تربیت، اخلاق و تزکیه

ریشه خلافکاری و توبه از آن !

ریشه خلافکاری و توبه از آن !

جاسم المطوع / مترجم: عبدالعزیز سلیمی

دوست نادم و توبه کار!

شیطان همچون خون که در رگهای انسان جاری است به همه وجود انسان سر می زند، برای آنکه بتوانی راههای ورود و نفوذش را ببندی از دین خدا و هدایت رسول او استفاده کن و از خداوند یاری بخواه، تلاش کن که دروازه درون خویش را بر روی او بسته نگاه داری!

مواظب باش و دقت کن که:

«شیطان با شرر خویش در خرمن خرد و اراده ات آتش افروزی نکند، و اندوخته های ایمانی و اخلاقی تو را به خاکستر تبدیل ننماید، اندوخته هایی که بار دیگر بدست آوریشان برای تو بسیار مشکل خواهند بود، و در زمین سوخته ی آن علف های هرز و خارهای وسوسه و پندارهای پوچ را نرویاند».

بر در کاخ اندیشه ها و اخلاقت، ایمان آگاهانه و هوشیار و آمرزش طلب خویش را نگاهبان بگردان، تا ابلیس نتواند وسوسه های پلید خویش را وارد آن گرداند، زیرا وسوسه تبدیل به اندیشه و اندیشه به کشش و شهوت، و شهوت به تصمیم و تصمیم به زشتکاری می انجامد. و آنگاه انسان آن حالت را پیدا می کند.

(كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ)انعام/71

«بسان كسي كه شياطين او را در زمين ( بيابانهاي برهوت ) ويلان و سرگردان به دنبال خود كشانند»

سعی کن که هر چه بیشتر آن نگاهبان ایمانی را تقویت نمایی، در غیر اینصورت شیطان به کاخ ایمان و اندیشه ات راه خواهد یافت، و در آن به خراب کاری خواهد پرداخت، و سرچشمه ها و انگیزه های عبادت و بندگی را گل آلود خواهد نمود، ابن مبارک در این مورد می گوید:

«هر کس نسبت به آداب و اعمال ابتدایی غفلت نماید، نسبت به سنتها نیز سهل انگاری نموده و هر کس نسبت به سنت ها سهل انگاری نماید، از نور معرفت بی بهره خواهد گردید».

دوست عزیز! به کمی و کوچکی گناه فریب مخور، به بزرگی کسی که او را نافرمانی نموده ای نگاه کن!

 

مردم و خطاکاری:

دوست نادم آمرزش طلب!

بدان که مردم در ارتباط به خلافکاری و گناه به چهار دسته تقسیم می شوند:

1- گروهی دل در گرو بندگی خداوند دارند، و از گناهان همانند گریزشان از گرگ می گریزند. اینان انسان های ایمان دار راستین و برترین بندگان خدایند.

2- برخی دیگر ار عبادت و بندگی روی برمی تابند، و گردن کج دیو گناه گردیده اند، اینان آدم های نابسامان و سرگردان و بدترین بندگان خدایند.

3- بعضی هم پایبند بندگی و عبادت خداونداند، اما گاهی در گرداب گناه گرفتار می گردند. و در نهایت مجازات معصیت کاری خویش را می بینند.

4- برخی هم دل در بند بندگی و عبادت خداوند ندارند، و دست و دامن خویش را نیز به زشتکاری آلوده نمی نمایند، اینان نیز از لذت ذکر و عبادت و پاداش های پایدار خداوند محروم می شوند.

دوست گرامی! همه هم و تلاش خویش را برای همراهی و همسانی با گروه اول بکارگیر، زیرا آنان برترین بندگان خدا و پاک ترین پرهیزکارانند.

اگر به گناه و نافرمانی آلوده گشته ای مأیوس مشو، به رحمت و بخشش خداوند امیدوار باش، و از خداوند بخواه برای رهایی از آلودگی و آثار دنیوی و اخروی آن تو را یاری فرماید.

و مطمئن باش که، سبب غرق شدن در باتلاق بی بند و باری و زشتکاری، کوتاهی در توبه و جبران، اولین گناه است، زیرا هر گناهی باعث بروز گناهی دیگر می گردد، و گفته اند:«خوی ایام جوانی، سبب خصلت سال های پیری است.»

به همین خاطر امام احمد گاهی گام در میان گل و لای می نهاد و سعی می کرد که گل آلود نگردد، اما گاهی در گام های بعدی گامش در گل فرو می رفت و گل آلود می گردید، و در همان حال به دوستان گوش زد می کرد که، اگر انسان در میدان گناه گام بگذارد، دیر یا زود دامنش آلوده و گل آلود می گردد.

دوست عزیز! مواظب گناه باش!

 

هشدار!

گناهان کوچک را کم نشمارید!

دوست نادم توبه گر!

شکوفه زبانت را مدام با شبنم ذکر و عبادت آبیاری کن! و بر خرمن خلافکاری خویش آتش استغفار را روشن کن! و دامن خود را به گناهان کوچک آلوده مگردان!

«گناه بزرگی که زمان بر آن می گذارد و گناهکار از آن پشیمان می شود، بسیار بهتر از زشتکاری های خردی است که انسان به آن ها خو بگیرد.

قطره های نرم و زلال آب به مرور زمان بر سنگ خارا اثر می کند، اما اگر به یکباره بشکه ای آب را بر آن سنگ بریزی کمترین تأثیری بر آن نخواهد نهاد. به همین خاطر رسول خدا(ص)می فرماید:

«بهترین اعمال بادوام ترین آنهاست، هر چند اندک باشند»

چنانچه برترین کردارها ماندگارترین آنهاست هر چند کم هم باشد، بسیار ناپایدار زودگذر هم در پالایش دل انسان کم اثر خواهد بود.

دوست عزیز! همچنان که گفتم از گناهان درون دوری کن! زیرا آنها در چشم تو ناچیزند، اما در نگاه خداوند بزرگ هستند.

«مواظب باش که عبادت های کوچک را کم نشماری و ترک نکنی! و گناه ناچیز را اندک نپنداری و خود را به آن آلوده ننمایی! و به بهانه ی ناتوانی در انجام بیشتر از ادای اندک خودداری کنی. و بگویی که این کار اندک ارزشی را نمی آفریند.بلکه باید متوجه باشی«قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود».

به همین خاطر زاری در پیشگاه پروردگار عبادتی است که اجر خاص خود را داراست.

دوست گرامی!

این صفحه را با دیده دل بنگر نه با نگاه ناپایدار! و در مورد حال و کردار خویش بیندیش و بدان که:

«ماندگاری بر معصیت کاری خود معصیتی دیگر است، و کوتاهی در کوتاه آمدن از زشتکاری نشانه نابودی و بد عاقبتی است».

گفته اند:« کوچک بودن به هنگام ماندگاری معنی ندارد، و بزرگ بودن با استغفار ماندگار نیست.»

 

 وسایل هفتگانه:

دوست پشیمان و توبه گر!

هر نفسی را که فرو می برید، مهر پایانی بر نفس قبلی می کشد، و لحظه فرو بردن آخرین نفس نیز نزدیک می شود، و پرونده ی اعمالت پیش از آنکه آنجا بروی آماده شده، و در نزد خداوند قرار دارد، پیش از اینکه آن لحظه فرا برسد، چیزهایی را به تو می آموزم خوب به آنها توجه کن و از امروز و فردا کردن جدا" پرهیز کن! زیرا سبب پاک شدن ناپاکی هایت می شوند.

1- اقدام به توبه و ندامتی صادقانه

2- استغفار و طلب آمرزش از خداوند.

3-اقدام به کارهای نیک« زیرا حسنات سیئات را از بین می برند».

4-برادران و دوستانش او را از دعای مغفرت فراموش ننمایند.

5- از خداوند بخواهد شفاعت و هم مسیری با رسول خدا را نصیب او گرداند.

6- اگر دچار گرفتاریها گردد، از خدا شکیبایی را طلب نماید.

7- از خداوند رخمن و رحیم بخواهد رحمتش را از او دریغ نفرماید.

اما هر کس که نسبت به این موارد بی توجهی نماید و به سرانجام بدی گرفتاری گردد، تنها خود را باید سرزنش کند. همچنان که رسول خدا(ص)در حدیث قدسی از خداوند متعال نقل می فرماید:

« من تنها دست آوردهای خود شما را دسته بندی و شمارش می کنم، هر کس نیکی کند، خداوند را سپاس بگوید، و هر کس هم زشتکاری نماید جز خود کسی را سرزنش نکند.»

دوست عزیز در توبه و استغفار درنگ مکن، پیش از آنکه روزی فرا رسد که چون طرف راستت را نگاه می کنی دست آوردهای نیک خود را می بینی و چون جانب چپ را می نگری تنها دست آوردهای زشت خویش را خواهی دید، و آنگاه به خوبی می دانید که سرزنش خویشتن یعنی چه.

 

فوائد ترک گناه:

دوست عزیز توبه گر:

برای انسان اندیشمند کافی است که در مورد فوائد ترک گناهان به آنچه از وهب بن منبه نقل گردیده اشاره نماییم:

از ایشان سوال گردید که آیا آدم خلافکار لذت عبادت را احساس می کند؟ او در جواب گفت:« نه آدم گناهکار بلکه کسی که قصد گناه را هم داشته باشد، لذت عبادت را احساس نمی کند!؟

برای آگاهی و استفاده ی بیشتر به برخی از فوائد ترک گناه اشاره می نماییم:

1- حفظ کرامت                                     2- محبت مردم

3- آرامش جسم و جان                         4- سلامت قلب

5- بزرگ منشی                                    6- آسان شدن عبادت

7- دعای خیر دیگران                            8- یاری مردم

9- برداشته شدن بیگانگی با خداوند   10-رقابت مردم برای خدمتگزاری او

11- کم ارزش گردیدن دنیا در دل او     12- حفظ حیثیت و آبرو

13- استقبال دیگران از سخن او          14- قوت قلب

15- سعه صدر                                     16- حفظ نور دل

17- فرگیری آسان                               18- نشستن محبت او در دل دیگران

19- دفاع دیگران                                   20- همنشینی با ملایک

21- برآورده شدن نیازها                       22- اهمیت آخرت در دل او

23- ماندگاری مقام                               24-اصلاح زندگی

25- نیک نفسی                                    26- غم و غصه اندک

27- کسب آسان روزی                          28- نام نیک در نزد دیگران

29- دوری ددمنشان و ابلیسان از او      30- عدم هراس از مرگ

31- لذت بردن از بندگی                         32- چشیدن طعم ایمان

33- دعای خیر ملایک و حاملان عرش    34- فزونی فکر و فهم و ایمان

35- کسب محبت خداوند                       36- کسب فرقان میان حق و باطل

آنچه بیان شد بخشی از پیامدهای گناه گریزی در دنیاست. اما پس از مرگ:

ملایک از جانب خداوند مژده بهشت را به او می دهند، و هراس و اندوهی از حساب قیمات ندارد، از زندان دنیا آزاد و به جهان پهناور و جنت پر ناز و نعمت خداوند برده خواهد شد. در روز قیامت دیگران در عذاب اضطراب انتظار و گرمای گناه خویشند، اما او در سایه سیره پاک خویش و عرش خداوند قرار دارد.

زمانی که دیگران از رسیدن به حضور خداوند باز می گردانند، او را با بندگان پرهیزکار و گروه رستگار همراه خواهند کرد، و این بخششی است از جانب خداوند به هرکس که بخواهد آن را می بخشد، و خداوند دارنده بخششهای بزرگ است».

دوست عزیز درست در این فواید اندیشه کن! آیا آدم عاقلی هست که نسبت به آنها بی تفاوت و بخاطر بدست آوری لذتی رودگذر و کششی ابلیسی و ناپایدار، برای دست یابی به آنها تلاش نکند؟!

دست یاری به سوی خداوند دراز کن و بر لطف و محبت او پشت گرم باش و توکل کن، زیرا هر کس بر خداوند توکل کند، نیاز به دیگری نخواهد داشت.

 ________________________

توبه: تولدی دوباره

مؤلف: جاسم المطوع

مترجم: عبدالعزیز سلیمی

انشارات: نشر احسان- سال/78  

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن