معماری
خانه ---> تربیت فرزندان ---> 60 گلبرگ تربیتی – 2

60 گلبرگ تربیتی – 2

60 گلبرگ تربیتی – 2

دکتر محمد رضا سنگری

1_ معلم معمار شخصیت انسان است در هر بنای زیبا،سرانگشت هنرخیز بنای چیره دست دانا را ببینید.

2- ارکان نفوذ و توفیق معلم موفق 4 است؛ دانش، بینش، روش و منش بزرگ.

3- خشم معلم دلسوز مثل رعد است؛ همسایه باران و سرسبزی.

4_ درس معلم زمزمه محبت است و معرفت. شاخسار هیچ دلی بی این زمزمه روح افزا مباد.

5_ اگر معلم شدی، همه آسمان از آن توست.

6_ پیامبر فرمود: برای معلم شایسته همه جنبندگان زمین حتی ماهیان دریا و مورچگان خزیده در بطن زمین استغفار می کنند. راستی(دریافتی) معلم از هستی چقدر است؟

7- معلم وقتی به دلها راه می یابد دیگر راهنما نیست راه است و رهبر.

8_ معلم عاشق با تنبیه دانش آموز از خواب نمی پرد، اشک دانش آموز خوابش را بر می آشوبد.

9- معلمی که در کلاس دائم به ساعت نگاه می کند خیلی قبل از نواختن زنگ، دانش آموزانش کلاس را ترک گفته اند.

10_وقتی قلبمان قبل از ما به کلاس بیاید دانش آموزمان پس از ما سر رفتن از کلاس دارد.

11_ اگر معلم در سیمای هر دانش آموز یک جامعه را ببیند نگاه و زبان و برخوردش از لون دیگر خواهد شد.

12_ کلاس بی هیاهو و خاموش مثل چشمه بی جوش و رود بی خروش است.

جذبه و نشاط و شور چشمه را به رود و رود را به دریا می رساند.

 13_ ورقه امتحان دانش آموزان تنها(نامه عمل) آنها نیست که گاه ورقه ارزشیابی معلم نیز هست.

14_ای کاش هر معلمی در پایان هر نوبت و هر سال به خودش نیز منصفانه نمره می داد.

15_ شب و روز جمعه هنگامه استراحت معلم نیست، هر کس در این فرصتها تلاش می کند در کلاس استراحت می نماید.

16_ معلمان. مجهول القدرترین انسان هایند. همه وامدار معلم و همه بزرگان خوشه چین خرمن علم و ادب معلم اند.

17_بر سر در اتاق و دفتر معلمان بنویسید:(اخلع نعلیک انک بالواد المقدس الطوی)، در این وادی مقدس، پیراسته از خویش و آراسته به ادب گام بگذارید.

18_دانش آموز معدنی است نقره خیز یا زرخیز و معلم مهندسی که دانش آموز را در کشف نهفته های گرانبهایش یاری می کند؛ (الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه ). رسول خدا (ص)

19_ علم نور است با نور باید نگریست نه در نور، نور بینی، کور بینی در پی دارد.

20_ علم اندوختن برای فروختن، هستی خویش بیهوده سوختن است.

21_ وقتی کتابی ارزنده یافتی در گلگشت بوستان کتاب، شکرانه به جای آر و حرمت باغبان نگه دار.

22- شرم ورزی در علم آموزی یعنی یک عمر بار خواری ندانستن بر دوش کشیدن.

23_ هر کس جرعه ای از چشمه سار معرفت بنوشد و حلاوت علم آموزی را در یابد، هیچ لذتی را با این لذت معاوضه نخواهد کرد.

24_ همواره ببین علم از که می آموزی، چه می آموزی، چرا می آموزی و چقدر جان را با آن می آفروزی؟

25_ هنر انسان های بزرگ این است که به دشواری کار نمی اندیشند، به عظمت آنچه خواهند یافت فکر می کنند.

26_ دیواری از محبت دور مدرسه بکشید، مطمئن باشید هیچ کس از محبت نمی گریزد.

27_ مومن همچون کوه است و کوه از دور کوچک و از نزدیک عظیم و پرشکوه است.

قلب کوه گدازان داغ و برون آن سرد و آرام است. دریاها و اقیانوس ها مدیون سخاوت کوهسارانند. هرچه مجاور کوه است، صلابت و استواری کوه دارد. درختان روییده بر کوهسار، ستبر و مقاومند. کوه خاستگاه معادن و منابع است. کوه های بزرگ دره های ژرف و بزرگ نیز دارند. کوهها لنگر زمین و مومنان لنگر جهانند.

28_ شرافت مکان به مکین است و مهمترین مکان، دل . ببین در آنجا چه کسی نشسته است؟

29_ سقوط همیشه ساده تر و سریعتر از(صعود) است. فتح قله ها به اراده های سترگ نیازمند است، به دره پیوستن سریع و آسان است.

30_ کمتر کسانی به کشف قاره وجود خویش نائل می شوند و شگفتا که سفر به این سرزمین مجاور و نزدیک کم انجام می گیرد.

31_ مومن آیینه مومن است و آیینه تملق نمی شناسد، تو را به خودت می نماید، در سکوت سخن می گوید و تنها اگر او را بشکنی فریاد می زند.

32- همه جه و همه گاه را کلاس درس کنیم. به انتظار ننشینیم که دانش آموز(دردمند) به سراغمان بیاید که الگویمان رسول خدا طبیب دوار بود. معلمی که تصور کند همه سازندگی در کلاس است، به پیامبر اقتدا نکرده است.

33_ معلم طبیب بجا مرهم می نهد، بجا نیشتر می زند و زمانی مهربانانه تیماردار دل بیمار است. طبیب را آشنایی با درد باید والا از او درمان نیابد.

34_ هرچه در قرآن و روایت تحقیق نمودم، سندی بر(فارغ التحصیلی)و(بازنشستگی) نیافتم. اتفاقا قرآن هشدار می دهد تا(فارغ) شدی کاری نو را بیاغاز. (فاذا فرغت فانصب).

35- درسی که تنها حفظش کنی درس نیست، درس آن است که تو را حفظ کند.

36_برگ سبز درخت(معرفت کردگار) و برگ زرد درخت(معرفت روزگار) است.

37_ وقتی دو روز مساوی داشتن بازندگی است زندگی با روز های مکرر و یکسان را چه باید نامید؟

38_ راستی چرا ما با دریافت(تقویم) اول به سراغ(قرمزها) می رویم؟

39_ در قلک ذهن خود چیزی بیندوزید که در بازار فرذا با آن بتوان چیزی خرید.

40_ تابستان برای برخی فرصت خواب، برای گروه درس ناخوانده مرور ملالت آور کتاب، برای برخی تمدد اعصابو جمعی معلم عاشق را هنگامه احتساب و اکتساب است.

41_ پرندگان با هر بار آب نوشیدن سری به(سپاس) برمی دارند در سیری و سیرابی از پرنده بیاموزیم و(سرکشی) نیاغازیم.

42_ مطالعه، خلوتی است با روح و جان نویسنده؛ در این خلوت روحانی، حرمت نویسنده نگه دار.

43_ شرط(استقرار) علم در ذهن، (تکرار) علم است.

44_ کودک گریزپای علم را با نوشتن به زنجیر بکشید که آفت علم فراموشی است. به حافظه ها چندان اعتماد نکنید که گفته اند: کم رنگ ترین قلم ها از پررنگ ترین حافظه ها بهتر است.

45_ چه کسی می گوید نزول وحی پایان یافته است؟ وحی ملفوظ و مکتوب پیامبرانه به انتها رسید اما هر روز هزار بار(وحی صامت) در سیمای (حادثه ها و رخدادها) بر ما نازل می شود تا چه کس بشنود و مومن شود.

46_ خدایا نگاه و دل آگاه و زمزمه سحرگاهمان بخش. آن چنانمان کن که هرگز پل بین گفته و عمل را شکسته نبینیم.

47_ اندوخته های علمی، بافته های ما و تجربه های ما یافته های ما هستند. در پی یافته ها باشیم که شوق و شعف ارشمیدسی می بخشد.

48_ موفق ترین معلم کسی است که نخستین آیه کتابش را خوب تفسیر می کند و نخستین آیه کتاب معلم ، برخورد نخستین او با دانش آموز است (روخوانی)این آیه (قضاوت شتاب زده) آسان است مهم آن سوی چهره را خواندن است.

49_ انسان هرگاه عزیزی را از دست می دهد می گوید:پاره وجودم رفت. امام حسین(ع) فرصت را پاره وجود انسان می نامد. راستی تا کنون سوگوار پاره وجود خویش بوده ایم؟

50_ آنچه وازدگی، وارفتگی، واماندگی را درمان می کند (وارستگی) است.

قطع (وابستگی) نیز بی(وارستگی) ممکن نیست.

51- تنها روحهایی که بزرگتر از جهان و آزادتر از پروازند قفس بودن جهان را احساس می کنند روح بزرگ، حقارت جهان را در می یابد.

52_ اگر درست بیندیشیم بر اساس روایت اطلبوا  العلم من المهد الی اللحد ، باید آموزش و پرورش فکری برای آموزش(دوره مهد) و اگر تعجب نکنید برای سالخوردگان نیز آموزش های ضروری(دوره لحد) تدارک ببیند.

53_ کمال علم تواضع و عبودیت است اگر درنوردیدن پلکان علم، غرور نیز بالا رود یا در خود شک کنید یا در علمی که می آموزید.

54_ شیطان سمبل منیت و خود پرستی است و ما در آغاز هر درس قرآن، استعاذه می کنیم. آیا شایسته نیست در آغاز هر درس و کلاس با خویش بگوییم هوای غرور را داشته باش استعاذه کن.

55_ 114 سوره قرآن نه تنها در محتوا در قالب و فرم نیز درس اند برخی از این سوره ها با پرسش و برخی با حروفی رمزگونه و ابهام آمیز آغاز می شوند فکر نمی کنید شروع با پرسش و یا طرح یک مجهول خود 2 روش در آموزش اند.

56_ بهترین تالار سخنرانی تالار قلب است وقتی با قلب خودت حرف می زنی تمام ملائک برای تو کف می زنند.

57- سبزترین روز لحظه ای است که ملکوت را وجب به وجب گلکاری کنیم.

58- آنان که هر روز تدارک اردوی آسمانی می بینند پر شکوه ترین اوقات فراغت را دارند.

59- بسیاری از دانش آموزان که به کودنی متهم اند محصول روش های کودن هستند.

60_ اجازه دهید هر روز پیامبر اندیشه ای نو در وجودتان برانگیخته شود.

  _________________________________________

منبع:گلبرگهای تربیت

مولف:دکتر محمد رضا سنگری

انتشارات:انتشارات انوار آذر ماه 1374      

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس