زن خانواده

انواع فتنه ی زنان و شیوه مقابله با آن


انواع فتنه ی زنان و شیوه مقابله با آن

عمرو خالد / مترجم:زاهد ویسی

یکم:زنهار از تیرهای شیطان

پیامبر(صلی الله علیه و آله)از پروردگار با عزت روایت کرده است که خداوند می فرماید:«النظره سهم مسموم من سهام ابلیس.»           

آری،نظر بازی تیری است که در دل فرو می رود و ایمان را ناتوان می کند.آیا به آنچه تیر انجام می دهد فکر می کنی؟زخمی می کند. گاهی هم می شکند.    چون سمّی است.

جوانی از خانه خارج می شود و قصد دارد  که به عبادت پروردگارش بپردازد.اما بعد از مدتی قلبش دگرگون می شود.چرا؟چون به هر جایی به صورت  رها و آزاد نظر کرده است ؛که البته او را آزار داده است،دست یابد.شیطان هم او را مسخره می کند و همانند توپی جلوی پای کودکان با او بازی می کند.

 

دوم:هر دوی آنها صحنه هستند

از جمله انواع فتنه،نگاه کردن به سایتهای غیر اخلاقی اینترنتی است و این صفحۀ برهنه چه کارها که با بیننده نمی کند؟!

زیرا این صفحه از لحاظ دستیابی به قلب،فتنه انگیز تر است مانند سرعت تأثیر تیر در جگر شکار.نگاه کردن به آن دسته از شبکه های ماهواره ای که این برهنگی شیطانی را ارائه می دهند،نیز همین گونه است.عده ای از مردم هر روز این کار را انجام می دهند.در حالی که همین فتنه کاری کرد که قابیل با شریعت مخالفت کند  مخالفت او نیز به قتل انجامید.

آیا یک بار مقاومت در برابر این گونه نگاه کردن را تجربه کرده ایم ؟می گویی:هرگز به این دختر نگاه نمی کنم.هرگز شبکه های ماهواره ای  غیر اخلاقی و سایت های اینترنتی بی بند و بار را نگاه نمی کنم.سپس برای اجرای این سخن با خودت مجاهده می کنی.آیا چنین چیزی را تجربه کرده ای؟جوانان!بیایید این کار را تجربه کنیم.چون این امر یکی از معانی مردانگی است.

 

سوم:امان از تلفن

یکی از انواع فتنه ها،سخنانی است که از طریق تلفن در میان دختران و پسران جوان رد و بدل می شود.یک پسر با دختر سخن حرامی می گوید.طوری که اگر پدر و مادر دختر یا پسر آن را بشنوند،دختر از ترس و شرم آب میشود و پسر به ذلت و خواری می افتد و نمی داند که چه بکند یا چه بگوید.در حالی که اگر پسر و دختر مطمئن باشند که اولیای آنان این گونه سخنان را نمی شنوند،در باره ی نگاه خداوند تبارک و تعالی می فرماید:«أَلَم یَعلَم بِاَنَّ اللهَ یَرَی»     (علق/۱۴)

آیا او ندانسته است که خداوند (همهی احوال او را می پاید و همه اعمال وی را)میبیند؟

«قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَِّنی مَعَکُمَا أسمَعُ وَ أَرَی»            (طه/۴۶)

فرمود:« نترسید!من با شما هستم و (حرفهایشان را )می شنوم و (اعمالشان را )می بینم (و ایشان را از کشتن و آزار شما باز می دارم).

 

چهارم:لباس پوشیده های عریان

گاهی دختر جوانی را می بینی که بی حجاب است،اما محترم و با شخصیت که ممکن است بعدها محجب شود.خطرناک ترین خطر دختری است که لباسهایی بسیار تنگ می پوشد که بدن او را نشان می دهد.طوری که با یک فرد برهنه فرقی ندارد.چنین شخصی لباس پوشیده ی برهنه است.یا دختری را می بینی که یک بخش از لباسهایش را پوشیده و بسیاری از لباسهای خود را نپوشیده است!رسول اللع (صلی علیه و آله و سلم )در بارۀ این افراد گفته است:«نساء من امتی لا یدخلن الجنه و لا یجدن ریحها،و إن رائحتها لتشم من میسره خمسهمأته عام.»

برخی از زنان امت من نه به بهشت می روند نه بوی آن را حس می کنند در حالی که بوی بهشت از فاصله ای به اندازۀ پانصد سال راه،به مشام می رسد.

یاران پیامبر پرسیدند چه زمانی؟پیامبر (ص)فرمود:«نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کأسنمه البخت»    (مسلم)

 

پنجم:خطاهایی که به آن گرفتار می شوی

به همه ی پسران و دختران جوانی که نامزد هستند هم توصیه می کنم تقوای الهی را رعایت کنند تا خداوند ازدواج آنها را مبارک سازد؛زیرا در دوران نامزدی گناهان فراوانی رخ می دهد.شنیده ایم که نامزدی های فراوانی به دلیل امور حرامی که میان دختر و پسر اتفاق افتاده است،به هم خورده است.از این رو کسی که می خواهد واقعاً از نعمت ازدواج به طور کامل برخوردار شود،در همان سرآغاز،دوران نامزدی،تقوای الهی را رعایت کند. چون هر کسی چیزی را قبل از زمان آن بخواهد،با محروم شدن از آن تنبیه می شود.

 

ششم:از نشانه های قیامت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)می فرماید:«دیشب دو نفر (فرشته)نزد من آمدند و به من گفتند با ما بیا.من هم با آنان رفتم.من را بر لبه یک گودال پر آتش بردند که از آن صدا می آمد.به آنان نگاه کردیم.دیدیم که مردان و زنان برهنه ای بودند که شعله از زیر به سوی آنا می آمد.من هم (دو فرشته )گفتم:اینان کیستند؟گفتند:اینان مردان و زنان زناکارند.»  (امام احمد)

بر این اساس گسترش زنا از جمله انواع فتنه و از نشانه های قیامت است.عقاب آن هم سخت است.پس به شدت مواظب خودت باش که هرگز در چنین چیزی نیفتی و ابلیس با فریب ضعیف خود بر تو چیره نشود.کسی هم که به چنین چیزی گرفتار شده است،توبه کند و آن را با کارهای خیر جبران نماید.

مردی نزد پیامبر(صلی الل علیه و آله و سلم )آمد و گفت یا رسول الله من زنی را بوسیده ام.پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم )به تندی روی از او برگرداند. در این باره این آیه نازل شد:

«و أَقِم الصَّلَاَهَ طَرَفِی النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِن اللَّیلِ إِنَّ الحسَنَاتِ یُذهِبنَ السَّیَّئَاتِ ذَلِکَ ذِکرَی لِلذَّاکِرِینَ»

                                                                                    (هود/۱۱۴)

هفتم:در دورۀ پیامبر اتفاق افتاد

از جمله ی انواع فتنه،مزاحمت برای زنان و تعرض به آنها در راهها است. چنین چیزی در دوره ی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)نیز رخ داد.هیئتی برای بیعت بر اسلم  نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)آمدند که جوانی با آنان بود. در حالی که آنان در مسیر بودند،ناگهان آن جوان کنیزی را با لباسش به طرف خود کشید.هیئت نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)رسید.او هم یکی یکی با آنها بیعت کرد تا اینکه به این جوان رسید.در این هنگام پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)دست خود را پس کشید و گفت:«آیا تو همان کسی هستی که آن کنیز را به طرف خود کشیدی؟»آن جوان ساکت شد.پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: «من با تو بیعت نمی کنم».جوان هم به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)گفت :به خدا سوگند دیگر این کار را نمی کنم.پیامبر هم دستش را به سوی آن جوان دراز کرد و با او بیعت کرد.                      (به روایت حاکم۴/۳۷۷)

جوانان!این مرد از خشم پیامبر و روگردانی وی از خودش،ترسید. از این رو نیت کرد توبه کند. تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.اما من می ترسم در این میان کسانی وجود داشته باشند که خشم و روگردانی پیامبر از انها در قیامت و اینکه به آنها بگوید :«سحقا سحقا(دور شو دور شو)»برایشان مهم نباشد.

 

چگونه اجازه می دهی؟

از جمله انواع فتنه ها این است که دختر جوانی اجازه دهد مردی به او نزدیک شود و فلان کار حرام را با او انجام دهد.یا دختر جوانی بدن خود را کم ارزش بداند و آن را به هر چشمی نشان دهد. حیا کجا رفته است؟روزی امام اخمد بن حنبل از جایی رد شد. ناگهان باد وزید و دامن خانمی را کمی بالا برد.در نتیجه قوزک پا  یا کمی از ساق پای آن خانم نمایان شد. امام احمد لباسش را روی چشمش گرفت و گفت:«زمانه ی فتنه همین است». اگر امام احمد در زمان ما برانگیخته می شد ،چه می گفت؟

 

نهم:خیانت های زناشویی

مردی نزد پیامبر(صلی علیه و آله و سلم)آمد و گفت:یا رسول الله!کدام گناه نزد خداوند از همه بزرگتر است؟پیامبر گفت:«اینکه برای خداوند شریکی /همتایی قرار دهی؛در حالیکه که تو را آفریده است».

مرد گفت :پس از آن کدام گناه؟پیامبر گفت:«اینکه فرزند خود را بکشی از ترس اینکه با تو غذا بخورد.»مرد گفت:پس از آن کدام گناه؟گفت:«اینکه با همسر همسایه ات زنا کنی.»

                                                (بخاری،مسلم،ابو داوود،ترمذی،نسایی، امام احمد)

بدین ترتیب ظهور خیانت های خانوادگی (زناشویی)از انواع فتنه هاست.ظهور انواع فتنه ها هم نشان دهندۀ میزان کاری است که شیطان از روزگار قابیل تا امروز با  ما کرده است.

 

این هم راه حل

 

یکم:پایین انداختن چشم

جوانان!باید در  برابر فتنۀ نظر بازی مقاومت کرد. زنهار از اینکه یکی از شما بهانه بیاورد که ازدواج نکرده است؛باید تلاش کرد جوانی را می شناسم که تصمیم گرفت پیش از خروج از منزل با نگاه نا محرم مقابله کند و بر ابلیس چیره شود.آن جوان گفت :ببینم چند بار من بر ابلیس چیره می شوم و چند بار او بر منئ غلبه می کند. در پایان روز دید که دوازده بار او چشم خود را پایین انداخته است و ده بار این کار را کرده است.این بود که نشست و بر آن ده بار استغفار کرد.

جوانان!حدیث قدسی قبلی را یادآوری می کنم و ادامۀ  آن را نیز ذکر می نمایم: «النظره سهم مسموم من سهام ابلیس فمن ترکها من مخافتی ابدلته بها ایمانا یجد حلاوته فی قلبه»(روایت حاکم)

نگاه حرام یکی از تیرهای سمّی ابلیس است .از این رو کسی که آن را به خاطر ترس از من ترک کند،من به جای آن ایمانی (به آن فرد)می دهم که فرد شیرینی آن را در دل خود حس کند.

جوانان!یک هفته پایین انداختن چشم را امتحان کنید. بدون شک شیرینی آن را در دل خود حس می کنید. خداوند وعدۀ این امر را به شما داده است.

 

دوم: در ها را ببندید

دل مانند خانه است؛اگر صاحب خانه پنجره ها و در ها را باز بگذارد ،دزدها از آن در و پنجره ها به خانه وارد می شوند.به همین خاطر،اگر درهای فتنه را شناسایی کنید و آنها را ببندید،از فتنه در امان می مانید.

– اگر دوست است،با او قطع رابطه کنید.

– اگر از اینترنت است،رابطه ی خود را با سایتهای غیر اخلاقی قطع کن.

– اگر از تلفن است،تمام شماره هایی که فتنه انگیزی می کنند پاک کن.

جوانان! بیایید  شروع کنیم و بکوشیم تا جان ما با خیر و برای خیر آرامش پیدا کند.خداوند تبارک و تعالی هم چه درست فرموده است که:«وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللهَ لَمَع المُحسِنِینَ»

                                                                                    (عنکبوت/۶۹)

کسانی که برای (رضایت)ما به تلاش ایستند و در راه (پیروزی دین)ما جهاد کنند آنان  را در راههای منتهی به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش)می گردانیم و قطعاً خدا با نیکوکاران است (و کسانی که خدا در وصفشان باشد پیروز و بهروزند.

 

سوم :روزه

پیامبر (صلی علیه و آله و سلم) فرموده است:«یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءه فلیتزوجو من لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له و جاء.»     (بخاری،مسلم،ابوداوود،ترمذی،نسایی،ابن ماجه)

ای جوانا اگر از گناه ترس داریدفدوشنبه ها،پنج شنبه ها،و سه روز از هر ماه روزه بگیرید. اگر هم خواستید بیشتر در برابر معصیت مقاومت کنید،بیشتر روزه بگیرید که دوست داشتنی ترین نوع روزه داری نزد خداوند است.او یک روز در میان روزه می گرفت.

ورزه راه های ورودی شیطان به خون انسان را تنگ می کند.پیامبر (صلی علیه و آله و سلم) فرموده است :«شیطان در وجود انسان،مانند خون (در رگها ی او)جریان می یابد.»پس با گرسنگی و تشنگی، راه او را تنگ کنیم.چون روزه سپری محکم است.

 

چهارم:شناخت پاداش

پیامبر(صلی علیه و آله و سلم)فرموده است:«سبعه یظلهم اللع فی ظله یوم لا ضل إلا ظله (و منهم)رجل دعته امرأه منصب و جمال.فقال:إنی أَخاف الله.»(مسلم،بخاری ترمذی)

هفت گروه هستند که خداوند در روزی که سایه ای جز سایه او وجود ندارد،آنها را زیر سایه ی خود می گیرد(یکی از آنها)مردی است که یک زن صاحب جایگاه و زیبایی او را به طرف خود دعوت می کند ولی مرد می گوید(نه)من از خداوند می ترسم.

– هر مردی که رابطۀ حرامی را قطع کند،در سایع ی عرش خداوند است.

– هر زنی که رابطۀ حرامی را فطع کند،در سایه ی عرش خداوند است.

– هر کسی نسبت به نگاه  حرامی؛به خاطر ترس از خداوند،عفت پیشه کند،در سایه ی عرش خداوند است.

چه کسی از این ثواب روبرو مگرداند؟تصور کن خداو.ند  با عزت در بهشت ندا در می دهد:کجایند کسانی که در غیب و نهان از من اطاعت می کردند؛و تو دست خود را بلند می کنی و می گویی:پروردگارا من.

زنگ های تلفن من قطع شده اند. پروردگارا من فلان گناه و فلان معصیت را ترک نمودم.جوانان!مقدار ثواب را در نظر بگیرید و بهای آن را بپردازید.

 

پنجم:به سوی آمرزش پروردگار خویش بشتابید

از جمله ی روش های حفاظت در برابر فتنه ی زنان،توبۀ سریع است. طوری که هر کس از گناه پشیمان شود و برای ترک تصمیم قطعی بگیرد،مانند کسی است که گناهی ندارد. مهم این است که توبه را تأخیر نیندازیم.چون عمر ما در دست ما نیست.رحمت خداوند هم گسترده و فراخ است.چه قدر؟ خداوند تبارک تعالی می فرماید:«وَ اکتُب لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنیَا حَسَنَهً وَ فِی الآخِرَهِ إنَّا هُدنَا إَلَیکَ قَالَ عَذَابِی أُصِیبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَ رَحمَتِی وَ سِعَت کُلَّ شَی ءٍ»  اعراف۱۵۶

و برای ما در این دنیا و آن دنیا(زندگی)نیکی مقرر دار(که سروری و توفیق طاعت در این سرای و سعادت ناشی از رضایت و عنایت تو در آن سرای است)چرا که ما(توبه نموده ایمو)به سوی تو بازگشت کرده ایم(خدا بدو)گفت:عذاب خود را به هر کس که( گناه کند و توبه نکند و خود )بخواهم می رسانم و رحمت من همه چیز را در بر گرفته است.

ششم:یکی از تو پیش افتاده است

هر گاه فتنه ای برای تو رخ داد،جوان مجرد زیبایی را تصور کن که در دیاری دور و غریب است.خانم اربابش پس از آن همه ی در ها ر ابسته است،او را فرا می خواند و به او می گوید:من در اختیار تو هستم. اما او می گوید:پناه بر خدا. آن جوان یوسف پیامبر(ع) است.

_ شیطان تو را فریب ندهد که یکی از دوستان تو فلان گناه و فلان کار را انجام  می دهد.پس تو هم مثل او باش.

جوانان!هر گاه شیطان فتنه ای را برای شما آراست،او را با سه کار دور سازید. سه کاری که او را بسوزاند و نابود کند.یوسف پیامبر(ع)نیز همین کار را کرد:«وَرَاوَدَتهُ الَّتِی هُوَ فِی نَفسِهِ وَ غَلَّقَت الآَبوَابَ وَ قَالَت هَیتَ لَکَ قَالَ مَعَاذَ اللهَّ إنَّهُ رَبِّی أَحسَنَ مَثوَایَ إِنَّهُ لاَ یُفلِحُ الظَّالِمُنَ»

                                                                                          (یوسف/۲۳)

زنی که  یوسف در خانه اش بود از او کام خواست و او آرام آرام  نیرنگ  آغازید و به گول زدن  او پرداخت و درها راد بستگفت:بیا جلو و دست به کار شو با تو هستم!یوسف گفت:پناه بر خدا!او که خدای من است مرا گرامی داشته است(چگونه ممکن است دامن عصمت به گناه بیالایم و به خود ستم نمایم؟!)بی گمان ستمکاران رستگار نمی گردند.

 

این گونه باید باشد

نقل است که مردی به نام عبید بن عبید به درستکاری و پارسایی مشهور بود.

در دوران او زنی بسیار زیبا وجود داشت.آن زن در آینه به خود نگاه  کرد و گفت :چه کسی در برابر این زیبایی مقاومت می کند؟

شوهرش به او گفت:عبید بن عبید.

زن گفت:اجازه می دهی او را به فتنه بیندازم؟

گفت:آری.

زن نزد عبید رفت و گفت :می خواهم از تو سئوالی بپرسم.در ادامه به صورت عبید زل زد. در حالیکه عبید از او رو برگردانده بود،تا اینکه زن صراحتاً از عبید خواست با هم آشنایی پیدا کنند و …

عبید هم به او گفت:چند سئوال از تو می پرسم.اگر صادقانه به آنها جواب دهی،خواستۀ تو را بر آورده کنم.

زن گفت:هر چه می خواهی بپرس.به خدا صادقانه جواب می دهم.

عبید گفت:اگر فرشته مرگ بیاید تا جان تو را بگیرد،آیا برای تو خوشایند است که در هنگام این گناه این کار را بکند؟

زن گفت:نه

عبید گفت:اگر مردم در روز قیامت نامۀ اعمال خود را در دست خویش بگیرند،برای تو خوشایند است که نامۀ اعمال خود را به خاطر گناه در دست چپ خویش بگیری؟

زن گفت:نه.

عبید گفت:اگر در روز قیامت پل صراط بر روی جهنم گسترده شود و مردم از آن عبور کنند،آیا برای تو خوشایند است که به خاطر گناهانی که با توست به درون جهنم بیفتی؟

زن گفت:نه.

عبید گفت:اگر در محضر خداوند بایستی و او از تو دربارۀ این گناه سئوال کند،آیا برای تو خوشایند است که نو آن را انجام داده ای؟

زن گفت:نه.

عبید گفت:آیا اینها کافی نیست؟

زن گفت:چرا.به خدا قسم!توبه می کنم و به سوی خداوند باز می گردم.این بود که عابد وار و خاشعانه از نزد عبید بازگشت.

این مردانگی والا در فراروی این مرد از سطح گناه تنها خود او را از گناه دور نداشت،بلکه کسی را هم  که برای فریب وی آمده بود،باز داشت و صلاح او بر فساد وی چربید تا جایی که آن را از ریشه کند.طوری که فطرت وی هم صفا یافت و نزد پروردگارش باز گشت.

————————————————————-

منبع:کتاب داستان پیامبران

مؤلف:عمرو خالد

مترجم:زاهد ویسی

تنظیم برای نوگرا:HADIدر تاریخ۱۷شهریور۱۳۸۸

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا