دعوت و داعی

نکاتی که دعوتگر مسلمان باید بداند …

مصطفی مشهورنکاتی که دعوتگر مسلمان باید بداند …

نويسنده: مرحوم مصطفي مشهور / برگردان: مولوي ضياءاحمد فاضلي

خداوند عزوجل مي فرمايد:إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

يقيناً خداوند سرنوشت هيچ قومی را به(سمت موفقيت و رستگاری ) تغير نمي دهد تا آنگاه كه در خويشتن خويش تغيير آورند « سوره الرعد: 11»

آنچه در آية فوق گفته شده است، يك سنت پايدار و لايتغير الهي است، پس تا تغيير مطلوب در جوامع ما بوجود آيد و زمينه ساز اقامة دين الهي در روي زمين گردد، بر فعالان ميدان دعوت اسلامي لازم و ضروري است تا در عرصه هايي كه تاثير فعال در ايجاد اين تغيير دارد – همانند عرصه هاي دعوت و تربيت- توجه لازم مبذول دارند و نيز مساله تعليم و تربيت در موسسات تعليمي، وسايل متعدد رسانه يي و ساير عرصه هاي تاثيرگذار در تغير جان ها را جدي گيرند.

و هرگاه معتقدان به انديشه هاي پيش پا افتاده و زميني را مي بينيم اين همه از اين عرصه ها و وسايل در نشر اساسات خود و تحميل آن بر ملت ها و نسل ها كار مي گيرند، پس بدون ترديد مسلمان ها به عنوان پيروان دين برحق، سزاوارتراند تا از اين وسايل براي بهبودي هرچه بهتر كار اسلامي، بهره گيرند.

از جانب ديگر، مراحل سه گانة دعوت و حركت اسلامي كه عبارت از مرحلة معرفي و شناسايي دعوت براي جامعه، مرحلة ساختن افراد صالح براي بدوش كشيدن پرچم تلاش و فداكاري در راه اسلام و مرحلة تطبيق و اقامة نظام الهي در روي زمين است، دو مرحلة نخستين فقط با دعوت و تربيت بدست آمده مي تواند. بناءً ناچاريم به منظور آن كه هريك از الگوهاي ميدان دعوت و تربيت اسلامي رسالت شان را به كاملترين وجه ادا كنند، در اين باره نكات لازمة زير را بيان نماييم ( البته در اين جا فقط به ترجمة نكاتي در عرصة دعوت الگو بسنده شده است و آنچه مربوط به ميدان تربيت اسلامي است، مجال ديگر مي طلبد)

 

دعوتگر مسلمان الگو:

1- مسلمان دعوتگر بايد برتري و بزرگي مسووليت دعوت و شرف عظيمي كه از آن نصيب وي مي شود را درك كند، چنان چه خداي عزوجل مي فرمايد:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

و چه كسي سخن نيكوتر دارد از آن كه به سوي خدا دعوت نموده و عمل صالحي انجام دهد و(با افتخار) بگويد من از مسلمان ها يم «سوره فصلت: 11»

2- بايد بداند كه در مسير دعوت الي الله، به منظور تنوير قلب ها بر نور حق و هدايت شان بر صراط مستقيم، يگانه وسيله و نقطة ورود بدان، همانا دعوت و ارشاد است و بس.

3- مي بايست ثواب عظيمي كه خداوند عزوجل در برابر دعوت الي الله به وي عطا مي كند، را درك كند، چنان چه در اين حديث نبوی از آن با چنين وضاحتي ياد شده است :

لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم

اگر خداوند به وسيلة تو يك نفر را هدايت كند، از شتران سرخ مو) نفيس ترين مال عرب(  برايت بهتر است

صفات سه گانة يادشده، برادر داعي را انگيزه مي دهد تا با حرص شديد به اداي مسووليت نشر دعوت و اداي آن به صورت درست قيام كند.

4- برادر دعوتگر بايد بداند مهم ترين عاملي كه وي را در انجام درست دعوت كمك مي كند وسبب دريافت توفيقات الله برايش مي گردد، همانا اخلاص نيت و تخلية قلب از اموري چون: غرور، ريا، شهرت طلبي و… است؛ اموري كه اخلاص را كدِر و تيره مي گرداند به ويژه اين كه هرگاه دعوتگر نيروي تأثيرش روي مردم وجلب توجه آنهارا نسبت به خود وگرد آمدن شان به دورش را ببيند ممكن است در معرض فتنه قرار گيرد.

5= بر برادر داعي لازم است تا اين رهنمود پروردگار را در دعوت الي الله نصب العين خويش قرار دهد:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ « النحل : 125»

پس عقل هاي پويا را با استدلال هاي حكيمانه سيراب كند و قلب هاي لطيف را با موعظة حسنه تحت تأثير قرار دهد و ستيزه گران لجوج را با مجادلة احسن به زانو در آورد.

6- دعوتگر بايد هنر جذب کردن دل ها وچگونگي گشودن قفل آنها را نيكو بداند واز هر دو روش براي بر انگيختن وجدان ها واقناع عقل ها كار بگيرد ورعايت اين امور سخنانش  را موثرتر وماندگار تر بگرداند تا ثمره هدايت وعمل صالح حاصل آيد

7 – بكوشد آنچه بر زبان مي گويد بر خاسته از احساسي عميق قلب باشد بدين صورت كه سخنانش در سيمايش اثر گذارد، زيرا اين امر سبب تاثير بيشتر سخن بر شنوندگان مي گردد، زيرا همانگونه كه گفته اند آنچه از دل بر خيزد بر دل نشنيد و آنچه فقط از زبان بر آيد از گوش ها نگذرد.

8 – دعوتگر الگو بايد از محيط دعوت وطبيعتي كه بر آن حاكم است آگاهي لازم داشته باشد تا سخنانش مناسب حال ومطابق با واقعيت ها وبرابر با سطح آگاهي مردم باشد وبه قضاياي مورد توجه و دل مشغولي هاي شان توجه كند  كه درآن صورت سخنانش را بهتر درك خواهند كرد واز آن استقبال بهتر خواهند نمود .

9 – مي بايست موضوع سخنش مشخص و واضح باشد؛ از پراكنده گويي بپرهيزد وچه بسا بيان فشردة سخن در اخير بسيار مفيد باشد

10- وتا آنكه سخنانش به اذهان بنشيند از تكرار سخن احساس حرج نكند زيرا تكرار مفيد است وچه بسا اكتفا به يك بار گفتن براي وضاحت ودريافت سخن كافي نباشد البته خوب است در تكرار تنوع روش را به كار گيرد چنانچه اين امر از روش قرآني پيدا است .

11- دعوتگر الگو به منظور تاكيد روي معاني مورد نظرش بايد دلايل قوي ومطابق با موضوع را به كار گيرد چنان چه درين عرصه دستش باز است، آيات قرآني واحاديث نبوي وسيرت عطر آگين آن حضرت وتاريح اسلام هر يك به صورت گسترده يي دلايل قوي را در دسترس وي قرار مي دهند .

12- به همين سبب بايد حريصمندانه به صورت دايم بر توشه هي علمي اش بيفزايد وآنچه در توان دارد در رشته هاي خوبي كه به دعوتش مفيد است نصيب وي خواهد شد .

13- مي بايست گفتارش با حركت اسلامي ومقتضيات مرحله يي كه در آن قرار دارد مرتبط سازد تا ميان دعوت وكار اسلامي جدايي ايجاد نشود وهر مسلماني بداند كه اسلام جهت تحقق اهداف مطلوب چگونه سهمگيريي در كار اسلامي را بر وي واجب مي گرداند .

14- برادر داعي بايد از خود در برتري اخلاقي، تواضع ورفتار شايسته با ديگران الگوي عملي نشان دهد وديگران را در عمل دعوت كند زيرا الگوي عملي تأثيري به سزا در اصلاح ديگران دارد .

15-  مي بايست سخت مواظب باشد تا مبادا از وي اعمال وتصرفاتي خلاف آنچه مردم را بدان دعوت مي كند سرزند تا از يك سو به خشم الله گرفتار نشود واز جانب ديگر دعوتش روي مردمي كه از وي خلاف را مشاهده مي كنند نتيجه معكوس نگذارد.

16- برادر دعوتگر بايد در سخنان خود فهم درست از اسلام را مد نظر داشته باشد؛ فهميكه بر گرفته از كتاب خدا وسنت رسول الله باشد ودرين زمينه از اصول بيستگانة امام شهيد حسن البناء در توضيح ركن فهم از اركان دهگانه بيعت الهام بگيرد اصولي كه موافق با كتاب وسنت وبه دور از اختلاف است والتزام بدانها نشانه وفاداري برادر داعي به بيعتي است كه آن را انجام داده است .

17- ومي بايد در سخنانش به اشخاص وهيئات ها تعرض نكند واشخاص وگروه هاي كه براي اسلام كار مي كنند را دشمن خويش نسازد چنانچه از روز اول تاكنون اين جماعت بر همين اساس به پيش رفته است. بايد به منظور حرص ورزيدن وپرهيز از تفرقه ونزاع آزار واذيت ناشي از جانب آنها را تحمل كند .

18- چون برادر داعي بخواهد برخي از گروهاي فعال در ميدان دعوت اسلامي را به اشتباه فكري ورفتاري شان متوجه كند بايد به اشخاص ويا به خود آن جماعت تعرض نكرده بلكه با دلايل قناعت بخش فقط نفس اشكال را زير سوال ببرد .

19 – بايد همواره در همة گفتارش به اخوت اسلامي ومحبت به خاطر خدا و وحدت ميان مسلمانها اهتمام ورزيده واز هر آنچه منجر به تفرقه واختلاف مي شود بر حذر دارد وبه هماهنگ سازي فعاليت هاي اسلامي  در جنگ ويران گر دشمنان خدا بر ضد اسلام ومسلمين تاكيد كند.

20- برادر دعوتگر بايد به شدت از كافر ويا فاسق خواندن مسلمان ها -تا ضرورتي مبرم در كار نبوده و دلايل قاطع كافي درين زمينه در دست نباشد- خود داري كند .

21- بكوشد تا دردعوتش از روش پيامبران الهي ودعوتگراني ديگر چون مومن آل فرعون كه درقرآن از آن ياد شده است كار بگيرد .

22- بايد در عرصه دعوت در تعاملش با مردم بر رسول خدا اقتداء نموده وهمانند آنحضرت به مردم دلسوزي شديد داشته ودر هدايت شان سخت حريص باشد ودر تحمل آزار واذيت شان صبور وبردبار باشد.

23- برادر دعوتگر بايد در قبال وقت مردمي كه با ايشان صحبت مي كند مسووليتش را به خاطر داشته باشد وبر سر وعده هايش بدون تأخير حاضر شود همچنانكه بايد بكوشد متناسب با وقتي كه مردم به وي مي دهند توشه هاي لازم را بديشان تقديم كند.

24- قلت حاضرين نبايد از توجه واهتمام وي به سخن بكاهد وبر علاقمندي وي تأثير گذارد زيرا چه بسا ثمره دعوت بر جمع قليل بيشتر از جمع كثير باشد .

25-  مي بايست هر گاه متوجه شد در سخنانش توفيق خوبي داشته وشنوندگان را تحت تأثير قرار داده است آن را به تمامي از فضل خدا دانسته واز زور بازوي خويش نداند .

برگرفته از اصلاح انلاین

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا