خانه ---> تربیت فرزندان ---> راه حلهاي برخورد با دعواي فيزيكي و لفظي خواهر و برادر

راه حلهاي برخورد با دعواي فيزيكي و لفظي خواهر و برادر

راه حلهاي برخورد با دعواي فيزيكي و لفظي خواهر و برادر

نويسنده: اليزابت پنتلي / مترجم: اكرم قيطاسي

موقعيت
بچه هايم هميشه با هم دعوا مي كنند آنچه مرا اذيت مي كند اين است كه گاهي اين دعواها فيزيكي مي شود؛ لگد زدن، مشت زدن، نيشگون گرفتن، هل دادن و كشيدن مو، معمولا" در نهايت بر سر آنها فرياد ميزنم. آيا راهي براي خاتمه اين درگيريها وجود دارد؟
فكر كنيد
بچه ها بطورذاتي نمي دانند چگونه مذاكره كنند و به توافق برسند. وقتي ناراحت، عصباني يا آزرده مي شوند، گاهي اوقات دعوا را به برخورد فيزيكي تبديل مي كنند. اگر مهارتهايي را كه براي كنترل احساساتشان نياز دارند به آنها نياموزيم و اگر مسير مذاكره و توافق را به آنها نشان ندهيم،ممكن است همچنان به برخوردهاي فيزيكي براي يافتن مسير خود ادامه دهند، وظيفه ماست كه به بچه ها بياموزيم چگونه مخالفت هاي خود را حل كنند، بصورتي كه از نظر اجتماعي قابل قبول باشد.
راه حلها
1.وقتي بچه ها بطور فيزيكي دعوا مي كنند، فورا" آنها را از هم جدا كنيد و به دو اتاق مجزا بفرستيد تا براي مدتي در آنجا باشند و آرام بگيرند، وقتي هر دو آرام شدند، آنها را در يك جا بنشانيد و گفتوگويي را بين آن دو ترتيب دهيد تا مشكل حل شود.
2.آن دو را واداريد تا با فاصله از هم بنشينند. به آنها بگوييد هر وقت مشكلشان حل شد مي توانند از جايشان بلند شوند. ابتدا، مي توانيد به آنها جهت بدهيد. به مرور زمان ياد خواهند گرفت كه چگونه خودشان با هم مذاكره كنند و به توافق برسند.
3.به بچه ها بگوييد كه تا يك ساعت نمي توانند با هم بازي كنند. آنها را در اتاق هايي جداگانه نگه داريد. در اين مدت، به هيچ يك از آنها اجازه ندهيد تلويزيون تماشا كنند و يا مشغول بازيهاي ويدئويي شوند. اولين پاسخ آنها احتمالا" به اين صورت خواهد بود:(چه عالي ! ديگر دلم نمي خواهد با او بازي كنم ) اما پس از يك ساعت بازي به تنهايي، احتمالا"دوستان بهتري براي هم خواهند شد.
4.از كودك مهاجم بخواهيد يكي از كارهاي روزمره ي خواهر يا برادري كه صدمه ديده است را انجام بدهد،مثلا" مرتب كردن رختخواب او و يا بيرون بردن زباله ها، روش ديگر اين است كه از قبل مقداري جريمه ي نقدي براي كودك مهاجم در نظر بگيرييد، مثلا" 200 تومان . مسلما" كودكي كه صدمه ديده، پول را دريافت مي كند.
5.از بچه ها بخواهيد با كمك شما توافقنامه اي بين خود امضا كنند. دقيقا" توضيح دهيد كه چه چيزهايي غير قابل قبول است و مجازات زير پا گذاشتن مفاد قراردادچيست. بچه ها را واداريد تا توافقنامه را امضا كنند و آن را در محلي قابل ديد بچسبانند. در مواقع ضروري، بر اساس مجازاتهاي توافق شده عمل كنيد.
6.هميشه تصور نكنيد كودكي مقصر است كه ديگري را مي زند. بعضي اوقات (قرباني) خواهر يا برادرش را به حد جنون تحريك كرده، اذيت كرده و يا مورد سوء استفاده قرار داده است. گرچه هيچگاه درست نيست كه كودكي ديگري را كتك بزند، اما وظيفه شماست كه از اذيتهاي پشت صحنه اي كه كاسه صبر فرزندتان را لبريز مي كند آگاه باشيد. اگر متوجه شديد چنين مسئله اي در مورد آنها صادق است، بر اساس نوع رفتارشان با آنها برخورد كنيد.
7.سعي كنيد لحظاتي را بيابيد كه آن دو رفتاري مناسب با هم دارند. با توجه مثبت آنها را به ادامه ي كار تشويق كنيد. وقتي فرزندانتان بدون دعوا با هم بازي مي كنند، چنين تحسيني بكار ببريد: (خوشحالم كه شما بچه ها از بازي با هم لذت مي بريد ) وقتي همه چيز خوب پيش مي رود، توجه مثبت شما آنها را تشويق مي كند تا رفتار مثبت شان را ادامه دهند.
! اگر فرزندانتان دائم جدلهاي فيزيكي دارند، اين امر نشانه وجود مشكلي بسيار بزرگ تر است. بهتر است با مشاور يا درمانگر خانواده مشورت كنيد. مشكل است كه بتوانيد اين مسئله را به تنهايي حل كنيد. از كمك خواستن نترسيد. كمك خواستن نشانه ي مهم بودن بچه ها و روابط آنها براي شماست.
 
دعواي لفظي خواهر و برادر
موقعيت
دعواي بچه ها دارد من را ديوانه مي كند.اين دعواها معمولا" بر سر مسئله اي بي نهايت جزئي است مانند:اينكه چه كسي از لگوي قرمز استفاده كند از داد و فرياد كشيدن و تهديد كردن خسته شده ام. لازم نيست كه ديگر فاش كنم رابطه آنها چگونه است! لطفا" ايده هايي براي به پايان رساندن اين بحث و جدلها به من بدهيد.
فكر كنيد
بيشتر والدين،وقتي دومين فرزند خود را از بيمارسيتان به خانه مي آورند،اميدوارند كه بچه هايشان دوستاني هميشگي براي هم باشند حتي برخي از ما، دومين فرزندمان را با اين هدف به دنيا مي آوريم كه همبازي فرزند اولمان باشد! وقتي بچه هايمان دعوا مي كنند اين مسئله نه تنها ما را عصبي مي كند،بلكه قلبمان را نيز جريحه دار مي سازد. مهمترين توصيه اي كه مي توانم به شما بكنم اين است كه آرامش خود را حفظ كنيد، منطقي باشيدو به بحث و جدل فرزندانتان به صورتي واقع گرايانه نگاه كنيد. دعوا بر سر لگوي قرمز به مرور زمان كه يكي از آنها متوجه شود به لگوي آبي نياز دارد، فراموش مي شود. بچه ها به دلايل مختلفي با هم دعوا مي كنند. آنها دعوا مي كنند چون نمي خواهند چيزي را با هم استفاده كنند، چون مي خواهند توجه والدين را به خود جلب كنند، چون هر يك از آنها نظر متفاوتي در مورد منصف بودن دارند، چون مجبورند در يك اتاق با هم باشند. اكثر قريب به اتفاق جنگ و جدلهاي خواهر و برادر ها، براي روابط بين بچه ها مضر نيستند. با همه اينها، راههايي براي حل جنگ و جدل خواهر و برادر ها وجود داردو راههايي نيز براي كاهش ميزان اين جدلها و شدت آنها وجود دارد.
راه حلها
1.اين واقعيتي ثابت شده است كه هر وقت بچه ها تماشاگري داشته باشند،با صداي بلندتر و با حرارتي بيشتر با هم دعوا مي كنند، زيرا اميدوارند كه شما قدم پيش گذاشته و مشكل را حل كنيد. گاهي اوقات ممكن است بگوييد مخاطب حرفهاي پسرتان، خواهرش است، اما نگاهش به من است. بنابراين، منطقي بنظر مي رسد اگر شما اتاق را ترك كنيد تا آنها خودشان مشكل را حل كنند. بيشتر دعواهاي لفظي آنها بدون مداخله شما حل خواهد شد. اگر در موردش فكر كنيد، واقعا" اين راه حل را دوست خواهيد داشت.
2.سعي كنيد بفهميد آيا الگويي براي دعواي بچه ها وجود دارد يا خير. آيا آنها معمولا" بر سر چيزي مشخص، مثلا" رايانه يا انتخاب برنامه هاي تلويزيوني با هم دعوا مي كنند؟ در اين صورت برنامه اي زماني براي استفاده از رايانه يا تلويزيون تهيه كنيد. آيا هميشه وقتي مشغول تهيه شام هستيد،آنها دعوا مي كنند؟ مي توانيد براي آماده كردن شام از آنها كمك بگيريد، ميان وعده هايي سالم به آنان بدهيد و يا فعاليتي منظم مانند انجام تكاليف يا كارهاي خانه ، تنظيم كنيد. آيا آنها بر سر اين مسئله دعوا مي كنند كه چه كسي در كدام قسمت خودرو يا ميز بنشيند؟ صندلي خاصي را به هر شخصي اختصاص بدهيد و برنامه را بطور چرخشي تغيير بدهيد. آيا شبها هنگامي كه براي رفتن به رختخواب آماده مي شوند، دعوا مي كنند؟ به آنها بگوييد كه براي مدتي مشخص به نوبت از دستشوئي استفاده كنند. ايده ما اين است كه (نقاط حساس) روابط بين بچه ها را بيابيد و براي جلوگيري از مشكلاتي كه مكررا" منجر به بحث و جدل آنها مي شوند، برنامه اي تهييه كنيد.
3.به فرزندانتان بياموزيد كه چگونه با هم مذاكره كرده و به توافق برسند.از آنها بخواهيد نزديك هم بنشينند . به آنها امكان انتخاب بدهيد. بگوييد كه(داوري خواهيد كرد يا وساطت) البته آنها مي پرسند منظورتان چيست. به آنها بگوييد كه داوري يا حكميت يعني اينكه شما در مورد مسائل تصميم مي گيريد و آنها بر اساس آن زندگي مي كنند، وساطت نيز به اين معني است كه آنها تصميم مي گيرند و شما كمك مي كنيد تا به بهترين نتيجه گيري برسند. به مرور زمان و با تمرين، آنها ياد خواهند گرفت كه چگونه خودشان بحثهايشان را حل و فصل كنند.
4.اگر بحث آنها بر سر مسائل بسيار جزئي است، اغلب مي توانيد با شوخي يا معطوف كردن حواس آنها به كاري ديگر ، ناراحتي را از بين ببريد.مثلا" اگر يكي از بچه ها شكايت مي كند كه برادرش با تمسخر به او نگاه مي كند، دليلي منطقي وجود ندارد كه مداخله كنيد. موضوع را ناديده بگيريد و بپرسيد چه كسي دوست دارد كه در درست كردن كيك به من كمك كند. شوخي كنيد كه: (اوه ، نه! من يكبار در كتابي داستان پسري را خواندم كه چنين شكلكي از خود درآورد و صورتش به همان شكل خشك شد.ديگران بايد غذايش را ميكوبيدند تا او با ني بخورد. غذا خوردن به اين صورت براي او خيلي مشكل بود. به همين علت آنقدر لاغر شد كه گربه تصور كرد او يك تكه نخ است و او را در اطراف خانه بدنبال خود مي كشيد.)
5.از اين اتفاقها مي افتد كه بچه ها بخوبي با هم بازي مي كنند،شما با خود فكر مي كنيد (چه خوب حال وقت دارم به كارهايم برسم) وقتي بچه ها بخوبي با هم كنار مي آيند، به آنها بي توجهي نكنيد. در اين زمان با يك بشقاب بيسكويت نزد آنها برويد و هر دو را تحسين كنيد. با تشويق كردن رفتاري كه دوست داريد تكرار شود، آن رفتار را بيشتر و بيشتر مشاهده خواهيد كرد.
! اگر بچه هايتان از بودن با هم لذت چنداني نمي برند و اغلب حرفهاي ناراحت كننده و ظالمانه به هم مي گويند، كار عاقلانه اين است كه با مشاور يا درمانگر خانواده مشورت كنيد. از كمك خواستن نترسيد!  
———————–
منبع:راهنماي كامل تربيت كودك / مولف: اليزابت پنتلي / مترجم: اكرم قيطاسي /انتشارات: تهران 1383
تنظيم براي نوگرا: باران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@