، غير سياسي و داراي اهدافي خير خواهانه مي باشد . عاليترين مرجع تصميم گيري در آن هيأت امنائي مركب از بيست نفر از اقشار مختلف جامعه ، اعم از دانشگاهي ، فرهنگي ، كسبه و صنعتگر بوده و امور اجرائي آن را هيأت مديره اي مركب از پنج نفر كه براي مدت دو سال و از بين اعضاي هيأت امنا يك نفر بعنوان بازرس انتخاب مي شود . فعاليت اعضاي هيات مديره ، مدير عامل و بازرس در اين مؤسسه افتخاري و رايگان بوده و علاوه بر آن هر يك ماهانه به فراخور وسع و توانائي مالي همچون ساير اعضاء مبلغي به مؤسسه اهداء مي نمايند .

اهداف :

اهداف مؤسسه عبارتند از :

1 – حمايت از كودكان نيازمند از راه : الف _ نگهداري از كودكان بي سرپرست و بد سرپرست در مراكز تربيتي تحت پوشش مؤسسه برابر ضوابط و مقررات قانوني . ب _ سرپرستي كودكان بي سرپرست از طريق ايجاد خانه مستقل فرزندان ، شبه خانواده يا فرزند خواندگي تحت نظارت مؤسسه برابر با ضوابط و مقررات قانوني . ج _ كمك هاي مستقم نقدي و غير نقدي .

2 – كمك به ايجاد اشتغال افراد بيكار از راه : الف _ آموزش حرفه و مهارت . ب _ استخدام در طرحها و پروژه هاي توجيه شده اقتصادي ، صنعتي ، فني ، بازرگاني و كشاورزي . ج_ كمك به ايجاد تعاونيها و فعاليت هاي اقتصادي مشاركتي . د_ برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي .

3- حمايت از اقشار آسيب ديده و نيازمند مانند : ( سالمندان ، دانش آموزان و دانشجويان بي بضاعت ، بيماران مستمند ، زنان بي سرپرست ، خانواده هاي مستمند و آسيب ديدگان اجتماعي ) از راه : الف _ كمك هاي مستقيم نقدي و غير نقدي . ب_ كمك هزينه تحصيلي به دانش آموزان و دانشجويان نيازمند . ج _ شركت دادن در طرح هايث اشتغالزا . د _ در اختيار قرار دادن سرمايه و ابزار كار . و _ تهيه و توليد انواع فيلم هاي مستند ، داستاني و كوتاه براي پيشگيري از ابتلاء به آسيب هاي اجتماعي .

4 – اقدام عملي براي اجراي طرحها و پروژه هاي عمومي و خيريه از راه : احداث يا مشاركت در تأسيس مسجد ، مدرسه ، درمانگاه يا مراكز درماني ، آموزشگاه و ساير اماكن و پروژه هاي عمومي و عام المنفعه .

5 – تلاش جهت اشاعه و گسترش فرهنگ ، اهتمام به امور خيريه و عام المنفعه در جامعه از راه : الف _ برگزاري همايش هاي آموزشي و و نمايشگاه هاي عمومي . ب_ اطلاع رساني با كمك گرفتن از كليه ابزار ها و امكانات متعارف در سطح جامعه از قبيل ايجاد سايت ، انتشار نشريه ، توزيع رتاكت و پوستر هاي تبليغاتي و تهيه فيلم . ج _ فعاليت هاي ترغيبي نظير برگزاري مراسم نكوداشت و تقدير از خيرين و نيكوكاران .

مهمترين فعاليت ها و اقدامات :

– تأسيس مركز نيكان پسرانه براي نگهداري و مراقبت از پسران بي سرپرست در سال 1382 .

– اجراي طرح هاي فرهنگي در رابطه با پيشگيري از اعتياد و فرهنگ سازي در جامعه .

– تأسيس مركز نيكان دخترانه براي نگهداري و مراقبت از دختران بي سرپرست در سال 1383 .

– اجراي طرح ‹‹ كودكان كار ›› به مدت سه سال پياپي به منظور حرفه آموزي و ايجاد اشتغال مفيد براي آنان .

– ارائه ي كمك هاي نقدي و غير نقدي به نيازمندان .

– ايجاد زمينه ي اشتغال براي 14 نفر در مؤسسات و مراكز نگهداري .

– خريد و تملك 1680 متر زمين براي احداث مركز نگهداري از كودكان تحت پوشش در دو بلوك سه طبقه و احداث كارگاههائي براي ‹‹ كودكان كار ›› تحت پوشش در جوار آن .

– آماده سازي ، تهيه نقشه و جواز زمين مذكور با همكاري افراد و مهندسين نيكوكار و مساعدتهاي بي دريغ ادارات ذيربط بصورت رايگان .

– پذيرش و عضوگيري شهروندان خير و نكيكوكار براي حمايت از مؤسسه ، زا جمله اين حمايت ها در اختيار قرار دادن دو واحد مسكوني در مركز شهر سنندج براي اسكان فرزندان تحت پوشش توسط دو برادر خير سنندجي مي باشد .

رمز موفقيت مؤسسه و مراكز نيكان تحت پوشش :

نهال نورسته دارالاحسان كه چند سال پيش با دستهاي خال هيأت مؤسس اما توكل و استعانت به خداوند مستعان و با پشتگرمي و حمايت عموم شهروندن فهيم ، خير و عاقبت انديشي كه ريشه در شهر علم و عرفان ‹‹ دارالاحسان ›› دارند ، كاشته شد . امروز به يمن دستان پر بركت تك تك حاميان و ياوران نيكوكار آن كه با خلوص نيت ، ماهانه سهمي از روزي حلال و پاكيزه خود را چونان آبي پاك و زلال به پاي اين درخت پر ثمر مي ريزند ، در حال پيمودن مسير رشد و شكوفائي خود مي باشد . براستي اين توفيق مرهون حمايت هاي ايماني و مخلصانه ي تك تك ياوران با ايماني است كه با اعتقاد به خدمتگزاران مؤسسه در انديشه ي مهيا كردن توشه اي ماندگار براي فرداي قيامت خويش از راه خدمت به همنوعان نيازمند و محروم اين ديارند . اميد آنكه به ياري پروردگار بي همتا و با كمك عموم نيك اندشان شهرمان نهال نو رسته ي دارالاحسان كه از مصاديق صدقه ي جاريه و باقيات صالحات مي باشد به درختي پر شاخ و برگ ، ماندگار و پر ثمر تبديل شده تا شايد نيازمندان و محرومان ديارمان در سايه سار آن رمقي تازه يافته و فرداي قيامت نيز صاحبان اين اعمال صالح به جنت برين و رضوان خداي متعال شاد گردند . انشاءالله… .

از جمله موفقيت هائي كه اين مؤسسه با كمك خداومد متعال كسب نموده ، ايجاد فضايي صميمي ، سالم ، مطلوب و رضايت بخش در محيط خانه هاي نيكان دخترانه و پسرانه دارالاحسان مي باشد، كه نتيجه مستقيم چنين فضائي ، رشد ع بالندگي و موفقيت هاي تحصيلي فرزندان عزيز مقيم اين خانه ها مي باشد . تا جائي كه مي توان با اطمينان خاطر ادعا نمود ؛ ‹‹ خانه هاي نيك دارالاحسان ›› هم سطح موفق ترين خانواده هاي شهر سنندج بوده و وضعيت مطلوب روحي ، تربيتي و تحصيلي فرزندان عزيزمان گواه اين مدعا مي باشد ، بايد خاطر نشان كرد كه تنها رمز موفقيت اين عزيزان علاوه بر حمايت هاي پاك و خالصانه ي ياوران نيكوكار مؤسسه ، تعهد ، دلسوزي و ايثار مديران و كاركنان اين دو مجموعه مي باشد ، كه شبانه روز براي جلب رضايت خداوند متعال از هيچ تلاش و كوششي براي خدمت به اين عزيزان فرو گذار نمي كنند .

بودجه و اعتبارات :

كمك هاي اعطايي به مؤسسه توسط خيرين و نيكوكاران عزيز به سه دسته تقسيم مي شود :

1- كمك هاي ثابت ماهانه كه توسط اعضاء به مؤسسه اهداء شده و بوسيله ي همكاران جمع آوري و به حساب هاي بانكي مؤسسه واريز مي شود .

2- كمك هاي موردي از قبيل زكات ، صدقات ، فطريه و … كه با نيت رساندن به دست مستحقين در اختيار ما قرار گرفته در همين رابطه نيز هزينه مي شود .

3- كمكك ها غير نقدي .

دارالاحسان در حال حاضر براي ارائه ي خدمت به افراد تحت پوشش و فعاليت در جهت تحقق اهداف خود ، 528 نفر عضو ثابت دارد كه ه ر يك ماهانه به اندازه ي وسع و توان ، مبالغي را به مؤسسه اهداء نموده و اين مبالغ با تصويب هيئت مديره و از طريق سيستم بانكي بدست نيازمندان و مستحقين واقعي مي رسد . پرداخت هر نوع كمك به مراجعين نيز پس از انجام بررسيهاي لازم و تحقيقات كافي از طريق سيستم بانكي صورت مي گيرد . علاوه بر كمك هاي مردمي مورد اشاره سازمان بهزيستي نيز مبالغي را در طول سال به مؤسسه پرداخت مي نمايد كه تقريبا ربع كمك هاي مردمي دريافت شده توسط اعضاء مي باشد .

نحوه مشاركت و حمايت از اهداف مؤسسه :

اين مؤسسه پذيراي كمك ها و حمايت هاي عموم همشهريان نيكوكار و خيرانديش براي تحقق اهداف پنجگانه خود مي باشد . داوطلبان مشاركت در اين صدقه جاريه مي توانند با تكميل فرم عضويت در اين مؤسسه و ارائه مشاركت هاي مقدور خويش در زمينه هاي مورد علاقه ما را در انجام اين وظيفه و تكليف الهي و انساني ياري و همراهي نمايند .

مشتاقانه منتظر حضور پر مهر و سخاوامندانه شما در جمع خانواده ياوران و حاميان نيكوكار دارالاحسان هستيم .

زمينه هاي مشاركت :

1 – مشاركت در طرح حمايت از كودكان نيازمن ( سالانه يا از دبستان تا دانشگاه )

2 – مشاركت در طرح حرفه آموزي جهت تعليم و آموزش شغل يا حرفه به كودكان خياباني تحت پوشش ( ويژه استادكاران ، صنعتگران و صاحبان حرفه و مشاغل ) .

3 – مشاركت در برنامه هاي آموزشي جهت حمايت هاي تحصيلي و علمي از دانش آموزان تحت پوشش ( وپژه فرهنگيان ، اساتيد و دانشجويان ) .

4 – مشاركت در طرح هاي اشتغالزائي و خود اشتغالي با در اختيار گذاشتن سرمايه و ابزار كار براي افراد ، اعضاء و خانواده هاي بي بضاعت ( ويژه صاحبان سرمايه )

5 – اهداء كمك هاي نقدي .

6 – اهداء كمك هاي غير نقدي .

7 – انواع مشاركت هاي فكري و فرهنگي ديگر …

برنامه هاي آينده مؤسسه :

1 – اجراء و تكميل پروژه مجتمع نيكان در 2 بلوك سه طبقه با كارگاههاي حرفه آموزي در حاشيه آن با هزينه اي بالغ بر چهارصد و نوزده ميليون تومان .

2 – به انجام رساندن طرح حرفه آموزي كودكان كار تا رساندن مددجويان به سطح مهارت و رسيدن به استقلال مالي .

3 – انتشار نشريه براي اشاعه و گسترش فرهنگ اهتمام به امور خيريه و عام المنفعه .

4 – پيگيري تحقق ساير اهداف پيش بيني شده در اساسنامه .

شماره حساب هاي مؤسسه :

1 – جاري 02/5252 نزد بانك سپه خيابان صلاح الدين ايوبي . ( سنندج )

2 – جاري 19330 نزد بانك ملت شعبه بلوار شبلي . ( سنندج )

3 – جاري 27545 نزد صندوق قرض الحسنه مركزي سنندج .

4 – جاري 312134 نزد بانك رفاه شعبه خيابان فردوسي . ( سنندج )

———————————————————————————–

دفتر مؤسسه : سنندج ، خيابان شهداء پاساژ عزتي ، طبقه سوّم ، تلفن 2267266

مركز نيكان دخترانه : سنندج خيابان سليمان خاطر ، پشت آموزش و پرورش ناحيه دو تلفن 2264219

مركز نيكان پسرانه : سنندج ، انتهاي كشاورز روبروي حوزه نظام وظيفه تلفن 3239558

———————————————————————————–

اگر خودتان توانائي نداريد مي توانيد مؤسسه را به افراد خير

و توانا معرفي كنيد و اينگونه از عاملين خير و نيكوكاري باشيد .

سايت مؤسسه راه اندازي گرديد .

www.darolehsan.org

۲ نظر:

  1. ناشناس

    لطفا اطلاعات دارالاحسان را به روز نماييد. متشكرم. از اعضاي دارالاحسان

  2. ناشناس

    saite darolehsan faal be adrese : darolehsan.org faal shod

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس