زندگی نامه

کاک احمد مفتی زاده از دیدگاهی دیگر

کاک احمد مفتی زاده از دیدگاهی دیگر

احمد مفتی زاده، متفکّر وبیدارگر عصر حاضر، فرزند مولانا محمود مفتی، فرزند علاّمه ملا عبدالله، فرزند ملا محمود دشهای، به سال ۱۳۱۲ ﻫ.ش، در سنندج دیده به جهان گشود. در سن نوجوانی علوم اسلامی متداول آن زمان را در کردستان ایران و عراق در مدّتی کمتر از چهار سال، به برکت فهم استثنایی و نبوغ فوق العادهاش به پایان رسانید. تسلّط و احاطهی علمی و قدرت بیان در بحثهای مختلف، از او مجتهدی کم نظیر و فیلسوفی ممتاز ساخته بود تا جایی که در سن هجده سالگی در مشهورترین مدرسهی دینی کردستان یعنی مسجد دارالاحسان سنندج، به جای پدر بزرگوارش، در عالی ترین سطوح به تدریس مشغول شد و تشنگان و طالبان تفسیر، فقه، اصول و کلام را از علم خویش سیراب نمود.

علاّمه مفتی زاده هیچ گاه دفاع از حقوق مردم ستم دیده و غارت شدهی منطقهی خود و سایر نقاط دیگر از جمله فلسطین را ازیاد نبرد و هم زمان با تدریس، با برپایی مجالس سخنرانی، به بیداری مردم پرداخت.

در سال ۱۳۳۷ ﻫ.ش، به تهران رفت و در بخش کردی رادیو ایران شروع به کار کرد. در این ایام که کمتر از بیست و پنج سال داشت، به جای پدرش وظیفهی تدریس را در دانشگاه تهران به عهده گرفت و از این روی، آوازهی علم و معرفت و تواناییهای خدادادش محافل علمی، سیاسی و اجتماعی روزگار خویش را فراگرفت.

در همان سالها همراه با تنی چند از صاحب نظران زبان و ادبیات کردی، اقدام به چاپ روزنامهی کردستان نمود و در سال ۱۳۴۲ ﻫ.ش، به دلیل عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران، دستگیر و روانهی زندان شد. دوران زندان آغاز تحوّل و انسجام در افکار و اندیشهی کاکه احمد مفتی زاده به شمار میرود. در آنجا بود که مشیّت خاصّ الهی بر این تعلّق گرفت که از او شخصیتی ممتاز و هدایت یافته بسازد تا بتواند با تحمّل آزارها و سختیهای طاقت فرسا، پردهی اوهام و خرافات را از چهرهی دین حقیقی کنار زند و ابرهای تیره و تار جهل، زر، زور و تزویر را از آسمان حیات دینی و فکری ملّتهای مسلمان بزداید و خورشید تابناک رسالت محمّدی (ص) را بار دیگر به عالمیان بنمایاند. وی خود در این باره چنین میگوید:

کز آن یک جهان فهم آموختم
در آن جا یکی درس آموختم
به صدها رموز نهان آشنا شدم زان به وضع جهان آشنا
فریبندهی مـردم ساده کیست بفهمیدم امراض این نسل چیست

پس از مرخصی از زندان در سال ۱۳۴۳ ﻫ.ش، به سنندج بازگشت و سالهای طولانی را در سختترین شرایط و در محاصرهی شدید سیاسی و اقتصادی به سر بُرد؛ به طوری که از تهیّهی حداقل مایحتاج خانواده و تأمین کمترین خواستهی تنها پسر خردسالش عاجز بود. در چنین شرایطی و با این همه فشار و سختی، بی اعتنایی و مقاومتش در برابر ساواک و وعدههای فریبندهاش، شخصیت او را در جامعه صد چندان موجّه و قابل اعتماد ساخته بود.

مدّتی بعد برای معالجهی همسر فداکارش به تهران عزیمت کرد که بعد از چندی اقامت در آن جا و پس از فوت همسر، برای همیشه به دیار خود، سنندج، مراجعت نمود. در سال۱۳۵۶ ﻫ.ش، با تأسیس مدرسهی قرآن ـ که بعدها به مکتب قرآن تغییر نام یافت ـ ابتدا در مریوان و سنندج و پس از آن در دیگر شهرهای کرد نشین، حرکت دینی را به صورتی جامع ادامه داد.

کاکه احمد مفتی زاده استراتژی حرکت دینی خود را بر مبنای قرآن و سنّت حضرت محمّد(ص)، مطابق نسخهی أوّل آن در مکتب قرآن جاری نمود تا از این طریق مردم را با حقیقت دین آشنا کند و قرآن را به میان مسلمانان بیگانه از آن، بازگرداند.

با شروع انقلاب مردم ایران، به منظور هم جهت نمودن اهل سنّت ایران با انقلاب و همچنین جلوگیری از ایجاد تفرقه میان صفوف مبارزات مردم، کار اصلی خود را موقتاً تعطیل کرد و تا پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ ﻫ.ش، رهبری اهل سنّت را در این مبارزات به عهده گرفت. چند ماه پس از پیروزی انقلاب و عبور از این گذرگاه ضرورت، از صحنهی سیاست حاکم بر ایران کناره گیری کرد و به کار اصلی خویش در مکتب قرآن پرداخت. در سال ۱۳۵۸ ﻫ.ش، به سبب جلوگیری از برادر کشی و همچنین اعتراض به تحمیل جنگ و خونریزی در کردستان، به کرماشان هجرت کرد و پس از مدتی به تهران رفت. سرانجام در سال ۱۳۶۱ ﻫ.ش، در تهران از جانب حکومت وقت زندانی شد و پس از ده سال تحمّل سخت ترین شرایط زندان، با تنی رنجور و بیمار مرخص شد که سـه ماه پس از بستری شدن در بیمارستان آسیا در تهران و انجام یک عمل جراحی، در روز سـه شنبه بیستم بهمن ماه سال ۱۳۷۱ ﻫ.ش، روح باعظمتش زندان تن را رها کرد و به دیدار معبود شتافت. پیکر پاک او پس از انتقال به زادگاهش، باتکریم و احترام فراوان، در میان حزن و اندوه دهها هزار نفر تشییع و به خاک سپرده شد. یاد و نامش همیشه زنده و راهش همواره پر رهرو باد.

اکنون مکتب قرآن، پس از رحلت کاکه احمد مفتی زاده، با مدد الهی و با پشتوانهی شخصیت استثنایی رهبر خود به عنوان شاهد و نمونهی عینی دین در دوران معاصر و نیز استمرار برنامه و شیوهی مورد نظر ایشان در کار دعوت، توانسته است به راه خود ادامه دهد. مکتب قرآن در این مرحله که مرحلهی سوم از مراحل رهبری حرکت دینی به شمار میرود، با توجه به آیهی: ﴿وَ أَمرُهُم شُورَی بَینَهُم﴾، با نظام شورایی اداره میشود که اعضای آن با اتّفاق یا اکثریت آرای پیروان انتخاب میشوند. تصمیمات شوری، متناسب با اوائل مرحلهی دعوت، بر مبنای برداشت کاکه احمد مفتی زاده از کتاب و سنّت اتخاذ میشود و تبعیت از آن، به منظور حفظ یکپارچگی و وحدت این شبه امّت و همچنین جلوگیری از ایجاد تفرقه در میان آنان، بر کلّیهی پیروان واجب است.

وظیفهی پیروان مکتب قرآن در اوائل مرحلهی دعوت، تزکیهی خود و دعوت و هدایت دیگران است بدون فعالیتهای سیاسی. بدیهی است که زمان رسیدن به فعالیت و بروزهای وسیع اجتماعی و سیاسی، به میزان کسب موفقیت در این مرحله بستگی دارد.

منبع : سایت شورای مدیریت مکتب قرآن

‫۲۸ دیدگاه ها

 1. من در خانواده مذهبی بزرگ شدم و با انواع ماموستا ها آشنا شدم که اکثرا پوچ بودند تا بزرگی را نبینی معنی ژوچ بودن رو درک نمیکنی ولی کسی را به عزمت احمد مفتی زاده ندیده ام و همیشه نوار هایش رو گوش دادم من مکتبی هم نیستم و می دانم اکثر مکتبی ها را نمی توان نمونه ای از شخصیت کاک احمد و اسلام را نشانه گرفت

 2. دوستان عزیز سلام
  من خودم از نزدیک با افراد مکتبی در ارتباطم و چیزی جز ریا از اونها ندیم فقط به ظاهر با افراد خوب هستن چون هدف اونها شکار افراد بیشتر درجامعه هستش و میخان با اون نوع رفتار و بوخوردشون جوان ها رو جذب کنند. با هدیه دادن به بچه ها و خوش رفتاری کردن با وعده ی پول و مهمانی دادن افراد رو جذب خودشون می کنند ولی در باطن پوچ و توخالی هستند. من از نزدیک با اونا در ارتباطم همیشه ادعای کورد بودن و دفاع از لباس کردی رو دارن ولی فقط وقتی که مکتبی خونشون باشه لباس کردی میپوشن در غیر این صورت با ماکسی و بلوز و دامن حالا این یعنی چی من دیگه نمیدونم اسمش چیه. دختراشون تا وقتی ازدواج نکردن با مانتو میگردن ولی همین که شوهر کردن و بعد از یک سال ازدواج فورا چادر سر میکنن اینو حتی یکی از همون مکتبی هایی هم که خییلی ادعاش میشه تایید کرد و فکر کنم قصدشون فقط تور کردن شوهر باشه که با مانتو میگردن خب اسلام اینو نگفته و در هر شرایطی باید حجاب داشته باشیم درسته حالا این اسمش چیه من بازم نمیدونم!!! توی خونه هاشون از شیک ترین وسایل استفاده میکنن خرید هاشون رو از لوکس ترین مغازه هامیکنن برای خودشون مغازه مخصوص خرید پارچه دارن که خیلی گران قیمته، حالا این ساده زیستیه!!!!!! وقتی حرف از مبل میزدن میگفتن مبل نماد تجملاته ولی حالا میگن نه مشکلی نیست بهمون اجازه خریدشو دادن!!!! طرز رفتار با شوهر البته من از بعضی هاشون دیدم اینو چرا دروغ بگم اصلا خوب نیست عین برده با شوهر رفتار میکنن. من از یکیشون شنیدم که میگف چون فلان دختر مادر نداره و زشته هیچ کدوم از مکتبی ها حاضر نیست باهاش ازدواج بکنه خب حالا مادر نداشتن چه ربطی به ازدواج داره این یعنی چی!!!!!( دختر پسراشون هم فقد باوهم ازدواج میکنن) مسافرت دور ایران و دنیارو هم دارن بعد میشینن برا ما حرف از ساده زیستی میزنن پر از عقده هستن. وقتی میشینن فقط از کارای کاک احمد خرف میزنن به جای اینکه از رسول اکرم حرف بزنن یه بار یکیشون به من میگف کاک احمد کاسه ی غذاشو سنت کرده همیشه، خب یکی نیست بهشون بگه عزیزم این کارو پیامبر قبل از ایشون انجام داده چرا اسمی از پیامبر نمیبری خیییییییییلی جای تعجب داره من از این رفتارهاشون ایراد میگیرم که چرا فقط کاک احمد و رفتارهای ایشون چرا خودشون یه ذره سعی نمیکنن که به زندگی پیامبر و حتی کاک احمد نزدیک بشن چرا فقط به ظاهر خوب هستن و اهل ریا برای افرادی که در بیرونن و در باطن پوچ و توخالی اند چون من در باطن دیدمشون!!!

 3. به بهانه سالگرد شهادت کاک احمد

  ?دو باره زمستان امد . زمستانی که دشمنان ملت کورد , با شهید کردن رهبران ما , برای ما زمستانها ساختند .

  ?سالروز شهادت یکی دیگر از بزرگان و رهبران ما , بهمن ماه .

  ?کاکه احمد مفتی زاده . متولد ۱۳۱۲ , کوردستان , سنندج . وفات ۱۳۷۱ تهران , بیمارستان اسیا .

  ?نظر برخی از شخصیتها در مورد کاک احمد

  ?دکتر قاسملو : تا انجایی که من میدانم , ملت کورد , انسانی اگاه و دلسوز مثل احمد مفتی را کم به خود دیده است .

  ?ماموستا هژار : کاکه احمد مردی است خستگی ناپذیر و برای رسیدن ملت کورد به حقوق انسانی و ملی خود , بسیار تلاش کرده است و مردی بزرگ است .

  ?مسعود بارزانی : وجود شخصیتی ملی و دینی مثل کاکه احمد , برای ملت کورد به کلی , افتخار بزرگیست .

  ?ناصر رزازی :کاکه احمد مردی بزرگ و شهیدی والا مقام است .

  ?فواد مصطفی سلطانی :من با خواهر زاده کاکه احمد , (فواد روحانی) دوستی دیرینه و بسیار صمیمی دارم . هردو با افکاری متفاوت و مخالف هم , اما برادری و دوستی بیادماندنی . کاکه احمد را چندین بار دیده ام و در خانه ایشان بارها نگهبانی شبانه داده ایم . مردی بزرگ و با محبت فراوان و تکرار نشدنی.

  ?ایت الله طالقانی : احمد مفتی زاده مبارزی واقعی و حق طلبی همیشگی است و انسانی فهیم و بزرگ است.

  ?محمد جواد باهنر : من روحانی شیعه بودم , در سالهای ۱۳۴۲ افتخار دیدار اقای مفتی زاده را در زندان داشتم . به عنوان یک شیعه , در پشت سر ایشان نماز خواندم و افتخاری است برایم . او شخصیتی مبارز و فرا مذهبی است و اسلام واقعی را میداند .

  ?خلخالی ( جنایتکار ):
  احمد مفتی زاده و پیروانش , همانها هستند که سالها با رژیم شاه مبارزه کردند . با او نمیشود معامله کرد . اگر ما بخواهیم , حکومت جمهوری اسلامی پاینده باشد , باید مفتی زاده و پیروانش را تحت سخت ترین شرایط قرار دهیم .

 4. همیشه کسانی که با دین و اسلام و مردان بزرگ مخالفند حرفی جز توهین ندارند کسی اگر میداند که آقای مفتی زاده خیانت کرده و سردرگم بوده با دلیل و مدرک بگوید متاسفانه عده ای از مردم کارشان شده توهین کردن به مکتبی ها انگار اسلام مشکلی ندارد جز وجود افراد مکتب قرآن !!!
  خیلی از مردم هم می دانند که افراد مکتبی قابل اعتماد و احترام هستند
  من خودم مسلمانم و هیچ گرایشی ندارم به هیچ کسی نباید توهین کرد و اینو میدونم که هیچ کسی بدون عیب نیست که انتظار داشته باشیم که کسانی دارای فکری هستند باید هیچ مشکلی نداشته باشند

 5. با سلام
  چرا همه ناشناس زدید
  ببینید کاک احمد مفتی زاده گول خورد خیانت کار نبود و بی انصافیست بیشتر رهبران ما گول خوردن چون ملت کرد تجربه سیاست نداره هیچ کس به وفادار بودن قاضی محمد شک نداره ولی اون هم گول خورد با اطمینان به روسیه جمهوری را اعلام کرد بعد روسیه خیانت کرد شیخ سعید پیران ، شیخ محمود ، ملا مصطفی بارزانی ، عبدالرحمن قاسملو ، صادق شرفکندی و غیره و غیره ماموستا هژار ببینید چی میگه ناصر رزازی ببینید چی میگه یا عبدالله مهتدی یا مصطفی هجری یا رهبران دیگر کرد وقتی این ها اطفاق نظر دارن من و شما نمیتونیم نظر تازه بدیم وقتی با احترام ازش یاد میکنن وقتی راهش رو خونش رو گرامی میدارن ما نمیتونیم بی احترامی کنیم همه میگن گول خورد … اطمینان کرده بود که حکومتی بر پایه اسلامی ناب محمدی و با دادن حق ملت ها تاسیس کنه ولی نکرد و چیزی حدود ۱۰ سال زندانی بود و بر باور خود ماند ۱۰ سال به خاطر کی بخاطر چی زندانی بود بخاطر ملت کرد و دین اسلام اگه ازش خوشت نمیاد بر اساس مدرک باشه مدرکی که ملت کرد قبولش داشته باشن ن تهران چاپ شده باشه اگه خوشت نمیاد حداقل توهین نکن اگاهی کامل به قران و اسلام داشت و خواست حکومتی اسلامی بر اساس اسلام واقعی پیاده کنه همه رهبران کرد واسه کرد و کردستان میجنگند و جون خودشون رو به خطر میندازن ولی هر کی با یه باور جدا همه روی اصول پای بندن ولی در فرعیات تفاوت نظر دارن
  در اخر سعی کردم بحث روشن تر بشه من نه از مکتب ها هستم ن ادمی مذهبی ولی نباید به کسی توهین بشه

 6. سلاو،( قابل توجه کوماری کرد)،نمی دانم چرا بعضی از افراد خودرا از همه آگاهتر ومطلع به تمام مطالب می پندارند؟؟این فرد متاسفانه بدون هیچگونه شناختی و به صورت کاملا کوروبی هدف نظریه پردازی می کنند، لطفا نظرات خودتون را با توجه به نظر صاحبنظران کرد بیان نمایید نه الکی وبدون جهت،اگر نظرات کسی همچون ماموستا هژار(که در دلسوزیش برای ملت کرد کسی شک ندارد)نگاهی بیندازید متوجه بسیاری از قضایا خواهید شد ، اگر به نظرات ایشان هم بسنده نمی کنید به نظرات کسانی همچون عبدالله مهتدی،مرحوم قاسملو،عبدالله حسن زاده،و….. نگاهی هم بیندازید وببینید که در مورد این مجاهد نستوه در راه ملت ومذهب چه می گویند، کسی همچون مهتدی که از نظر باور وعقیده اسلامی نیز باکاکه احمد واسلام مخالف است اما مانند شما اجازه اینچنین بی ادبی را به خود نمی دهد و کاکه احمد را حداقل فردی دلسوز می داند اما به نظر ایشان در سیاست ناوارد،و….

  درنهایت میخواستم متذکرشوم که چرا ملت کرد را فقط متعلق به خود می دانید؟ نه اینچنین نیست!! مطمئمن باشید اگر کرد بودن ما بهتر ودلسوزانه تر از چنابعالی نباشد بدتر نیست. در حال حاظر دینداران و پیروان تفکرات دینی (خصوصا مکتب قران ) است که کرد بودن را در شهرهایی مانند سنندج زنده نگه داشته اند نه آقایانی که در اوائل دم از حقوق ملی و برابری وکمونیسم و… میزدندولی حال می بینیم که خارج نشینان به ویسکی خوردن و ….مشغولند و انهایی هم که در داخل مانند اکثریت یا معتاد و مشروبی شدند یا تواب.  

 7. باعرض سلام وباارزوی سعادت همه صادقان عالم

  خواهشمنداست که این شخصیت والا رابیشتر دریابید تابه معرفت انسانی دست یابید

  بادرود وسلام برپیامبرعزیز

 8. فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه

  گرچه سخن گفتن از شخصیتها کاری آسان نیسست و همیشه بهتراست بجای اشخاص از شیوه تفکر و موضعگیریها سخن به میان آید.

  ایمان چیست؟

  چه کسی محبوب خدمت پروردگار است؟

  راه رستگاری چیست/وووو……

  جواب تمام این سؤالات را جناب رسول الله با بیان رسا و بلیغ و شیرین خود فرموده اند.مشکل در این است که ما پیروان نامی آن حضرت از شخصیت و مکتب متعالی ایشان بسیار فاصله داریم.چراکهبرسر مسائل بسیار جزئی با هم به مشاجره و گاها به درگیری با هم میپردازیم

  عزیزان آقای مفتی زاده و غیر ایشان را اگر دوست داریم تنها بخاطر حب  دین است؛پس باید یک مؤمن را آنچنان که خدا قبول دارد دوست داشت.

  اگر در حیات طیبه اصحاب رسول اللله که شاگردان آن مکتب زلال هدایت بودند سیری عاقلانه داشته باشیم؛به وضوح خواهیم دید که محبت و برادری آنها با ما چقدر فاصله داشته!

  حضرت عمر بر فراز منبر فتوا صادر و برای مهریه نصاب تعیین میکنند در حالیکه پیرزنی آگاه اعتراض نموده و میگویند یا عمر تو حقی را که خدا و پیامبر به ماداده ازما سلب میکنی؟عمر در انیشه فرو میرود و به حقیقتی بزرگ نایل میشود که فتوا و امر باید بر اساس فرمان خدا و رسول باشد.وقتی میبیند که امر وی نه در کلام ربالعالمین ونه در امر رسول اکرم وجود ندارد با استواری تمام اعلام میکند عمر خطا کرده و کلام پیر زن صحیح است

  چرا که عمر نمیخواهد مردم ازاو تمجید کرده و چشم و گوش بسته اطاعت کنند بلکه فراتر از آن امر ربالعالمین است که باید به مردم رسیده و مورد اطاعت واقع شود

  عزیزانم تمام خواهر و برادران عزیز ایمانیم شما را به این مهم دعوت میکنم که هیچ سخنی را به صرف ارائه از جانب کسانی که دوستشان داریم نپذیرفته و بر آنها تعصب نورزیم بلکه مهم است که ببینیم از جانب خداو رسول پذیرفته شده اند یا خیر؟

  اگر این رویه مورد تأید و عمل قرار گیرد از بسیاری از درگیری و ناملایمات موجود کاسته و چهره نورانی اسلام عزیز شفافتر خواهد شد.

  انشائ الله

 9. پس به باور شما احمد مفتی زاده خدا هستند. این حرفی که شما میزنید و او را نجات دهنده تمام مخلوقات میدانید نشانی از بت پرستی جماعت مکتبی است. همانطور که او را خدا میدانید به پرستش وی مشغول شوید و به بت پرستیتان ادامه دهید. در ضمن شما هم خدا هستید که کسی را برای خدایی بر موجودات بر انگیخته اید.

 10. کا احمد خاءن نبود قبول است اما دلسوز هم نبود در واقع هیچ کاری نکرد. اصلا ایشان را نمیتوان مردی بزرگ نامید کاملا فردی عادی بود و در بعضی مسایل هم انسانی بوده سر در گم و قدرت تصمیم گیری نداشته حتی نتوانسته روی یک تفکر پایدار باشد. و در طول حیات خود نیز بارها ابراز پشیمانی و ندامت کرده است. اما باز هم چون توانسته افرادی اندک را دور خود گرد آورد میتوان گفت ناطق خوبی بوده اما کسانی که به یاران او لقب خورده اند آدمهایی هستند که الان مضرترین افراد این اجتماع هستند و انسانهایی با تفکر و اندیشه هایی بسیار پوچ و مسخره. خائن به این ملت هستند. متاسفانه هویت خویش را فراموش و فقط خود را انسان و مشغول به بت پرستی هستند. خدا را خواهیم که هدایتشان کند

   

 11. ولی بهتر است نگاهی به اطرافتان بندازید وببینید که چگونه پیروان احمد مفتی زاده- تمامی آرمانها و حرفهای او را لکه دار کرده اند تا جایی که روز به روز از کسانی که ایشان را انسان خوبی میدانستند کم میشود و بر این باور میشوند که از ریشه حرکت ایشان آلوده بوده است. بهتر است نگاهی به دیدگاه مردم بندازی که کار به جایی کشیده که مردم توهین را بر او برگزیده اند. مقصر مردم نیستند یاران احمد مفتی زاده است. ۴ یهر واقعی و متعهد بهتر است از هزاران هزار مرد آلوده و فاسد در نقاب یاران احمد.

 12. باسلام لطفا مدتی کوتاه از وقتتان را به اثار کاک احمد اختصاص دهید این رابا تمام دلسوزی به شما می گویم چون من هم زمانی مثل شما فکر میکردم واین بزگترین ظلم است به خودتان

 13. در اینکه کاک احمد مطالب دینی اهل سنت را میدانسته شکی نیست اما این مطالب به چه درد ما میخورند. نتیجه اش فخر فروشی مکتبیهای دانشمند! و تفرق و جدایی ملت کرد بوده. عده ای پادگانهایی! را در شهرها ساخته اند و خود خانواده شان از گزند ما بیدینان در آن پناه گرفته اند. کردهای عرب تبار!

  به نظر من ایشان تخصصش در ماست مالی کردن عیوب اعراب بوده. هرکاری از یرده گیری و تجاوز جنسی به انها تا غارت قبایل و کشورهای دیگر تا درگیری بر سر تقسیم غنایم تا ظلم در حق زنان تا خشونت و دست و پا بریدن و …. همه را توجیه میکند.

  البته بعد از فوتشان به مقام پیامبری هم رسیده اند باور نمیکنید با خود مکتبیها صحبت کنید!!

  البه اگر این مطالب سانسور نشوندsad

 14. ba salam khedmate hamegi . man yeki az peyrowane chand saleye in fekr hastam . awal mikham nazaramro darbare in fekr begam . motmaeenan mozoii ke marhom ahmade moftizade say dar resondanesh dashtand asli be name mohabat bod. ke besyar ham mowafagh bodand chenan ke hatta bad az foteshon ta be hal shoma mitonid shahede in mozoo bashid .

  chizi ke baraye man jaleb wa ghabele tawajoh hastesh wajhe eshterakhaye in fekr ke benazare man bargerefte az masire digarist .modatist soaalate zyadi baram pish omade. az dostane aziz wa az dostane nazdike kak ahmad khahesh dashtam ke dar sorate momken man ro baraye pasokhe in soalha komaki bokonand bi sabrane montazer khaham bod . ba sepase farawan .xxxx

 15. به امید آشنایی هرچه بیشتر ملت کرد و پس از آن سایر ملل با افکار قرآنی و قوی کاکه احمد مفتی زاده. متاسفانه از همان زمان ظهور این متفکر مجاهد شبهه های ناروای زیادی از جانب افراد و گروههای متعددی (مخلصانه و یا مغرضانه) به ایشان وارد شده است که تقریبا همه آنها ناشی از عدم آشنایی با افکار این بزرگمرد است که این امر باعث گمراهی آن افراد و گمراه کردن افرادی دیگر (به علت انتشار آن شبهه ها) شده است. از جمله این گروهها میتوان به کمونیستها، حکومتیها و اخیرا سلفیها اشاره کرد.
  کمونیستها به علت مخالفت با دین، هر کسی را که پیرو و مدافع دین باشد، مرتجع و متحجر میدانند و این امر در مورد کاکه احمد مستثنی نیست (آنها حتی به سادگی به حضرت رسول-ص- اهانت میکنند.)
  حکومتیها به علت آزادی خواه بودن کاکه احمد و دفاع از حقوق انسانها در برابر حکومت غیر دینی و ظاهرا مذهبی جمهوری اسلامی از ایشان متنفرند و دیدیم که با او چه کردند! کسانی که در رژیم پهلوی مداح آن طاغوت و از ایادی او بوده اند و یا اگر هم مخالف شاه بوده اند از ترس به گوشه ای خزیده بودند و چیزی نمی گفتند و حالا از سران رژیم فعلی ایران هستند، کاکه احمد مفتی زاده را یعنی کسی را که با شجاعت وصف ناپذیر خود علیه رژیم پهلوی افشاگری و ایستادگی میکرد و از هیچ تهدیدی و لومه هیچ لائمی هراس نداشت و انواع خطرها را به جان میخرید، شکنجه کردند و انواع تهمتها به او زدند.کسی را که بلندگویی را که به وسیله آن سخنان آتشینش را علیه شاه و ایادی مترف او ایراد میکرد دقیقا کنار ساختمان ساواک قرار میداد! تا آنها هم سخنان انسانی و برحق او را بشنوند، حالا کسانی دارند نقد میکنند که زمانی مداح شاه و الان در اوج قدرت هستند. مسلما اگر کاکه احمد نبود انقلاب ایران پیروز نمی شد-هر چند که بعدها کاکه احمد به علت انحراف جدی آن قیام از اسلام پس از اتمام حجت لازم با سران حکومت پس از انقلاب و عدم پاسخ آنها، از آن کاملا کناره گیری کرد و جدا شد، قیامی که آن را با خون دل و فداکاریهای مثال زدنی اش به ثمر رسانده بود-حال کسانی که به خاطر این قیام به نان و نوا و مقامی رسیده اند و انواع تریبونها را در اختیار دارند کاکه احمد را ضد انقلاب و از عوامل شاه می دانند!
  حزب سلفیها هم که تازگی به کردستان وارد شده اند و در میان برخی مردم ناآشنا با دین نفوذ کرده اند، به علت تضاد عقاید و افکار پیشرفته و انسانی کاکه احمد با عقاید عقب مانده و متحجرانه سلفیها آن بزرگوار را به سادگی کافر میخوانند! حال از قرآنی بودن افکار کاکه احمد و تضاد آشکار عقاید سلفیها با قرآن کریم بگذریم که بحث مفصلی است. کاکه احمد و پیروانش کسانی بودند که با تحمل انواع شکنجه ها و کشته شدنها و زنده به گور شدنها و اعدامها و زندانها و تبعیدها و ترور شدنها و تهمتها-به واسطه جهادها و هجرتها و روشنگریهایشان- بالاخره توانستند مردم بیگانه از دین را با حقیقت دین آشنا کنند، حالا که آبها از آسیابها افتاده سلفیها سر سفره حاضری آمده اند و جز تکفیر کاکه احمد و متنفر کردن مردم از دین هیچ کار دیگری از دستشان بر نمی آید.
  به امید گسترش و جهانی شدن جنبه های مختلف معرفت دینی و اخلاق دینی کاکه احمد مفتی زاده-رحمه الله علیه-

 16. ملت کرد میداند که چه مجاهدانی داشته و شهید شده اند و خوب میداند که گل سر سبد همه این مجاهدان کاک احمد بود که افتخار این ملت است خوا هش میکنم دوستان به هیچ کدوم از بزرگان کرد اهانت نکنید وجدانتان را قاضی کنید

 17. با سلام
  اگر واقعا مطالب و دلایلی دارید بنویسید تا ما هم بدانیم وگرنه بی دلیل حرف نزنید بازی با آبروی مومن خطر ناک است .

  منتظریم

 18. برادر عزیز شما یا ازافکار وزندگی شجاعانه ودلسوزانه ی این راد مرد خبر نداری و یا تحت تأثیر کلماتی قرار گرفته اید که به ظاهر دوستان ،ولی در باطن دشمنان اهل سنت و کردستان بر زبان می آورند . لطفاً عمیق تر فکر کنید .

 19. عزیزم اگه زحمت نیست کتاب چیشت مجیور (زندگینامه ماموستا هه ژار)صفحات ۵۰۸و۵۰۹ رو یه نگاهی بنداز تا نظر یه آزاده رو هم در باره ی مرحوم کاک احمد بدونی. :}

 20. سلم علیکم بدون شک جامعه به مرور با فکر کاک احمد آشنا خواهد شد . درست است که در حال حاضر بسیاری با این فکر آشنایی ندارند یا بخاطر تبلیغات منفی با چهره ی واقعی کاک احمد آشنا نیستند.ولی به مرور جامعه با این تفکر بزرگ آشنا خواهد شد و دشمنان این فکر توانایی پنهان کردنش را نخواهند داشت. زنده باشید.

 21. Salam. Omidvaram tamame kesani ke be een bakhsh moraje,e mikonand va jooia va aasheghe haghighat mibashand, aaie,ie : fabasher ebadi allazina yastameoona alghoul …. ra be deghat mourede nazar gharar dade va be aan amal konand. man yek pishnahade amali baraie een kar daram va aan tahghighe sadeghane dar mourede aasar , shakhsiat va zendegie marhoome kak ahmade moftizadeh ast, chon eeshan na faghat delsooze kord va ahle sonnat , balke be nazare man agahtarin va delsooztarin ensan baraaie tamame bashariiat , hatta tamame makhlooghate een hastie bikaran boodand. toufighe hamegan ra baraaie aanche maieie khair va sa,aadat mibashad , azkhodaie mota,aal khaahaanam.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا