مهارتهای زندگی

چگونه يك زن متعادل بشويم ؟!

قواي مردانه و زنانه وجود خود را متعادل كنيد!

نويسنده: ليندا فيلد / مترجم: فهيمه حبيبي كرهرودي

من با خودم در تضادم. من بزرگ هستم. توانايي هاي من نا محدود است.

والت ويتمن

·         وقتي بسيار حساس و آسيب پذير مي شويد.

·         وقتي اعتماد به نفس پايين خود را حس مي كنيد.

·         اگر در روابط خصوصي با همسرتان غالب يا مغلوب هستيد.

·         وقتي ايدههاي خلاقي در ذهن داريد اما نمي توانيد آنها را به اجرا درآوريد.

·         اگر در زندگي همه چيز را با زور پيش مي بريدي يا منفعل برخورد مي كنيد.

برخي مردان، مردسالار و اهل عمل هستند و برخي هم بدنبال مادر مي گردند. شما جذب كدام يك از اينها مي شويد؟ معمولا" احساسات خود را ابراز مي كنيد يا اينكه آنها را نزد خود پنهان نگه مي داريد؟ اهل شهود هستيد؟ اگر اين طور است اين توانايي مانع عمل شما نمي شود؟

ما فقط مي توانيم از روابط متعادل لذت ببريم و با تعادل در انرژي هايمان به راحتي احساسات و ايده هاي خود را ابراز كنيم . بنابر فلسفه باستاني شرق و فلسفه مدرن غرب، همه ما انسانها در درون خود از انرژي زنانه و مردانه برخورداريم.همه مردان و زنان آميخته اي از انرزي هاي مردانه و زنانه هستند. انرژي زنانه ما دروني، سر به راه، روحي و عاطفي، با درايت و طبيعي است و از راه شهود و الهام آن را درك مي كنيم. انرژي مردانه ما بيشتر بروني،فعال و آميخته از منطق، استدلال و عمل است.در گذشته، جامعه سنتي مردسالار فقط براي انرژي هاي مردانه منطق، فكر، استدلال و عمل، ارزش قائل بود، همه انرژي هاي مهم زنانه معنوي و عاطفي را ناديده مي گرفت و آنها را به كلي انكار مي كرد.خوشبختانه زمانه عوض شده و اهميت توازن شخصي، روحي و عاطفي شناخته شده است. علاوه بر زنان مردان نيز به اين حقيقت واقف شده اند!

مردان و زنان در صورتي از تعادل رواني برخوردار مي شوندكه ابعاد طبيعي مردانه و زنانه وجود خود را پذيرا باشند. يك زن درصورتي متعادل است كه علاوه بر آرامش روح و روان،قوي، مصمم و فعال نيز باشند. امروزه بسياري از زنان با ادغام قواي دروني خود(بعد زنانه) با قدرت و قاطعيت(بعد مردانه) نقش هاي احساسي را در جامعه بر عهده گرفته اند.

اما اكثر زنان فقط به بعد زنانه خود تكيه مي كنند و از انرژي مردانه خود بهره اي نمي گيرند. اكثر مردان نيز فقط به بعد مردانه خود چسپيده اند و از انرژي هاي زنانه خود سودي نمي برند. لازم است كه زنان قاطع تر و جسورتر شوند(انرژي مردانه) مردان نيز به احساسات خود (انرژي زنانه) بيشتر اهميت بدهند.

چطور ابعاد مردانه و زنانه وجود خود را هماهنگ كنيد:

با كمك اين تمرين ها مي توانيد انرژي هاي مردانه و زنانه خود را تقويت كنيد.

1.طرح كار خود را بنويسيد

اگر مقصد شما مشخص نباشد هيچ گاه نمي توانيد برسيد! مقصد شما در زندگي كجاست؟ علاقه قلبي شما چيست؟ با نوشتن اهداف خود روي كاغذ ، هر هدفي خود را بيشتر متعهد مي كنيد و هدف برايتان دسترس تر مي شود. در واقع خود را جدي تر گرفته ايد.

يگ برگه كاغذ را بصورت زير به پنج ستون تقسيم كنيد:

مقصد              شيوه و راهها          نيازها             بازبيني              تغييرات

مقصد:هدف خود را بنويسيد

شيوه:ببينيد چه اقداماتي لازم است تا به هدف خود برسيد. آنها را به ترتيب فهرست كنيد.

نيازها:همه منابع لازم را فهرست كنيد. به عنوان مثال، هرگونه كمك،توصيه، حمايت مالي، حمايت خانوادگي…..با گذشت زمان، فهرست شما ممكن است عوض شود.

بازبيني:مهلت هاي واقع بينانه براي خود در نظر بگيريد. روزهاي خاصي را براي بررسي پيشرفت خود مشخص كنيد.

تغييرات:هرگونه تغيير در اين راه را يادداشت كنيد در اين ستون مي توانيد انعطاف پذير باشيد. اين ستوني است كه مي تواند طرح شما را تحت تاثير قرار بدهد.براي تغييرات لازم در طرح خود آمادگي داشته باشيدتا با اولين تلنگر زمين نخوريد، بلكه خلاقانه طرح خود را تغيير دهيد.

هدف نسبتا" كوتاه مدتي را انتخاب كنيد با اين كار طرح شما فعال مي شود و اطمينان پيدا مي كنيد كه شما هم مي توانيد "منشاء اثر باشيد". ايده هاي خود را مي توانيد قدم به قدم به بوته عمل بگذاريد. به جاي اينكه فقط در مورد آنها فكر كنيد.

2.بگوييد "نه"

"نه" كلمه به اين سادگي را خيلي به سختي در گفت و گوهاي خود استفاده مي كنيم.آيا تا بحال شده است كه علي رغم ميل باطني خود "بله" بگوييد؟اگر خلاف ميل خود جواب مثبت بدهيد به يك قرباني منفعل و خشمگين تبديل مي شويد. خانم ها خيلي در اين مورد با خود كلنجار مي روند. اما لازم است كه بين فطرت پرورش دهنده و مهربان خود و برآورد ه كردن نيازهايشان توازن برقرار كنند. در گفتن "نه" تداوم داشته باشيد. به شما قول مي دهم كه روز به روز برايتان آسان تر شود. تمرين كنيد.

ا.نه گفتن را تمرين كنيد. وقتي تنها هستيد آن را با صداي بلند ادا كنيد.خود را به نه گفتن عادت دهيد.

2.موقعيتي را تجسم كنيد مي خواهيد بگوييد نه. در خيال خود شخص مقابل را ببينيد و خود را در در حال نه گفتن تجسم كنيد.

3.در حالت جدي نه بگوييد. اولين باري كه واقعا" نه مي گوييد شايد قدري بترسيد. اما به محض نه گفتن به خودتان تبريك بگوييد. معذرت خواهي هم لازم نيست! به خاطر داشته باشيد كه شما مي توانيد دوست خوبي باشيد و همچنان بگوييد نه.

3.به حباب نور قدم بگذاريد

گاهي با متمركز نبودن قواي زنانه مان، نسبت به ديگران بسيار حساس و شكننده مي شويم. هر وقت احساس كرديد آسيب پذير شده ايد،اين شيوه را بكار گيريد.

چشم هايتان را ببنديد و تنفس خود را آرام كنيد. حالا خيال كنيد كه مقابل پنجره اي باز ايستاده ايد. حبابي را مي بينيد كه از راه پنجره وارد اتاق مي شود. به رنگ حباب خود توجه كنيد. حباب مقابل شما، نزديك زمين شناور است. همانطور كه تماشايش مي كنيد اندازه آن بزرگتر و ظاهرش زيباتر مي شود، بسيار بزرگ،بزرگتر از شما مي شود حالا به درون اين حباب قدم بگذاريد. امنيت كامل را احساس مي كنيد. مي دانيد كه درون حباب زيباي خود، هيچ كس نمي تواند به شما آسيبي برساند.

شما مي توانيد اين تجسم خلاق را در هر زمان و در هر مكاني انجام دهيد. بعد از چند بار تمرين، فقط چند ثانيه لازم است تا بتوانيد حباب خود را ببينيد و احساس امنيتي را كه به همراه دارد، دوباره تجربه كنيد.

4.آرام سازي

گاهي ممكن است قواي مردانه شما از قواي زنانه تان سبقت گيرد. اگر گاهي احساس مي كنيد به شخصي نافذ و پر زور تبديل شده ايد، شايد زيادي پيش رفته باشيد و به جاي اينكه قاطع شده باشيد، به شخصي تهاجمي بدل شده باشيد. در شرايطي كه به احراز موفقيت نياز داريد، اين مسئله براحتي اتفاق مي افتد. مقاومت بيش از حد فقط به سردرد و كشمكش منجر مي شود. يك روش آرام سازي، مانند مديتيشن،يوگا،تاي چي،تجسم يا تمرين هاي تنفسي را ياد بگيريد. مي توانيد به كلاس برويد تا اينها را فرا بگيريد يا از روشهاي همين مطلب استفاده كنيد. اگر از قواي روحي و عاطفي خود غافل نشويد، مي توانيد موثر و قوي باشيد.

هر وقت ديديد جسارت لازم براي انجام كاري را نداريد زمان آن رسيده است كه انرژي هاي مردانه خود را فرا بخوانيد فراموش نكنيد كه شما توانايي هاي پويايي داريد و مي توانيد منشاء ايجاد وقايع باشيد. اگر قدرت و مقاومت بر شما غلبه كرد و قواي زنانه تان رو به ضعف گذاشت، دوباره توجه خودتان را به درون متمركز كنيد و بعد زنانه الهام كننده خود را فرا بخوانيد. هروقت هم قواي زنانه تان پيشي گرفت و احساس خطر و شكنندگي كرديد، با قدم گذاشتن به حباب نور ، خود را حفظ كنيد و به امنيت برسيد.

نكات كليدي

1.فقط در صورتي مي توانيد از روابط متعادل لذت ببريد كه قوايتان متعادل باشد.

2.اگر به خود اطمينان نداريد و به سختي مي توانيد به موفقيت هاي زندگي دست پيدا كنيد، پس فاقد قواي مردانه هستيد. بيشتر زنان چنين مشكلي دارند با اين قوا مي توانيد جسارت پيدا كنيد.

3.استعداد بالاي روحي و عاطفي شما قويترين ابزار شماست.

4.تقويت قواي مردانه مي توانيد فرا بگيريد از اين پس طرح كارهاي خود را بنويسيد مي توانيد خلاقيت را به واقعيت بدل كنيد.

5.نه گفتن را تمرين كنيد همين كلمه ساده پله ترقي شما به سوي يك زندگي همراه با قاطعيت است از اين تمرين غافل نشويد.

6.مي توانيد علي رغم اينكه دوست خوبي هستيد نه بگوييد. اميال خود را با نيازهاي شخصي خود هماهنگ كنيد.

7.هر وقت منفعل عمل كنيد قرباني شده ايد.

8.هرگاه قواي زنانتان از اختيار شما خارج شد لازم است كه روي بعد غير مادي خود كار كنيد.

9.زنان قوي و موفق توانايي هاي درون خود را با قاطعيت و نيرو ادغام مي كنند.دنبال مرداني باشيد كه چنين رويه اي در زندگي دارند همسران خوبي هستند.

10.پژوهش هاي علمي حاكي از آن است كه زنان خود به خود مي توانند عواطفشان را به قسمتي از مغز انتقال دهند تا توانايي به زبان آوردن احساسات خود را پيدا كنند. اما مردان چنين كاري بلد نيستند. جاي تعجب هم ندارد! پس صبور باشيد. مردان هم بايد ياد بگيرند كه چطور اين قوا را متعادل كنند.

___________________________

منبع:60 روش كاربردي براي موفقيت زنان / مولف: ليندا فيلد / مترجم: فهيمه حبيبي كرهرودي / انتشارات: تهران قدياني 1383

تنظيم براي نوگرا: توسط باران

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن