تربیت فرزندان

۶۰ گلبرگ تربیتی – 2

۶۰ گلبرگ تربیتی – 2

دکتر محمد رضا سنگری

۱_ معلم معمار شخصیت انسان است در هر بنای زیبا،سرانگشت هنرخیز بنای چیره دست دانا را ببینید.

۲- ارکان نفوذ و توفیق معلم موفق ۴ است؛ دانش، بینش، روش و منش بزرگ.

۳- خشم معلم دلسوز مثل رعد است؛ همسایه باران و سرسبزی.

۴_ درس معلم زمزمه محبت است و معرفت. شاخسار هیچ دلی بی این زمزمه روح افزا مباد.

۵_ اگر معلم شدی، همه آسمان از آن توست.

۶_ پیامبر فرمود: برای معلم شایسته همه جنبندگان زمین حتی ماهیان دریا و مورچگان خزیده در بطن زمین استغفار می کنند. راستی(دریافتی) معلم از هستی چقدر است؟

۷- معلم وقتی به دلها راه می یابد دیگر راهنما نیست راه است و رهبر.

۸_ معلم عاشق با تنبیه دانش آموز از خواب نمی پرد، اشک دانش آموز خوابش را بر می آشوبد.

۹- معلمی که در کلاس دائم به ساعت نگاه می کند خیلی قبل از نواختن زنگ، دانش آموزانش کلاس را ترک گفته اند.

۱۰_وقتی قلبمان قبل از ما به کلاس بیاید دانش آموزمان پس از ما سر رفتن از کلاس دارد.

۱۱_ اگر معلم در سیمای هر دانش آموز یک جامعه را ببیند نگاه و زبان و برخوردش از لون دیگر خواهد شد.

۱۲_ کلاس بی هیاهو و خاموش مثل چشمه بی جوش و رود بی خروش است.

جذبه و نشاط و شور چشمه را به رود و رود را به دریا می رساند.

 ۱۳_ ورقه امتحان دانش آموزان تنها(نامه عمل) آنها نیست که گاه ورقه ارزشیابی معلم نیز هست.

۱۴_ای کاش هر معلمی در پایان هر نوبت و هر سال به خودش نیز منصفانه نمره می داد.

۱۵_ شب و روز جمعه هنگامه استراحت معلم نیست، هر کس در این فرصتها تلاش می کند در کلاس استراحت می نماید.

۱۶_ معلمان. مجهول القدرترین انسان هایند. همه وامدار معلم و همه بزرگان خوشه چین خرمن علم و ادب معلم اند.

۱۷_بر سر در اتاق و دفتر معلمان بنویسید:(اخلع نعلیک انک بالواد المقدس الطوی)، در این وادی مقدس، پیراسته از خویش و آراسته به ادب گام بگذارید.

۱۸_دانش آموز معدنی است نقره خیز یا زرخیز و معلم مهندسی که دانش آموز را در کشف نهفته های گرانبهایش یاری می کند؛ (الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه ). رسول خدا (ص)

۱۹_ علم نور است با نور باید نگریست نه در نور، نور بینی، کور بینی در پی دارد.

۲۰_ علم اندوختن برای فروختن، هستی خویش بیهوده سوختن است.

۲۱_ وقتی کتابی ارزنده یافتی در گلگشت بوستان کتاب، شکرانه به جای آر و حرمت باغبان نگه دار.

۲۲- شرم ورزی در علم آموزی یعنی یک عمر بار خواری ندانستن بر دوش کشیدن.

۲۳_ هر کس جرعه ای از چشمه سار معرفت بنوشد و حلاوت علم آموزی را در یابد، هیچ لذتی را با این لذت معاوضه نخواهد کرد.

۲۴_ همواره ببین علم از که می آموزی، چه می آموزی، چرا می آموزی و چقدر جان را با آن می آفروزی؟

۲۵_ هنر انسان های بزرگ این است که به دشواری کار نمی اندیشند، به عظمت آنچه خواهند یافت فکر می کنند.

۲۶_ دیواری از محبت دور مدرسه بکشید، مطمئن باشید هیچ کس از محبت نمی گریزد.

۲۷_ مومن همچون کوه است و کوه از دور کوچک و از نزدیک عظیم و پرشکوه است.

قلب کوه گدازان داغ و برون آن سرد و آرام است. دریاها و اقیانوس ها مدیون سخاوت کوهسارانند. هرچه مجاور کوه است، صلابت و استواری کوه دارد. درختان روییده بر کوهسار، ستبر و مقاومند. کوه خاستگاه معادن و منابع است. کوه های بزرگ دره های ژرف و بزرگ نیز دارند. کوهها لنگر زمین و مومنان لنگر جهانند.

۲۸_ شرافت مکان به مکین است و مهمترین مکان، دل . ببین در آنجا چه کسی نشسته است؟

۲۹_ سقوط همیشه ساده تر و سریعتر از(صعود) است. فتح قله ها به اراده های سترگ نیازمند است، به دره پیوستن سریع و آسان است.

۳۰_ کمتر کسانی به کشف قاره وجود خویش نائل می شوند و شگفتا که سفر به این سرزمین مجاور و نزدیک کم انجام می گیرد.

۳۱_ مومن آیینه مومن است و آیینه تملق نمی شناسد، تو را به خودت می نماید، در سکوت سخن می گوید و تنها اگر او را بشکنی فریاد می زند.

۳۲- همه جه و همه گاه را کلاس درس کنیم. به انتظار ننشینیم که دانش آموز(دردمند) به سراغمان بیاید که الگویمان رسول خدا طبیب دوار بود. معلمی که تصور کند همه سازندگی در کلاس است، به پیامبر اقتدا نکرده است.

۳۳_ معلم طبیب بجا مرهم می نهد، بجا نیشتر می زند و زمانی مهربانانه تیماردار دل بیمار است. طبیب را آشنایی با درد باید والا از او درمان نیابد.

۳۴_ هرچه در قرآن و روایت تحقیق نمودم، سندی بر(فارغ التحصیلی)و(بازنشستگی) نیافتم. اتفاقا قرآن هشدار می دهد تا(فارغ) شدی کاری نو را بیاغاز. (فاذا فرغت فانصب).

۳۵- درسی که تنها حفظش کنی درس نیست، درس آن است که تو را حفظ کند.

۳۶_برگ سبز درخت(معرفت کردگار) و برگ زرد درخت(معرفت روزگار) است.

۳۷_ وقتی دو روز مساوی داشتن بازندگی است زندگی با روز های مکرر و یکسان را چه باید نامید؟

۳۸_ راستی چرا ما با دریافت(تقویم) اول به سراغ(قرمزها) می رویم؟

۳۹_ در قلک ذهن خود چیزی بیندوزید که در بازار فرذا با آن بتوان چیزی خرید.

۴۰_ تابستان برای برخی فرصت خواب، برای گروه درس ناخوانده مرور ملالت آور کتاب، برای برخی تمدد اعصابو جمعی معلم عاشق را هنگامه احتساب و اکتساب است.

۴۱_ پرندگان با هر بار آب نوشیدن سری به(سپاس) برمی دارند در سیری و سیرابی از پرنده بیاموزیم و(سرکشی) نیاغازیم.

۴۲_ مطالعه، خلوتی است با روح و جان نویسنده؛ در این خلوت روحانی، حرمت نویسنده نگه دار.

۴۳_ شرط(استقرار) علم در ذهن، (تکرار) علم است.

۴۴_ کودک گریزپای علم را با نوشتن به زنجیر بکشید که آفت علم فراموشی است. به حافظه ها چندان اعتماد نکنید که گفته اند: کم رنگ ترین قلم ها از پررنگ ترین حافظه ها بهتر است.

۴۵_ چه کسی می گوید نزول وحی پایان یافته است؟ وحی ملفوظ و مکتوب پیامبرانه به انتها رسید اما هر روز هزار بار(وحی صامت) در سیمای (حادثه ها و رخدادها) بر ما نازل می شود تا چه کس بشنود و مومن شود.

۴۶_ خدایا نگاه و دل آگاه و زمزمه سحرگاهمان بخش. آن چنانمان کن که هرگز پل بین گفته و عمل را شکسته نبینیم.

۴۷_ اندوخته های علمی، بافته های ما و تجربه های ما یافته های ما هستند. در پی یافته ها باشیم که شوق و شعف ارشمیدسی می بخشد.

۴۸_ موفق ترین معلم کسی است که نخستین آیه کتابش را خوب تفسیر می کند و نخستین آیه کتاب معلم ، برخورد نخستین او با دانش آموز است (روخوانی)این آیه (قضاوت شتاب زده) آسان است مهم آن سوی چهره را خواندن است.

۴۹_ انسان هرگاه عزیزی را از دست می دهد می گوید:پاره وجودم رفت. امام حسین(ع) فرصت را پاره وجود انسان می نامد. راستی تا کنون سوگوار پاره وجود خویش بوده ایم؟

۵۰_ آنچه وازدگی، وارفتگی، واماندگی را درمان می کند (وارستگی) است.

قطع (وابستگی) نیز بی(وارستگی) ممکن نیست.

۵۱- تنها روحهایی که بزرگتر از جهان و آزادتر از پروازند قفس بودن جهان را احساس می کنند روح بزرگ، حقارت جهان را در می یابد.

۵۲_ اگر درست بیندیشیم بر اساس روایت اطلبوا  العلم من المهد الی اللحد ، باید آموزش و پرورش فکری برای آموزش(دوره مهد) و اگر تعجب نکنید برای سالخوردگان نیز آموزش های ضروری(دوره لحد) تدارک ببیند.

۵۳_ کمال علم تواضع و عبودیت است اگر درنوردیدن پلکان علم، غرور نیز بالا رود یا در خود شک کنید یا در علمی که می آموزید.

۵۴_ شیطان سمبل منیت و خود پرستی است و ما در آغاز هر درس قرآن، استعاذه می کنیم. آیا شایسته نیست در آغاز هر درس و کلاس با خویش بگوییم هوای غرور را داشته باش استعاذه کن.

۵۵_ ۱۱۴ سوره قرآن نه تنها در محتوا در قالب و فرم نیز درس اند برخی از این سوره ها با پرسش و برخی با حروفی رمزگونه و ابهام آمیز آغاز می شوند فکر نمی کنید شروع با پرسش و یا طرح یک مجهول خود ۲ روش در آموزش اند.

۵۶_ بهترین تالار سخنرانی تالار قلب است وقتی با قلب خودت حرف می زنی تمام ملائک برای تو کف می زنند.

۵۷- سبزترین روز لحظه ای است که ملکوت را وجب به وجب گلکاری کنیم.

۵۸- آنان که هر روز تدارک اردوی آسمانی می بینند پر شکوه ترین اوقات فراغت را دارند.

۵۹- بسیاری از دانش آموزان که به کودنی متهم اند محصول روش های کودن هستند.

۶۰_ اجازه دهید هر روز پیامبر اندیشه ای نو در وجودتان برانگیخته شود.

  _________________________________________

منبع:گلبرگهای تربیت

مولف:دکتر محمد رضا سنگری

انتشارات:انتشارات انوار آذر ماه ۱۳۷۴      

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا