تربیت فرزندان

دلایل دروغگویی بچّه ها چیست؟

دروغگویی بچه هادلایل دروغگویی بچّه ها چیست؟

بچه ها به دلایل زیادی دروغ می گویند که بسته به شرایط و انگیزه هایشان متفاوت است.آن هاممکن است برای پنهان کردن چیزی،پوشاندن اشتباهات و تقصیراتشان،اجتناب کردن از پیامدهای عملی و یا پیشگیری از تنبیهی که انتظارشان است،دروغ بگویند.

اغراق کردن در مورد موضوعی و یا تحت تأثیر قراردادن دیگران،مورد توجه قرار گرفتن،احساس فشار و ناراحتی و یا ضعف و ناتوانی،حسادت و رقابت،خودنمایی و غرور،امیدها و آرزوهای تحقق نیافته،انتقام گیری از دیگران،بازی ها و یا تخیلات کودکانه و آزمودن والدین،از دیگرعلت های دروغ گویی هستند.

واکنش های ما،در اصلاح رفتارکودک نقش بسیاری خواهد داشت.قبل از هر کار،به اهمیت صداقت و راست گویی تأکیدکرد.می توان به کودکان دانش آموز گفت که ما از شنیدن حقیقت خشنود و بر عکس،از شنیدن دروغ ناراحت می شویم.اگر کودک به اشتباهات خود اعتراف کرد یا به سؤالات پاسخ درست داد،هر چند که این پاسخ درست آزار دهنده باشد هرگز او را تنبیه نکنید.چنان چه کودک هنگام راست گویی تنبیه شود در آینده برای رهایی از تنبیه،به دروغ گویی روی خواهد آورد.

پی بردن به دلایل رفتاری که در پشت دروغ گویی پنهان است،درحل آن بسیارمؤثر خواهدبود. برای نمونه،اگرکودک برای جلب توجه ویابرای رسیدن به خواسته اش،به شما دروغ می گوید،می توانیدراه های مثبت دیگری را برای دست یابی به این دو،در برابراو قراردهید.هم چنین،می توانید با تغییردادن محیط وشرایطی که کودک در آن هابه دروغ گویی مجبور می شود،او رادر اجتناب از دروغ گویی یاری کنید.

داستان های غیر واقعی واغراق آمیزی که کودک تعریف  می کند،شاید راهی برای برانگیختن تحسین وجلب توجه دیگران است،با دادن جوایز بیشتر ،می توانید اعتماد به نفس او را تقویت کنید.داستان سازی ها وتخیلات کودکان را نباید به شمار آورد.

اگرریشه دروغ گویی کودک در تخیلات کودکانه ی اوست،مراقب باشید که با شنیدن حرف های به ظاهر عجیب و غریب،با او مانند یک دروغ گو رفتار نکنیدو حرف هایش را با خشونت تکذیب نکنید،بلکه کم کم به او بفهمانید که واقعیت ها چه هستند و غیر واقعی ها کدام اند.مفهوم حقیقت و راست گویی را کاملاً بریش روشن کنید.هم چنین،تفاوت واقعیت و رویا را برایش توضیح دهید.

هرگز توقع بیش از حد از کودک نداشته باشید.دادن تکالیف زیاد،سبب دروغ گویی در کودکان می شود.

گاهی کودکان به خاطر رازداری یا حمایت از شخصی،دروغ می گویید.برای مثال،کودکی که بزرگ سالی با او رفتاری کرده است،غالباًبه خاطر ترس از او و گاهی نیز به دلیل ترس از تنبیه پس از راست گویی،دروغ می گویید.در چنین شرایطی،به کودک اطمینان دهید که اگر حقیقت را بگوید،ایمن خواهد بود و آسیبی به او نخواهد رسید.

جلسه ای با والدین کودک بگذارید و از آن ها بخواهید هرگز کودک خود را تحقیر نکنید،زیرا در این صورت کودک می کوشد از راه ممکن،توانایی های خود را نشان دهد و یکی از این راهه دروغ گویی است.

به والدین بگویید هرگز به کودکشان لقب دروغ گویی ندهند.چسباندن برچسب دروغ گویی،تأثیر منفی بر عزت نفس کودک خواهد گذاشت و او را به این باور می رساند که واقعاًدروغ گو است،پس به دروغ گویی بیشتر وادار خواهد شد.

به والدین بگویید،هرگز به کودک وعده های دروغین ندهند،زیرا با این کار،دروغ گویی را به او میآموزند.هرگز با تشویق و خنده،از حیله ها و دروغ های کودکان خود استقبال نکنند تا باعث پرورش این ویژگی ناپسند در کودک نشوند.یادآور شوید،اثرات تربیت نامطلوب والدین و ناهماهنگی در شیوه های تربیتی پدر و مادر،افزایش دروغ گویی کودک را به دنبال خواهد آورد.

راست گویی را در کودکان تقویت کنید و هنگام راست گفتن،به او پاداش دهید و او را تحسین کنید.

سرآنجام باید به یاد داشته باشیم،ما الگوهای کودکیم و باید مراقب رفتارمان باشیم و با توجه به سن کودکان با آن ها گفت وگو و رفتار کنیم.

———————————–

منبع: مجله پیوند / شماره۵ / بهمن ۸۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا