به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
زندگی نامه

کاک احمد مفتی زاده از دیدگاهی دیگر

احمد مفتی زاده، متفکّر وبيدارگر عصر حاضر، فرزند مولانا محمود مفتی، فرزند علاّمه ملا عبدالله، فرزند ملا محمود دشهای، به سال 1312 ﻫ.ش، در سنندج ديده به جهان گشود. در سن نوجوانی علوم اسلامی متداول آن زمان را در کردستان ايران و عراق در مدّتی کمتر از چهار سال، به برکت فهم استثنايی و نبوغ فوق العادهاش به پايان رسانيد. تسلّط و احاطهی علمی و قدرت بيان در بحثهای مختلف، از او مجتهدی کم نظير و فيلسوفی ممتاز ساخته بود تا جايی که در سن هجده سالگی در مشهورترين مدرسهی دينی کردستان يعنی مسجد دارالاحسان سنندج، به جای پدر بزرگوارش، در عالی ترين سطوح به تدريس مشغول شد و تشنگان و طالبان تفسير، فقه، اصول و کلام را از علم خويش سيراب نمود.

علاّمه مفتی زاده هيچ گاه دفاع از حقوق مردم ستم ديده و غارت شدهی منطقهی خود و ساير نقاط ديگر از جمله فلسطين را ازياد نبرد و هم زمان با تدريس، با برپايی مجالس سخنرانی، به بيداری مردم پرداخت.

در سال 1337 ﻫ.ش، به تهران رفت و در بخش کردی راديو ايران شروع به کار کرد. در اين ايام که کمتر از بيست و پنج سال داشت، به جای پدرش وظيفهی تدريس را در دانشگاه تهران به عهده گرفت و از اين روی، آوازهی علم و معرفت و توانايیهای خدادادش محافل علمی، سياسی و اجتماعی روزگار خويش را فراگرفت.

در همان سالها همراه با تنی چند از صاحب نظران زبان و ادبيات کردی، اقدام به چاپ روزنامهی کردستان نمود و در سال 1342 ﻫ.ش، به دليل عضويت در حزب دمکرات کردستان ايران، دستگير و روانهی زندان شد. دوران زندان آغاز تحوّل و انسجام در افکار و انديشهی کاکه احمد مفتی زاده به شمار میرود. در آنجا بود که مشيّت خاصّ الهی بر اين تعلّق گرفت که از او شخصيتی ممتاز و هدايت يافته بسازد تا بتواند با تحمّل آزارها و سختیهای طاقت فرسا، پردهی اوهام و خرافات را از چهرهی دين حقيقی کنار زند و ابرهای تيره و تار جهل، زر، زور و تزوير را از آسمان حيات دينی و فکری ملّتهای مسلمان بزدايد و خورشيد تابناک رسالت محمّدی (ص) را بار ديگر به عالميان بنماياند. وی خود در اين باره چنين میگويد:

کز آن يک جهان فهم آموختم
در آن جا يکی درس آموختم
به صدها رموز نهان آشنا شدم زان به وضع جهان آشنا
فريبندهی مـردم ساده کيست بفهميدم امراض اين نسل چيست

پس از مرخصی از زندان در سال 1343 ﻫ.ش، به سنندج بازگشت و سالهای طولانی را در سختترين شرايط و در محاصرهی شديد سياسی و اقتصادی به سر بُرد؛ به طوری که از تهيّهی حداقل مايحتاج خانواده و تأمين کمترين خواستهی تنها پسر خردسالش عاجز بود. در چنين شرايطی و با اين همه فشار و سختی، بی اعتنايی و مقاومتش در برابر ساواک و وعدههای فريبندهاش، شخصيت او را در جامعه صد چندان موجّه و قابل اعتماد ساخته بود.

مدّتی بعد برای معالجهی همسر فداکارش به تهران عزيمت کرد که بعد از چندی اقامت در آن جا و پس از فوت همسر، برای هميشه به ديار خود، سنندج، مراجعت نمود. در سال1356 ﻫ.ش، با تأسيس مدرسهی قرآن ـ که بعدها به مکتب قرآن تغيير نام يافت ـ ابتدا در مريوان و سنندج و پس از آن در ديگر شهرهای کرد نشين، حرکت دينی را به صورتی جامع ادامه داد.

کاکه احمد مفتی زاده استراتژی حرکت دينی خود را بر مبنای قرآن و سنّت حضرت محمّد(ص)، مطابق نسخهی أوّل آن در مکتب قرآن جاری نمود تا از اين طريق مردم را با حقيقت دين آشنا کند و قرآن را به ميان مسلمانان بيگانه از آن، بازگرداند.

با شروع انقلاب مردم ايران، به منظور هم جهت نمودن اهل سنّت ايران با انقلاب و همچنين جلوگيری از ايجاد تفرقه ميان صفوف مبارزات مردم، کار اصلی خود را موقتاً تعطيل کرد و تا پيروزی انقلاب در سال 1357 ﻫ.ش، رهبری اهل سنّت را در اين مبارزات به عهده گرفت. چند ماه پس از پيروزی انقلاب و عبور از اين گذرگاه ضرورت، از صحنهی سياست حاکم بر ايران کناره گيری کرد و به کار اصلی خويش در مکتب قرآن پرداخت. در سال 1358 ﻫ.ش، به سبب جلوگيری از برادر کشی و همچنين اعتراض به تحميل جنگ و خونريزی در کردستان، به کرماشان هجرت کرد و پس از مدتی به تهران رفت. سرانجام در سال 1361 ﻫ.ش، در تهران از جانب حکومت وقت زندانی شد و پس از ده سال تحمّل سخت ترين شرايط زندان، با تنی رنجور و بيمار مرخص شد که سـه ماه پس از بستری شدن در بيمارستان آسيا در تهران و انجام يک عمل جراحی، در روز سـه شنبه بيستم بهمن ماه سال 1371 ﻫ.ش، روح باعظمتش زندان تن را رها کرد و به ديدار معبود شتافت. پيکر پاک او پس از انتقال به زادگاهش، باتکريم و احترام فراوان، در ميان حزن و اندوه دهها هزار نفر تشييع و به خاک سپرده شد. ياد و نامش هميشه زنده و راهش همواره پر رهرو باد.

اکنون مکتب قرآن، پس از رحلت کاکه احمد مفتی زاده، با مدد الهی و با پشتوانهی شخصيت استثنايی رهبر خود به عنوان شاهد و نمونهی عينی دين در دوران معاصر و نيز استمرار برنامه و شيوهی مورد نظر ايشان در کار دعوت، توانسته است به راه خود ادامه دهد. مکتب قرآن در اين مرحله که مرحلهی سوم از مراحل رهبری حرکت دينی به شمار میرود، با توجه به آيهی: ﴿وَ أَمرُهُم شُورَی بَينَهُم﴾، با نظام شورايی اداره میشود که اعضای آن با اتّفاق يا اکثريت آرای پيروان انتخاب میشوند. تصميمات شوری، متناسب با اوائل مرحلهی دعوت، بر مبنای برداشت کاکه احمد مفتی زاده از کتاب و سنّت اتخاذ میشود و تبعيت از آن، به منظور حفظ يکپارچگی و وحدت اين شبه امّت و همچنين جلوگيری از ايجاد تفرقه در ميان آنان، بر کلّيهی پيروان واجب است.

وظيفهی پيروان مکتب قرآن در اوائل مرحلهی دعوت، تزکيهی خود و دعوت و هدايت ديگران است بدون فعاليتهای سياسی. بديهی است که زمان رسيدن به فعاليت و بروزهای وسيع اجتماعی و سياسی، به ميزان کسب موفقيت در اين مرحله بستگی دارد.

منبع : سایت شورای مديريت مکتب قرآن

برچسب ها

‫۲۷ نظرها

 1. دوستان عزیز سلام
  من خودم از نزدیک با افراد مکتبی در ارتباطم و چیزی جز ریا از اونها ندیم فقط به ظاهر با افراد خوب هستن چون هدف اونها شکار افراد بیشتر درجامعه هستش و میخان با اون نوع رفتار و بوخوردشون جوان ها رو جذب کنند. با هدیه دادن به بچه ها و خوش رفتاری کردن با وعده ی پول و مهمانی دادن افراد رو جذب خودشون می کنند ولی در باطن پوچ و توخالی هستند. من از نزدیک با اونا در ارتباطم همیشه ادعای کورد بودن و دفاع از لباس کردی رو دارن ولی فقط وقتی که مکتبی خونشون باشه لباس کردی میپوشن در غیر این صورت با ماکسی و بلوز و دامن حالا این یعنی چی من دیگه نمیدونم اسمش چیه. دختراشون تا وقتی ازدواج نکردن با مانتو میگردن ولی همین که شوهر کردن و بعد از یک سال ازدواج فورا چادر سر میکنن اینو حتی یکی از همون مکتبی هایی هم که خییلی ادعاش میشه تایید کرد و فکر کنم قصدشون فقط تور کردن شوهر باشه که با مانتو میگردن خب اسلام اینو نگفته و در هر شرایطی باید حجاب داشته باشیم درسته حالا این اسمش چیه من بازم نمیدونم!!! توی خونه هاشون از شیک ترین وسایل استفاده میکنن خرید هاشون رو از لوکس ترین مغازه هامیکنن برای خودشون مغازه مخصوص خرید پارچه دارن که خیلی گران قیمته، حالا این ساده زیستیه!!!!!! وقتی حرف از مبل میزدن میگفتن مبل نماد تجملاته ولی حالا میگن نه مشکلی نیست بهمون اجازه خریدشو دادن!!!! طرز رفتار با شوهر البته من از بعضی هاشون دیدم اینو چرا دروغ بگم اصلا خوب نیست عین برده با شوهر رفتار میکنن. من از یکیشون شنیدم که میگف چون فلان دختر مادر نداره و زشته هیچ کدوم از مکتبی ها حاضر نیست باهاش ازدواج بکنه خب حالا مادر نداشتن چه ربطی به ازدواج داره این یعنی چی!!!!!( دختر پسراشون هم فقد باوهم ازدواج میکنن) مسافرت دور ایران و دنیارو هم دارن بعد میشینن برا ما حرف از ساده زیستی میزنن پر از عقده هستن. وقتی میشینن فقط از کارای کاک احمد خرف میزنن به جای اینکه از رسول اکرم حرف بزنن یه بار یکیشون به من میگف کاک احمد کاسه ی غذاشو سنت کرده همیشه، خب یکی نیست بهشون بگه عزیزم این کارو پیامبر قبل از ایشون انجام داده چرا اسمی از پیامبر نمیبری خیییییییییلی جای تعجب داره من از این رفتارهاشون ایراد میگیرم که چرا فقط کاک احمد و رفتارهای ایشون چرا خودشون یه ذره سعی نمیکنن که به زندگی پیامبر و حتی کاک احمد نزدیک بشن چرا فقط به ظاهر خوب هستن و اهل ریا برای افرادی که در بیرونن و در باطن پوچ و توخالی اند چون من در باطن دیدمشون!!!

 2. به بهانه سالگرد شهادت کاک احمد

  ?دو باره زمستان امد . زمستانی که دشمنان ملت کورد , با شهید کردن رهبران ما , برای ما زمستانها ساختند .

  ?سالروز شهادت یکی دیگر از بزرگان و رهبران ما , بهمن ماه .

  ?کاکه احمد مفتی زاده . متولد ۱۳۱۲ , کوردستان , سنندج . وفات ۱۳۷۱ تهران , بیمارستان اسیا .

  ?نظر برخی از شخصیتها در مورد کاک احمد

  ?دکتر قاسملو : تا انجایی که من میدانم , ملت کورد , انسانی اگاه و دلسوز مثل احمد مفتی را کم به خود دیده است .

  ?ماموستا هژار : کاکه احمد مردی است خستگی ناپذیر و برای رسیدن ملت کورد به حقوق انسانی و ملی خود , بسیار تلاش کرده است و مردی بزرگ است .

  ?مسعود بارزانی : وجود شخصیتی ملی و دینی مثل کاکه احمد , برای ملت کورد به کلی , افتخار بزرگیست .

  ?ناصر رزازی :کاکه احمد مردی بزرگ و شهیدی والا مقام است .

  ?فواد مصطفی سلطانی :من با خواهر زاده کاکه احمد , (فواد روحانی) دوستی دیرینه و بسیار صمیمی دارم . هردو با افکاری متفاوت و مخالف هم , اما برادری و دوستی بیادماندنی . کاکه احمد را چندین بار دیده ام و در خانه ایشان بارها نگهبانی شبانه داده ایم . مردی بزرگ و با محبت فراوان و تکرار نشدنی.

  ?ایت الله طالقانی : احمد مفتی زاده مبارزی واقعی و حق طلبی همیشگی است و انسانی فهیم و بزرگ است.

  ?محمد جواد باهنر : من روحانی شیعه بودم , در سالهای ۱۳۴۲ افتخار دیدار اقای مفتی زاده را در زندان داشتم . به عنوان یک شیعه , در پشت سر ایشان نماز خواندم و افتخاری است برایم . او شخصیتی مبارز و فرا مذهبی است و اسلام واقعی را میداند .

  ?خلخالی ( جنایتکار ):
  احمد مفتی زاده و پیروانش , همانها هستند که سالها با رژیم شاه مبارزه کردند . با او نمیشود معامله کرد . اگر ما بخواهیم , حکومت جمهوری اسلامی پاینده باشد , باید مفتی زاده و پیروانش را تحت سخت ترین شرایط قرار دهیم .

 3. هميشه كساني كه با دين و اسلام و مردان بزرگ مخالفند حرفي جز توهين ندارند كسي اگر ميداند كه آقاي مفتي زاده خيانت كرده و سردرگم بوده با دليل و مدرك بگويد متاسفانه عده اي از مردم كارشان شده توهين كردن به مكتبي ها انگار اسلام مشكلي ندارد جز وجود افراد مكتب قرآن !!!
  خيلي از مردم هم مي دانند كه افراد مكتبي قابل اعتماد و احترام هستند
  من خودم مسلمانم و هيچ گرايشي ندارم به هيچ كسي نبايد توهين كرد و اينو ميدونم كه هيچ كسي بدون عيب نيست كه انتظار داشته باشيم كه كساني داراي فكري هستند بايد هيچ مشكلي نداشته باشند

 4. با سلام
  چرا همه ناشناس زدید
  ببینید کاک احمد مفتی زاده گول خورد خیانت کار نبود و بی انصافیست بیشتر رهبران ما گول خوردن چون ملت کرد تجربه سیاست نداره هیچ کس به وفادار بودن قاضی محمد شک نداره ولی اون هم گول خورد با اطمینان به روسیه جمهوری را اعلام کرد بعد روسیه خیانت کرد شیخ سعید پیران ، شیخ محمود ، ملا مصطفی بارزانی ، عبدالرحمن قاسملو ، صادق شرفکندی و غیره و غیره ماموستا هژار ببینید چی میگه ناصر رزازی ببینید چی میگه یا عبدالله مهتدی یا مصطفی هجری یا رهبران دیگر کرد وقتی این ها اطفاق نظر دارن من و شما نمیتونیم نظر تازه بدیم وقتی با احترام ازش یاد میکنن وقتی راهش رو خونش رو گرامی میدارن ما نمیتونیم بی احترامی کنیم همه میگن گول خورد … اطمینان کرده بود که حکومتی بر پایه اسلامی ناب محمدی و با دادن حق ملت ها تاسیس کنه ولی نکرد و چیزی حدود 10 سال زندانی بود و بر باور خود ماند 10 سال به خاطر کی بخاطر چی زندانی بود بخاطر ملت کرد و دین اسلام اگه ازش خوشت نمیاد بر اساس مدرک باشه مدرکی که ملت کرد قبولش داشته باشن ن تهران چاپ شده باشه اگه خوشت نمیاد حداقل توهین نکن اگاهی کامل به قران و اسلام داشت و خواست حکومتی اسلامی بر اساس اسلام واقعی پیاده کنه همه رهبران کرد واسه کرد و کردستان میجنگند و جون خودشون رو به خطر میندازن ولی هر کی با یه باور جدا همه روی اصول پای بندن ولی در فرعیات تفاوت نظر دارن
  در اخر سعی کردم بحث روشن تر بشه من نه از مکتب ها هستم ن ادمی مذهبی ولی نباید به کسی توهین بشه

 5. سلاو،( قابل توجه کوماری کرد)،نمی دانم چرا بعضی از افراد خودرا از همه آگاهتر ومطلع به تمام مطالب می پندارند؟؟این فرد متاسفانه بدون هیچگونه شناختی و به صورت کاملا کوروبی هدف نظریه پردازی می کنند، لطفا نظرات خودتون را با توجه به نظر صاحبنظران کرد بیان نمایید نه الکی وبدون جهت،اگر نظرات کسی همچون ماموستا هژار(که در دلسوزیش برای ملت کرد کسی شک ندارد)نگاهی بیندازید متوجه بسیاری از قضایا خواهید شد ، اگر به نظرات ایشان هم بسنده نمی کنید به نظرات کسانی همچون عبدالله مهتدی،مرحوم قاسملو،عبدالله حسن زاده،و….. نگاهی هم بیندازید وببینید که در مورد این مجاهد نستوه در راه ملت ومذهب چه می گویند، کسی همچون مهتدی که از نظر باور وعقیده اسلامی نیز باکاکه احمد واسلام مخالف است اما مانند شما اجازه اینچنین بی ادبی را به خود نمی دهد و کاکه احمد را حداقل فردی دلسوز می داند اما به نظر ایشان در سیاست ناوارد،و….

  درنهایت میخواستم متذکرشوم که چرا ملت کرد را فقط متعلق به خود می دانید؟ نه اینچنین نیست!! مطمئمن باشید اگر کرد بودن ما بهتر ودلسوزانه تر از چنابعالی نباشد بدتر نیست. در حال حاظر دینداران و پیروان تفکرات دینی (خصوصا مکتب قران ) است که کرد بودن را در شهرهایی مانند سنندج زنده نگه داشته اند نه آقایانی که در اوائل دم از حقوق ملی و برابری وکمونیسم و… میزدندولی حال می بینیم که خارج نشینان به ویسکی خوردن و ….مشغولند و انهایی هم که در داخل مانند اکثریت یا معتاد و مشروبی شدند یا تواب.  

 6. باعرض سلام وباارزوی سعادت همه صادقان عالم

  خواهشمنداست که این شخصیت والا رابیشتر دریابید تابه معرفت انسانی دست یابید

  بادرود وسلام برپیامبرعزیز

 7. فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه

  گرچه سخن گفتن از شخصیتها کاری آسان نیسست و همیشه بهتراست بجای اشخاص از شیوه تفکر و موضعگیریها سخن به میان آید.

  ایمان چیست؟

  چه کسی محبوب خدمت پروردگار است؟

  راه رستگاری چیست/وووو……

  جواب تمام این سؤالات را جناب رسول الله با بیان رسا و بلیغ و شیرین خود فرموده اند.مشکل در این است که ما پیروان نامی آن حضرت از شخصیت و مکتب متعالی ایشان بسیار فاصله داریم.چراکهبرسر مسائل بسیار جزئی با هم به مشاجره و گاها به درگیری با هم میپردازیم

  عزیزان آقای مفتی زاده و غیر ایشان را اگر دوست داریم تنها بخاطر حب  دین است؛پس باید یک مؤمن را آنچنان که خدا قبول دارد دوست داشت.

  اگر در حیات طیبه اصحاب رسول اللله که شاگردان آن مکتب زلال هدایت بودند سیری عاقلانه داشته باشیم؛به وضوح خواهیم دید که محبت و برادری آنها با ما چقدر فاصله داشته!

  حضرت عمر بر فراز منبر فتوا صادر و برای مهریه نصاب تعیین میکنند در حالیکه پیرزنی آگاه اعتراض نموده و میگویند یا عمر تو حقی را که خدا و پیامبر به ماداده ازما سلب میکنی؟عمر در انیشه فرو میرود و به حقیقتی بزرگ نایل میشود که فتوا و امر باید بر اساس فرمان خدا و رسول باشد.وقتی میبیند که امر وی نه در کلام ربالعالمین ونه در امر رسول اکرم وجود ندارد با استواری تمام اعلام میکند عمر خطا کرده و کلام پیر زن صحیح است

  چرا که عمر نمیخواهد مردم ازاو تمجید کرده و چشم و گوش بسته اطاعت کنند بلکه فراتر از آن امر ربالعالمین است که باید به مردم رسیده و مورد اطاعت واقع شود

  عزیزانم تمام خواهر و برادران عزیز ایمانیم شما را به این مهم دعوت میکنم که هیچ سخنی را به صرف ارائه از جانب کسانی که دوستشان داریم نپذیرفته و بر آنها تعصب نورزیم بلکه مهم است که ببینیم از جانب خداو رسول پذیرفته شده اند یا خیر؟

  اگر این رویه مورد تأید و عمل قرار گیرد از بسیاری از درگیری و ناملایمات موجود کاسته و چهره نورانی اسلام عزیز شفافتر خواهد شد.

  انشائ الله

 8. پس به باور شما احمد مفتی زاده خدا هستند. این حرفی که شما میزنید و او را نجات دهنده تمام مخلوقات میدانید نشانی از بت پرستی جماعت مکتبی است. همانطور که او را خدا میدانید به پرستش وی مشغول شوید و به بت پرستیتان ادامه دهید. در ضمن شما هم خدا هستید که کسی را برای خدایی بر موجودات بر انگیخته اید.

 9. کا احمد خاءن نبود قبول است اما دلسوز هم نبود در واقع هیچ کاری نکرد. اصلا ایشان را نمیتوان مردی بزرگ نامید کاملا فردی عادی بود و در بعضی مسایل هم انسانی بوده سر در گم و قدرت تصمیم گیری نداشته حتی نتوانسته روی یک تفکر پایدار باشد. و در طول حیات خود نیز بارها ابراز پشیمانی و ندامت کرده است. اما باز هم چون توانسته افرادی اندک را دور خود گرد آورد میتوان گفت ناطق خوبی بوده اما کسانی که به یاران او لقب خورده اند آدمهایی هستند که الان مضرترین افراد این اجتماع هستند و انسانهایی با تفکر و اندیشه هایی بسیار پوچ و مسخره. خائن به این ملت هستند. متاسفانه هویت خویش را فراموش و فقط خود را انسان و مشغول به بت پرستی هستند. خدا را خواهیم که هدایتشان کند

   

 10. ولی بهتر است نگاهی به اطرافتان بندازید وببینید که چگونه پیروان احمد مفتی زاده- تمامی آرمانها و حرفهای او را لکه دار کرده اند تا جایی که روز به روز از کسانی که ایشان را انسان خوبی میدانستند کم میشود و بر این باور میشوند که از ریشه حرکت ایشان آلوده بوده است. بهتر است نگاهی به دیدگاه مردم بندازی که کار به جایی کشیده که مردم توهین را بر او برگزیده اند. مقصر مردم نیستند یاران احمد مفتی زاده است. 4 یهر واقعی و متعهد بهتر است از هزاران هزار مرد آلوده و فاسد در نقاب یاران احمد.

 11. باسلام لطفا مدتی کوتاه از وقتتان را به اثار کاک احمد اختصاص دهید این رابا تمام دلسوزی به شما می گویم چون من هم زمانی مثل شما فکر میکردم واین بزگترین ظلم است به خودتان

 12. در اينكه كاك احمد مطالب ديني اهل سنت را ميدانسته شكي نيست اما اين مطالب به چه درد ما ميخورند. نتيجه اش فخر فروشي مكتبيهاي دانشمند! و تفرق و جدايي ملت كرد بوده. عده اي پادگانهايي! را در شهرها ساخته اند و خود خانواده شان از گزند ما بيدينان در آن پناه گرفته اند. كردهاي عرب تبار!

  به نظر من ايشان تخصصش در ماست مالي كردن عيوب اعراب بوده. هركاري از يرده گيري و تجاوز جنسي به انها تا غارت قبايل و كشورهاي ديگر تا درگيري بر سر تقسيم غنايم تا ظلم در حق زنان تا خشونت و دست و پا بريدن و …. همه را توجيه ميكند.

  البته بعد از فوتشان به مقام پيامبري هم رسيده اند باور نميكنيد با خود مكتبيها صحبت كنيد!!

  البه اگر اين مطالب سانسور نشوندsad

 13. ba salam khedmate hamegi . man yeki az peyrowane chand saleye in fekr hastam . awal mikham nazaramro darbare in fekr begam . motmaeenan mozoii ke marhom ahmade moftizade say dar resondanesh dashtand asli be name mohabat bod. ke besyar ham mowafagh bodand chenan ke hatta bad az foteshon ta be hal shoma mitonid shahede in mozoo bashid .

  chizi ke baraye man jaleb wa ghabele tawajoh hastesh wajhe eshterakhaye in fekr ke benazare man bargerefte az masire digarist .modatist soaalate zyadi baram pish omade. az dostane aziz wa az dostane nazdike kak ahmad khahesh dashtam ke dar sorate momken man ro baraye pasokhe in soalha komaki bokonand bi sabrane montazer khaham bod . ba sepase farawan .xxxx

 14. به اميد آشنايي هرچه بيشتر ملت كرد و پس از آن ساير ملل با افكار قرآني و قوي كاكه احمد مفتي زاده. متاسفانه از همان زمان ظهور اين متفكر مجاهد شبهه هاي نارواي زيادي از جانب افراد و گروههاي متعددي (مخلصانه و يا مغرضانه) به ايشان وارد شده است كه تقريبا همه آنها ناشي از عدم آشنايي با افكار اين بزرگمرد است كه اين امر باعث گمراهي آن افراد و گمراه كردن افرادي ديگر (به علت انتشار آن شبهه ها) شده است. از جمله اين گروهها ميتوان به كمونيستها، حكومتيها و اخيرا سلفيها اشاره كرد.
  كمونيستها به علت مخالفت با دين، هر كسي را كه پيرو و مدافع دين باشد، مرتجع و متحجر ميدانند و اين امر در مورد كاكه احمد مستثني نيست (آنها حتي به سادگي به حضرت رسول-ص- اهانت ميكنند.)
  حكومتيها به علت آزادي خواه بودن كاكه احمد و دفاع از حقوق انسانها در برابر حكومت غير ديني و ظاهرا مذهبي جمهوري اسلامي از ايشان متنفرند و ديديم كه با او چه كردند! كساني كه در رژيم پهلوي مداح آن طاغوت و از ايادي او بوده اند و يا اگر هم مخالف شاه بوده اند از ترس به گوشه اي خزيده بودند و چيزي نمي گفتند و حالا از سران رژيم فعلي ايران هستند، كاكه احمد مفتي زاده را يعني كسي را كه با شجاعت وصف ناپذير خود عليه رژيم پهلوي افشاگري و ايستادگي ميكرد و از هيچ تهديدي و لومه هيچ لائمي هراس نداشت و انواع خطرها را به جان ميخريد، شكنجه كردند و انواع تهمتها به او زدند.كسي را كه بلندگويي را كه به وسيله آن سخنان آتشينش را عليه شاه و ايادي مترف او ايراد ميكرد دقيقا كنار ساختمان ساواك قرار ميداد! تا آنها هم سخنان انساني و برحق او را بشنوند، حالا كساني دارند نقد ميكنند كه زماني مداح شاه و الان در اوج قدرت هستند. مسلما اگر كاكه احمد نبود انقلاب ايران پيروز نمي شد-هر چند كه بعدها كاكه احمد به علت انحراف جدي آن قيام از اسلام پس از اتمام حجت لازم با سران حكومت پس از انقلاب و عدم پاسخ آنها، از آن كاملا كناره گيري كرد و جدا شد، قيامي كه آن را با خون دل و فداكاريهاي مثال زدني اش به ثمر رسانده بود-حال كساني كه به خاطر اين قيام به نان و نوا و مقامي رسيده اند و انواع تريبونها را در اختيار دارند كاكه احمد را ضد انقلاب و از عوامل شاه مي دانند!
  حزب سلفيها هم كه تازگي به كردستان وارد شده اند و در ميان برخي مردم ناآشنا با دين نفوذ كرده اند، به علت تضاد عقايد و افكار پيشرفته و انساني كاكه احمد با عقايد عقب مانده و متحجرانه سلفيها آن بزرگوار را به سادگي كافر ميخوانند! حال از قرآني بودن افكار كاكه احمد و تضاد آشكار عقايد سلفيها با قرآن كريم بگذريم كه بحث مفصلي است. كاكه احمد و پيروانش كساني بودند كه با تحمل انواع شكنجه ها و كشته شدنها و زنده به گور شدنها و اعدامها و زندانها و تبعيدها و ترور شدنها و تهمتها-به واسطه جهادها و هجرتها و روشنگريهايشان- بالاخره توانستند مردم بيگانه از دين را با حقيقت دين آشنا كنند، حالا كه آبها از آسيابها افتاده سلفيها سر سفره حاضري آمده اند و جز تكفير كاكه احمد و متنفر كردن مردم از دين هيچ كار ديگري از دستشان بر نمي آيد.
  به اميد گسترش و جهاني شدن جنبه هاي مختلف معرفت ديني و اخلاق ديني كاكه احمد مفتي زاده-رحمه الله عليه-

 15. ملت کرد میداند که چه مجاهدانی داشته و شهید شده اند و خوب میداند که گل سر سبد همه این مجاهدان کاک احمد بود که افتخار این ملت است خوا هش میکنم دوستان به هیچ کدوم از بزرگان کرد اهانت نکنید وجدانتان را قاضی کنید

 16. با سلام
  اگر واقعا مطالب و دلایلی دارید بنویسید تا ما هم بدانیم وگرنه بی دلیل حرف نزنید بازی با آبروی مومن خطر ناک است .

  منتظریم

 17. برادر عزیز شما یا ازافکار وزندگی شجاعانه ودلسوزانه ی این راد مرد خبر نداری و یا تحت تأثیر کلماتی قرار گرفته اید که به ظاهر دوستان ،ولی در باطن دشمنان اهل سنت و کردستان بر زبان می آورند . لطفاً عمیق تر فکر کنید .

 18. عزیزم اگه زحمت نیست کتاب چیشت مجیور (زندگینامه ماموستا هه ژار)صفحات 508و509 رو یه نگاهی بنداز تا نظر یه آزاده رو هم در باره ی مرحوم کاک احمد بدونی. :}

 19. سلم عليكم بدون شك جامعه به مرور با فكر كاك احمد آشنا خواهد شد . درست است كه در حال حاضر بسياري با اين فكر آشنايي ندارند يا بخاطر تبليغات منفي با چهره ي واقعي كاك احمد آشنا نيستند.ولي به مرور جامعه با اين تفكر بزرگ آشنا خواهد شد و دشمنان اين فكر توانايي پنهان كردنش را نخواهند داشت. زنده باشيد.

 20. Salam. Omidvaram tamame kesani ke be een bakhsh moraje,e mikonand va jooia va aasheghe haghighat mibashand, aaie,ie : fabasher ebadi allazina yastameoona alghoul …. ra be deghat mourede nazar gharar dade va be aan amal konand. man yek pishnahade amali baraie een kar daram va aan tahghighe sadeghane dar mourede aasar , shakhsiat va zendegie marhoome kak ahmade moftizadeh ast, chon eeshan na faghat delsooze kord va ahle sonnat , balke be nazare man agahtarin va delsooztarin ensan baraaie tamame bashariiat , hatta tamame makhlooghate een hastie bikaran boodand. toufighe hamegan ra baraaie aanche maieie khair va sa,aadat mibashad , azkhodaie mota,aal khaahaanam.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن