smsنكته سخن نيكو

۶۰ گلبرگ تربیتی – 1

۶۰ گلبرگ تربیتی – 1

دکتر محمد رضا سنگری

۱_ چه جهت مقدسی است آنگاه که انسان بعد از سالها رنج و تکاپو می فهمد که هنوز هیچ نمی فهمد و چه علم نامقدسی است وقتی (خدا) در متن آگاهیهایت نباشد.

۲- عادت نکرده ایم خویش را تجزیه وتحلیل کنیم به همین دلیل هم تجزیه می شویم و  هم تحلیل می رویم.

۳_ اگر تمامی سال(زمستان) بود فاجعه تلخی بود اگر از تصور چنین فاجعه ای می هراسی لحظه ای بیندیش مبادا چهار فصل تو همیشه یک فصل باشد آن هم زمستان.

۴- معلم خوب معلمی است که هر شب مشق خود را بنویسد و در کلاس خود را خط بزند.

۵- هیچ چیز گرانبها تر از لبخند نیست و اتفاقا" تولیدش بسیار آسان.

۶_ معلم هنرمند لبخندش را به تعداد دانش آموزان تکثیر می کند.

۷_ کمال اهل (زمین) آن است که با (آسمان) آشتی کنند.

۸_ بیایید گاه نیز با سکوت حرف بزنیم هر کس همیشه با گفتن انتقال مفهوم می کند سخن گفتن نمی داند.

۹_ برای خوب شدن بهتر است کار خوب نکنیم از بدیهایمان بکاهیم . (اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات) حضرت علی

۱۰- اول معلم خداست و او صد و سیزده درسش را با (رحمت)آغاز کرده و یک درسش را با (غضب).

۱۱- کسی که در مقابل همه پرسش ها (ژست)پاسخ می گیرد دیوانه است. (ان من اجاب فی کل ما یسئل عنه فهو مجنون)

۱۲- (طور سینا) و (حرای) معلم، کلاس اوست.

۱۳- قلب سالم همچون مین یاب است تا به گناه رسید آژیر می کشد اگر روزی حلاوت طاعت یافتیم و کراهت معصیت، به سلامت قلبمان ایمان بیاوریم .

۱۴_ معلم پای تخته (سیاه) نامه عملش را (سفید) می کند.

۱۵_ تربیت بذر افشانی است فصل شناسی ضرورت بار وری بذر هاست.

۱۶- کسی که برای غیر خدا کار کند یک عمر (مردود) است.

۱۷_ هر کس خود را اداره کند، بزرگترین مدیر است.

۱۸_ معلمی هنر است و انتخاب آن بی زمینه عشق و علاقه، نهایت بی هنری و کج سلیقگی است.

۱۹- قلمرو کار معلم (قلب) است و(مغز)، و شما فکر کنید متخصص قلب و مغز شدن چقدر زمان و ظرافت می خواهد.

۲۰- وحشتناک است اگر روزی همراه با سابقه کار ، سابقه کم کاری و بد کاری انسان را نیز به دستش بدهند.

۲۱- خداوند همه ما را در (گروه) متقین قرار دهد و(پایه) فائزین عنایت فرماید.

۲۲- غرش ابر و خشم معلم، هر دو آیت و بشارت شکفتن و رستن اند.

۲۳_ زبان، شناسنامه هویت و شخصیت سخنگوست و معلم کسی است که هر روز شناسنامه اش را ورق می زند .

۲۴_ آفتاب نگاهمان را به سخاوت و عدالت خورشید بر همه دانش آموزان تقسیم کنیم.

۲۵_ معلم حقیقی (پاکنویس) علمش را به دانش آموزان می بخشد.

۲۶_ معلم بی قلم مثل ناخدای بی بلم و فرمانده بی علم است.

۲۷- مدرسه گلستان است گلها را با آب معرفت و آفتاب محبت و هوای ناب صداقت همواره پر طراوت و شاداب نگه داریم .

۲۸_ اگر (بلد طیب) نبات طیب می پروراند مدرسه طیب می تواند شهروندان کشور عشق را تربیت کند.

۲۹_ در مدرسه ای که گشوده شود، در های رحمت خدا گشوده می شود و روزنه های نفوذ شیطان بسته.

۳۰_ کار خطیر در مدرسه مستلزم درایت مدیر، تدبیر دبیر و وجود مجموعه ای تلاشگر و خبیر است.

۳۱_ مدرسه معبر بالندگی و سازندگی است پنجره ای که به باغ عشق می توان گشود.

۳۲_ صدای زنگ مدرسه آهنگ محبوب آسمانهاست.

۳۳- جهان آیینه عبرت است و همه چیز آیه و درس. پس ما در مدرسه زندگی می کنیم و در مدرسه می میریم.

۳۴_ بسیج مدرسه عشق است و این تنها مدرسه ای است که همه دانش آموزان (معلم) اند.

۳۵_ باید بهشت(مدرسه)، دانش آموز را به جهنم (وسوسه) مقام و عنوان نکشاند .

۳۶_ اولین کلام معلم در کلاس و مدرسه، حالت ورود اوست، نخستین کلام مهمترین کلام است.

۳۷_ دانش آموزی که معلم را بپذیرد، کلامش را وحی می انگارد. پس همچون نزول و حضور جبرئیل در نگاه محمد (ص) در کلاس و مدرسه حضور یابیم، جبرئیل بی سلام ، کلام حق باز نمی گفت.

۳۸_ اگر قرار باشد روزی جهان تبدیل به(احسن) شود باید همه جا(مدرسه) باشد.

۳۹- روزانه ۱۴ میلیون دانش آموز، نزدیک به ۷۰ میلیون ساعت در مدرسه اند؛ یعنی هر روز معادل ۸ قرن از عمر جامعه در مدرسه می گذرد (فانتهزوا فرص الخیر) ، زمان را پاس داریم.

۴۰- فردا و نسل فردا در مدرسه امروز بارور می شوند کاروانی از رحمت فردا را بدرقه فردای خویش سازیم.

۴۱_ ساعت ها غارتگر عمر اند(الساعات تنهب الاعمار). بیایید در مدرسه عمر، فرصت ها را به تاراج بیهودگی ندهیم (بازیگوشی) در مدرسه عمر(گوشمالی) فردا را در پی دارد.

۴۲_ سال تحصیلی نیکو ز مهر ماهش پیداست.

۴۳_اگر کتاب بوستان دانشمند است، در بوستان بعضی از گلها را فقط باید تماشا کرد، برجی را فقط بویید، بعضی را به داس سپرد و بعضی را زینت سینه ساخت. برخی گلها را باید با دیگر گلها آمیخت و معجونی یا مرهمی برای شفای درد و بیماری ساخت.

۴۴_ کتاب اندوختن و نخواندن، احتکار علم و به زندان کشیدن(اندیشه) است چه بسیاراند آنانی که بزرگترین اندیشه ها را با افتخار به زندان سپرده اند.

۴۵- حاملان علم که با علم خویش بیگانه اند با جاهلان یگانه اند؛ رب حامل علم لیس له علم.

۴۶_ آنان که علم می اندوزند و با علم جان را بر نمی افروزند تبهکارند.

۴۷_ کتاب خوب را باید چند بار خواند چند بار گفت و همیشه عمل کرد.

۴۸_ کتاب، پر ارج ترین و ماندگارترین میراث انسان و دلپذیرترین ترانه خاموش خردوران است.

۴۹_ کتاب را بهانه پر کردن فرصتها نسازیم کتاب وسیله پربار کردن فرصت هاست.

۵۰_متنبی شاعر بزرگ عرب می گوید:(والاترین جا در این جهان زین اسب تندرو و بهترین همنشین در روزگار، کتاب است) و باید افزود: بزرگترین انسان کسی است که با مطالعه اسب عمل را زین می کند.

۵۱_ (کتاب) خوراک و طعام ذهن و دل است. انسان باید در آنچه می خورد نیکو بنگرد(فلینظر الانسان الی طعامه).

۵۲_ اگر هر روز همراه با هر وعده غذا یک آیه از قرآن نیز غذای فکرمان گردد، همه ما پس از ۶ سال قرآن را به خاطر سپرده ایم.

۵۳_ در دادگاه عدل الهی (کتابت) را به دستت می دهند و می گویند بخوان.

بگذار (کتاب تو) از (کتاب خواندن) هم نشان داشته باشد.

۵۴_ میراث پیامبر کتاب است و عترت و قرآن ۲۲۰ بار از کتاب سخن گفته است و دریغا که ما با کتاب بیگانه ایم.

۵۵_ کتاب سند فرهیختگی و حیات جامعه هاست. در تاریخ هر ملتی، شکوفایی و بالندگیش را با کتاب هایش می توان اندازه گرفت.

۵۶_ کتاب بهترین هدیه برای(احباب) و سودمندترین یار ایام (شباب) است.

۵۷_ پیران را بگویید با سیر در بوستان کتاب همواره جوان بمانید.

۵۸_ پیامبر فرمود: من معلم مبعوث شدم و قرآن او را(سراج منیر) می خواند. پس معلم چراغی است خودسوز و محفل افروز.

۵۹_ خلوت علم اندوزی معلم همیشه از نجوای ستایش فرشتگان لبریز است.

۶۰_ معلم باغبانی است که سخاوتمندانه بذر عمرش را در کلاس می افشاند تا رویش و شکفتن نسل فردا را شاهد باشد.

  ________________________________________

منبع:گلبرگهای تربیت

مولف:دکتر محمد رضا سنگری

انتشارات:انتشارات انوار آذر ماه ۱۳۷۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا