خانه ---> خبر های جدید ---> كاروان آزادی 2 در راه بزرگ ترین زندان جهان

كاروان آزادی 2 در راه بزرگ ترین زندان جهان

كاروان آزادی 2 در راه بزرگ ترین زندان جهان

 

آزادگان جهان تصميم گرفته اند عليه ظلم ايستادگی كنند و اين موضوعی نيست كه كسی بخواهد و يا بتواند آن را ناديده بگيرد حتی اگر مافيای صهيونيستی حاكم بر غرب باشد. اين شايد يكی از رساترين جملاتی باشد كه بتوان در مورد كاروان آزادي2 كه قرار است به زودی وارد آب های فلسطين اشغالی شود و به لغو محاصره باريكه غزه کمک کند، گفت. حكايت مستمری كه دو سال است ادامه دارد و بسياری به آن خوشبين هستند.

 

اراده جهانی متشكل از انسان های آزاده و مصمم پس از حمله خونين و وحشيانيه صهيونيست ها به كاروان آزادي1 و كشتی مرمره آبی با توجه به تجربه ای كه از رژيم صهيونيستی در آدم كشی دارند، دست به اين اقدام متهورانه می زنند. هزينه ای كه رژيم صهيونيستی را غرور كاذب خود در حمله به كشتی مرمره آبی پرداخت كرد و محكوميت جهانی برای اين رژيم – علی رغم بی توجهی اين رژيم به تمام قوانين و افكار عمومی جهانی – بدون شك اينبار اين فرصت را فراهم می كند تا كشتی های آزادی راه خود را به سمت غزه از ميان آب های فلسطين باز كنند.

 

كشتی های شرکت كننده در ناوگان آزادي2 طی روزهای آينده در جزيره «كرت» يونان گرد خواهند آمد تا با انجام آخرين هماهنگی ها و تحويل كمك های خود آب های دريای مديترانه را برای رسيدن به غزه بشكافند. در اين ناوگان صدها فعال حقوق بشری و اعضای جامعه جهانی از كشورهای مختلف حضور دارند و آن را به عنوان بزرگ ترين كاروان رهايی بخش جهان كه انسان های گوناگونی در آن حضور دارند، مبدل ساخته است.

 

بر اساس برنامه اعلام شده، برخی کشتی های ناوگان آزادی که شامل دو کشتی باری برای انتقال سه هزار تن کمک های بشردوستانه به مردم فلسطین و ساکنان باریکه غزه است، از بنادر مختلف یونان به سمت نوار غزه حرکت خواهند کرد و کشتی های دیگر نیز با عبور از حریم آبی این کشور، بر روی دریا به کشتی های دیگر ملحق خواهند شد. رايزنی های رژيم صهيونيستی در طول ماه های گذشته برای ممانعت از حركت اين ناوگان تاكنون راه به جايی نبرده است و به نظر می رسد اين رژيم با توجه به ماموريت انسان دوستانه دست اندركاران اين ناوگان نيز راه به جايی نخواهد برد.

 

رژيم صهيونيستی با توجه به پيشينه جنايتكارانه خود كه غير از قتل و كشتار راه ديگری را نمی داند و متاسفانه برخی از كشورهای اروپايی و آمريكا نيز همواره از اين جنايات در عالی ترين سطوح ياد می كنند، بعيد نيست كه بار ديگر متقبل هزينه هنگفتی شده و با كشتن انسان های بيگناه در آب های بين المللی جنايت ديگری را ثبت كند. اين رژيم كه از تمام بوق های تبليغاتی و امكانات مالی و سياسی غرب و صهيونيسم جهانی بهره وافر می برد و زحمت جهانيان می دارد، باز هم به اين حمايت ها دلگرم است. مخالفت صريح وزير امورخارجه آمريكا با حركت ناوگان آزادی به سمت غزه به همراه حمايت های خارج از اصول رئيس جمهور فرانسه از سرجوخه اسير صهيونيستی به همراه نامه نگاری صورت گرفته از سوی رئيس جمهور آمريكا به اين منظور، اندكی از بسيار اين ماجرا است.

 

غزه امروز مظلوم ترين منطقه از جهان است؛ شايد برخی از مناطق جهان را زلزله زده باشد، سيل برده باشد و يا سونامی و رانش زمين تخريب كرده باشد، اما غزه را دست های پليدی به ويرانی كشيده كه با انديشه و آزادی و انسانيت مخالف است و نكته اينجاست كه همين قدرت هايی كه مدعی حقوق بشر هستند، بيشترين نقش را در اين ويرانی داشته و دارند و اكنون می خواهند مانع از آبادی ويرانی هايی شوند كه با بمب های اهدايی خود آنها به وجود آمده است. مردم غزه كه در طول سال های محاصره ياد گرفته اند چگونه بايد زندگی كنند و فهميده اند كه مقاومت تنها مقاومت مسلحانه نيست و در انديشه هم بايد مقاوم بود، امروز بدون هرگونه چشم داشتی از قدرت های بزرگ كه شرف و انسانيت را زيرپا گذاشته اند، چشم اميدشان به انسان های آزاده ای است كه می خواهند اراده شيطانی را بشكنند.

 

اقدام دولت انقلابی مصر در بازگشايی گذرگاه رفح ضربه ای سنگين و شايد جبران ناپذير بر رژيم صهيونيستی در تداوم محاصره غزه بود، اما امروز به نظر می رسد بايد جامعه جهانی بيش از اين مسايل تلاش كند تا بتواند انسان هايی را كه برای آزادی می جنگند و مقاومت می كنند را از محاصره ای كه جعلی ترين رژيم جهان كه مدعی تمام نداشته هاست، بيرون آورند.

 

شيطنت ها و سنگ اندازی های رژيم اشغالگر عليه ملت فلسطين در طول شش دهه اشغال كشور فلسطين عليه مردم آن ادامه داشته و دارد، و حال به نظر می رسد كه اين شيطنت ها با روی كار آمدن نسل جديدی از انسان های مصمم و با اراده در فلسطين و جهان برای پايان دادن به عصر توحش و خشونت باطل السحری پيدا كرده است. انتشار اخباری مبنی تشديد تلاش های سياسی و اطلاعاتی رژيم صهيونيستی برای اختلال در حركت ناوگان آزادي2 نشان از وحشت سران اين رژيم از رسيدن كشتی ها به همراه كمك های خود به ساحل غزه دارد.

 

در اين مورد طی روزهای گذشته مطالب فراوانی منتشر شده است؛ از دستكاری در موتور اين كشتی ها به منظور اختلال در همزمانی حركت آنها تا فشار سياسی بر دولت يونان به منظور ممانعت از ورود ناوگان به آب های ساحلی خود. رامی عبده عضو کمیته اروپایی لغو محاصره غزه روز دوشنبه طی بیانیه ای کتبی خاطر نشان کرد که افراد ناشناس موتور یکی از کشتی های ناوگان اروپایی را از کار انداخته اند و تیم پشتیبانی این کشتی در حال حاضر سعی در رفع نقص به وجود آمده در موتور این کشتی را دارد که به نظر می رسد این کار دو روز زمان نیاز داشته باشد.

 

اين عضو ناوگان آزادي2 در ادامه به فشارهای سياسی به دولت يونان اشاره می كند و می نويسد: یونان در معرض فشارهای شدیدی از سوی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است تا مانع از آغاز سفر کشتی های ناوگان آزادی به سمت باریکه غزه شود و همین مساله باعث شده است که مراجع یونانی اقدامات پیچیده اداری در مقابل آغاز سفر کشتی های کاروان آزادی وضع کنند و دو شرکت بیمه ای این کشور، از حمایت خود از کشتی های ناوگان آزادی عقب نشینی کنند.

 

حال با توجه به همه اين مسايل است كه به نظر می رسد ناوگان آزادي2 ماموريت بسيار مهمی دارد؛ تجربه ثابت كرده هر رژيم متمرد و خارج از قانونی وقتی با فشار عمده جامعه جهانی مواجه شود، ناچار به عقب نشينی است. اعلام اوليه دفتر نخست وزيری رژيم صهيونيستی در تهديد خبرنگاران همراه ناوگان آزادي2 مبنی بر تعقيب آنها در صورت دستگيری و عدم اجازه برای حضور در سرزمين های اشغالي، مساله مهمی بود كه با مقاومت خبرنگاران و فعالين رسانه ای در كمتر از 24 ساعت مجبور به عقب نشينی از آن و پس گرفتن اين تهديد شدند.

 

آنچه در پايان اين يادداشت بايد گفت، وجود انگيزه لازم در ميان انسان های آزاده برای شكستن محاصره باريكه غزه است. اين همان عاملی است كه می تواند رژيم صهيونيستی را در مقابل جامعه جهانی قرار داده و آنها را مجبور به پذيرفتن قواعد حاكم بر جامعه جهانی كند.

 

اميد است كه ناوگان آزادي2 با صدها سرنشين آزادی خواه خود در راه غزه با موفقيت طی طريق كند و خونی از دماغ هيچكس هم ريخته نشود. بدون شك رسيدن اين كاروان به آب های فلسطين، اميدهای بسياری را شكل خواهد داد و از هم اكنون دست اندركاران امر خود را مهيای تدارك ناوگان آزادي3 كنند؛ هر چند اين خوش بينی وجود دارد كه با ورود همين تعداد كشتی نيز محاصره باريكه غزه شكسته شود و ظلمی كه بر مردم مظلوم آن روا داشته شده، پايان بيابد.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@