سياسي اجتماعيمطالب جدیدمقالات

واکنش جالب پروفسور علی قره داغی به پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر ترکیه

واکنش جالب پروفسور علی قره داغی به پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر ترکیه

نوینسده : الدکتور علی محیی الدین القره داغی / مترجم ماموستارسولی کیا

همه کسانی که دغدغه پروژه اسلامی را دارند و طرفدار بهارعربی بوده و از آزادی ملت ها دفاع نموده و احساس خوشبختی می کنند پس از اینکه نفس هایشان در طول برگزاری انتخابات اخیر ترکیه در سینه ها حبس شده بود ؛ با شنیدن اعلام نایج ؛ نفس راحتی کشیدند!

لحظات نفس گیری بود ؛ به گونه ای که من – قره داغی – در عمرم چنین حالتی را ندیده بودم ؛ بیشتر شبکه های اجتماعی و کانال های تلویزینی و روزنامه های ترکیه را دنبال نمودم تاکنون انتخاباتی ندیده ام که نتایج آن این قدر برای مردم و جهانیان حساسیت زا باشد.

اینجا می خواهم نکاتی را که برای من درباره این انتخابات تاریخی مهم بوده و با چشم خود دیده ام به اطلاع شما برسانم امیدوارم مورد توجه قرار گیرد

اولاْ-جهان در باره انتخابات ترکیه به دو بخش و گروه تقسیم شده بود ؛ گروهی مخالف حزب عدالت و توسعه و البته شخص استاد اردوغان و اوغلو و گروهی هم موافق آنان و حزبشان بودند .

آنچه جای تعجب دارد اینکه دولت ها و جریاناتی علیه حزب حاکم در ترکیه و رهبران آن هم مرام شده بودند که جز بر مبارزه با این حزب و رهبرانش اتفاق نظر ندارند !

بیشتر کشورهای غربی و شرقی و همچنین آنان که زیرعبای صهیونیستی آمریکایی قرار دارند در این جبهه سنگر گرفته بودند ؛ همانگونه که بیشتر کشورهای سوسیالیستی و سرمایه داری در این جهت قرار داشتند ؛ علاوه بر برخی از جریانات اسلامی! مانند جریان وابسته به فتح الله گولن که در این باب گوی سبقت و کینه توزی نسبت به حزب حاکم در ترکیه را از بقیه هم قطارانش ! ربوده بود؛ دیگر مخالف این حزب و رئیس اردوغان عبارت بود از احزاب سکولیبرال همواره بازنده ای که در کینه توزی نسبت به اسلام و اسلام گرایان از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و نمی کنند ؛ البته حضور نژادپرستانه جریانات و احزاب کورد و ترک هم در این جبهه ؛ آنانکه در طول تاریخ و در همه چیر مخالف همدیگر بوده و هستند ؛ بر سرسام آوری این اتحادیه نامبارک افزوده بود ؛ چرا که کینه داشتن نسبت به حزب عدالت و توسعه تنها نقطه مشترک آنان بدو و بس.

دیگر جریان مخالف نتایج انتخابات اخیر عبارت بود از گروهی از متعصبان و اهل بدعت و ضلالت که حضور خود را در نفی و نبود حزب عدالت و توسعه سراغ می گرفتند!

در این جبهه ؛ عجب چیدمانی به چشم می خورد و این ترکیب و اتحادیه بیانگر این است که جهان بینی های مادی گرایانه خیلی خطرناک بوده ؛ به گونه ای که باعث شده که چشم و دل از بسیاری از راستی ها ببندند.

همه خردمندان – از جمله اینجانب – می گفتند : مصلحت کوردان ترکیه در این است که پس از اعلام نتایج انتخابات ۵ ماه پیش با حزب عدالت و توسعه دولتی ائتلافی تشکیل می دادند و در کنار آقای اردوغان می ماندند ؛ چرا که تنها این حزب بود که به بخش اعظم حقوق – پایمال شده – آنان اعتراف نموده است ؛ ولی متاسفانه ایدئولوژی ها و منافع و تعصبات حزبی باعث شد که آنان این فرصت تاریخی را مغتنم نشمرده و بلکه آن را از چنگ بدهند !!

این احزاب و جریانات – مدعی دفاع از حقوق کورد- در انتخابات زود هنگام اخیر ترکیه تلاش های جانکاهی مبذول داشتند و تمام رسانه های شنیداری و تلویزیونی که تحت سلطه داشتند را بسیج نموده بودند تا از محبوبیت و محوریت حزب عدالت و توسعه بکاهند و از آنجا که هزینه های فراوانی در این راه نموده بودند بی صبرانه منتظر نتایج انتخابات بودند که خیلی زود هنگام سرشان به سنگ خورد.

اما گروه دوم که عبارتند از موافقان حزب عدالت و توسعه و استاد اردوغان جبهه متحد و منسجمی به چشم می خورد ؛ چرا که ترکیبی است از منادیان و صاحبان پروژه اسلامی و آزادیبخش ی که خواستار آزادی برای ملت های عربی و اسلامی است ؛ علاوه بر مدافعان انقلاب های عربی و دارندگان درونی بیدار و انسانی که گمان می کنند حزب عدالت و توسعه در جهت حل قضایا و بحران های بر حق ؛ از جمله فلسطین – و کوردان- یار و غمخوار بوده و هست ؛علاوه بر اینکه این حزب تاکنون زحمت های فراوانی در جهت خدمت به مستمندان و مستضعفان جهان بویژه در فلسطین، سرزمین شام، مصر وعراق، لیبی، ومیانمار، وصومالی وغیره متحمل شده است ..

این ها همه بی صبرانه منتظر ننتایج انتخابات بودند و امیدوار بودند که نتایج ؛نوید بخش نیکی ها باشد و همینگونه هم بود از لطف خدا.

ثانیا: یکی از تقدیرات الهی این بود که این پیروزی آشکار حزب عدالت و توسعه در روز اول نوامبر بود همان روزی که کمال اتاتورک در آن دستور لغو خلافت عثمانی را صادر نموده بود!

ثالثا : من واکنش سرورآمیز آوارگان مصری و سوریه ای و عراقی و غیرهم را که در ترکیه به سر می برند را از طریق شبکه های اجتماعی پی گیر شدم ؛ سوگند به خدا وضعیت آنان من را به یاد مهاجران حبشه انداخت ؛ آنجا که پادشاهی دادگر به نام نجاشی مسلمانان رانده شده از مکه را ماوی و سکنی داده بود ؛ ولی پسر عمویش علیه او شوریده و به کمک دولت های مجاور علیه او اتحادیه ای تشکیل داده بود و با استفاده از ارتشی عظیم خواستار نابودی و فروپاشی این پادشاه عادل بود ؛ اینجا بود که مهاجران مسلمان از خود عکس العمل نشان داده و به نجاشی گفتند: اگر اجازه بدهی در این جنگ ظالمانه در کنار تو و مانند سربازانی در اختیار تو خواهیم بود ؛ پیشنهادی که با عدم پذیرش پادشاه دادگر مواجه شد ؛ چرا که به قول نجاشی ؛ آنان میهمان اویند ؛ پس جهت مقابله با پسرعموی ستمگر و بزرگش راهی میدان نبرد شد ؛ دو ارتش – حق و باطل – با هم رو در رو شدند و در نهایت نجاشی عادل بر عموزاده شورشی اش پیروز شد … در میانه نبرد مهاجران مسلمان نتوانستند بی عکس العمل بمانند ؛ بلکه از خط پشت به لشکر نجاشی پیوسته و برای پیروزیشان دعا می نموده و خداوند را می خواندند ؛ علاوه بر اینکه به آنان آموختند که چگونه از دریا عبور کنند…

اینک تاریخ دوباره تکرار می شود و اردوغانی که دادگریش با آوارگان مورد اعتراف دوست و دشمن است بر عموزاده ای ستمگرش پیروز شده است ….

آنان حق دارند که از خوشحالی برنده شدن این رادمرد در نبر انتخابات خوشحال شده و در پوست خود هم نگنجند ؛ چرا که اگر – خدایی ناکرده- احزاب دیگر ؛ برنده انتخابات ترکیه می شدند قطعا آن احزاب آوارگان را از کشور ترکیه اخراج می نمودند و..

رابعا : ثبات و ایستادگی استاد اردوغان و اوغلو و سایر رهبران حزب عدالت و توسعه را خیلی ستودنی یافتم ؛ چرا که آنان – علی رغم بی مهری ها و جفاهای این و آن – از سیادت و دیدگاه هایشان پیرامون ارزش های دینی و اسلامی و آوارگان و کودتای نظامی و ننگین در مصر و قاطعیت در برابر صهیونیست ها و… ذره ای کوتاه نیامده و سازش ننمودند.

خودم شنیده و خوانده ام که برخی از – به اصطلاح – تحلیل گران سیاسی می گفتند : آنچه باعث شد حزب عدالت و توسعه در مرحله نخست انتخابات پارلمانی برنده اکثریت آراء نشود مواضع تند و سرسختانه این حزب بود ؛ پس شایسته است این حزب در مرحله دوم انتخابات از این مواضع پرهزینه ! دوری گزیند و همچنین نسبت به برخی امور از خود انعطاف نشان دهد ؛ ولی این ابرمردان بر مواضع اساسی خود ثابت قدم مانده و در برنامه های تبلیغاتی خود بر آن پافشاری نمودند ؛ گویی این آیه قرآنی را برنامه عملی خود قرار داده بودند آنجا که می فرماید (الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ).. آل عمران ۱۷۳.

البته هرچند بردرانمان در حزب عدالت و توسعه برخی از مواضع گذشته و سخنرانی ها و برنامه های انتخاباتیشان را اصلاح و تعدیل نمودند ولی بر ایمانشان به خدا و مواضع بر حقشان از جمله حمایت و جانبداری از حق و مظلومان افزوند ؛ پس پروردگارم نیز آنان را رسوا ننموده و نخواهد نمود مادامی که بر حق و راستی استوار باشند ؛ این سنت و قانون ثابت الهی است.

خامسا : پیروزشدن حزب عدالت و توسعه امیدها را مبنی بر پیروزی پروژه اسلامی توسعه ای ؛ نه تنها در ترکیه بلکه در تمام جهان افزایش داد و اگر این حزب – خدایی ناکرده – در انتخابات ناکام می شد آثار زیانبار آن همه مسلمانان جهان را در بر می گرفت (لِلَّهِ الأمر مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ یَنصُرُ مَن یَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ).. الروم ۴-۵.

والله الموفق وهو المستعان – علی محیی الدین القره داغی

http://www.turkpress.co/node/14743

یک دیدگاه

  1. بله قطعا با زندانی کردن همه مخالفان و سرکوب رسانه ها و بستن همه کانال ها ( تاکید می کنم همه کانال های کردی و یا مخالف) و ائتلاف با نژادپرست ترین حزب ترکیه و ……. باز هم شما پشتیبان جناب اردوغان خواهی بود چون تعصب شاخ و دم ندارد ، تعصب نژادی یا مذهبی فرقی ندارد ، شما آمال و آرزوی تشکیل امپراطوری های بزرگ اسلامی ( حتی به قیمت نادیده شدن و پایمال شدن حقوق همه مردم و…. ) رو دارید در حالیکه نتیجه جز تباهی برای منطقه نخواهد داشت …. مگه ترکهای عثمانی به نام اسلام چه کار کردند که شما باز هم آرزوی احیای این جور حکومتها رو دارین؟؟؟ ( اما بنده خودم دیدم که علمای اسلام همیشه از عثمانی ها تعریف و تمجید می کنند ولی اگه بدون تعصب تاریخ رو واکاوی کنیم حقایق بیشتر آشکار خواهد شد …. فقط کافیست تعصب رو کنار بگذاریم …..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا