دروسی از فی ظلال

گناه و فساد سبب نابودی ملّت ها

گناه و فساد سبب نابودی ملّت ها

شهید سید قطب_ رح

 öNs۹r& (#÷rttƒ öNx. $uZõ۳n=÷dr& `ÏB OÎgÎ=ö۷s% `ÏiB ۵bös% öNßg»¨Y©۳¨B ’Îû Äßö‘F{$# $tB óOs۹ `Åj۳yJçR ö/ä۳©۹ $uZù=y™ö‘r&ur uä!$yJ¡¡۹$# NÍköŽn=tã #Y‘#u‘ô‰ÏiB $uZù=yèy_ur t»yg÷RF{$# “̍øgrB `ÏB öNÍkÉJøtrB Nßg»uZõ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا