خانه ---> خبر های جدید ---> اقدامات هوشمندانه محمدمرسی و بازتاب آن نزد طییف های مختلف
  "محمد مرسي" رئيس جمهوري مصر ساعتي پس از اقدام جسورانه خود درخصوص ايجاد تغييرات عمده در ميان فرماندهان ارتش و لغو متمم قانون اساسي اين کشور، از غرب به سبب به راه انداختن جنگ هاي صليبي انتقاد کرد. محمد مرسي يکشنبه شب پس از اتخاذ تصميمات مهم و اعمال تغييرات عمده در ميان فرماندهان ارتش مصر از جمله صدور حکم بازنشستگي "حسين طنطاوي" وزير دفاع مصر و اعلام لغو متمم قانون اساسي مصر، در سخناني قرآن را مايه کرامت مسلمانان دانست و گفت: همه نيازهاي بشر را مي توان در قرآن يافت.

اقدامات هوشمندانه محمدمرسی و بازتاب آن نزد طییف های مختلف

محمد مرسیاقدامات هوشمندانه محمدمرسی و بازتاب آن نزد طییف های مختلف

محمد مرسي" در اقدامي جسورانه و غافلگير کننده به ايجاد تغييرات عمده در ميان فرماندهان ارتش و لغو متمم قانون اساسي مصر دست زد.
"محمد مرسي" رئيس جمهوري مصر ساعتي پس از اقدام جسورانه خود درخصوص ايجاد تغييرات عمده در ميان فرماندهان ارتش و لغو متمم قانون اساسي اين کشور، از غرب به سبب به راه انداختن جنگ هاي صليبي انتقاد کرد.
محمد مرسي يکشنبه شب پس از اتخاذ تصميمات مهم و اعمال تغييرات عمده در ميان فرماندهان ارتش مصر از جمله صدور حکم بازنشستگي "حسين طنطاوي" وزير دفاع مصر و اعلام لغو متمم قانون اساسي مصر، در سخناني قرآن را مايه کرامت مسلمانان دانست و گفت: همه نيازهاي بشر را مي توان در قرآن يافت.


مرسي در حالي که جمعيت انبوهي در ميدان التحرير قاهره (کانون انقلاب مردم مصر) جمع شده بودند، مصر را حافظ قرآن دانست و از دانشمندان ديني اين کشور خواست اين نعمت را حفظ کنند.
وي گفت با وجود پيشرفت مسلمانان، هجمه غرب به کشورهاي اسلامي با نام جنگ هاي صليبي از راه رسيد، هر چند مسيحيان از اين حمله پاک و بريء بودند، با اين حال غرب از نام دين براي کشتار بيگناهان سوء استفاده کرد.
رييس جمهوري مصر خطاب به جهانيان گفت، بدانيد که ما با نام اسلام و تحت حمايت خداوند، پيامي جز صلح نداريم، پس نبايد اين پيام را با جنگ پاسخ داد، مسلمانان هيچگاه جنگ به راه نينداخته اند بلکه تلاش کرده اند پيام دين را به همه برسانند، بدون آنکه کسي را به داشتن دين خاصي اجبار کنند، مردم همه آزادند و در دين اجباري نيست.


رييس جمهوري مصر در ادامه تصميمات روز يکشنبه خود از جمله دستور بازنشستگي حسين طنطاوي وزير دفاع و سامي عنان رييس ستاد ارتش اين کشور و انتخاب عبدالفتاح سعيد السيسي و صدقي صبحي به جاي آنان، متمم قانون اساسي اين کشور را نيز که چندي پيش توسط شوراي عالي نظامي اين کشور صادر شده بود لغو کرد. بر اساس متمم قانون اساسي اکثر اختيارات رياست جمهوري و همچنين اختيار قانونگذاري به نظاميان محول مي‌شد.
محمد حسين طنطاوي وزير دفاع و رئيس شوراي نظامي در زمان رژيم مبارک بيست سال سمت وزارت دفاع را برعهده داشت و پس از سقوط مبارک به عنوان رئيس شوراي نظامي از قدرت فراواني در مصر برخوردار بود.
"محمد مرسي" رييس جمهوري مصر همچنين محمد سعيد العصار عضو شوراي نظامي را به عنوان معاون وزير دفاع و محمود حافظ را به عنوان وزير مشاور در صنايع جنگي منصوب کرد. وي همچنين محمود مکي را به عنوان معاون خود برگزيد.


تصميمات روز يکشنبه رييس جمهوري جديد مصر که از آن به عنوان اقدامي غافلگيرکننده در اين کشور توصيف شده با استقبال مردم اين کشور روبرو شده است، بطوريکه هزاران تن از مردم مصر در تاييد تصميمات جديد محمد مرسي رئيس جمهور مصر درباره تغييرات در راس نيروهاي نظامي اين کشور، به طور گسترده در ميدان تحرير تجمع کردند.
دراين حال، عبدالمنعم ابوالفتوح از رهبران اخوان المسلمين مصر گفت که قدرت در مصر با تصميمات جديد محمد مرسي رئيس جمهوري ، امروز به طور واقعي منتقل شده است.
جنبش شش آوريل مصر هم با استقبال از تصميمات جديد محمد مرسي رئيس جمهور اين کشور خواستار کمک احاد مردم مصر به مرسي شد. جماعت اسلامي مصر نيز اعلام کرد مردم مصر منتظر تصميمات جديد محمد مرسي بودند و نيروهاي مسلح بايد خود را به قانون متعهد بدانند.


با اتخاذ تصميمات جديد رييس جمهوري مصر بعنوان بخشي از خواست مردم مصر که در واقع بايد آن را از حد تصميمات نظامي بالاتر دانست مي توان گفت که اين تصميمات در واقع، براي برگرداندن عدالت و حق به مردم مصر است چرا که مصر براي رسيدن به جامعه اي مدني راهي طولاني را طي کرده است و لازمه چنين جامعه اي، خارج شدن از سلطه ارتش بود.


 بازتاب هاي اقدام جسورانه مرسي
تصميم محمد مرسي ، رئيس جمهور مصر مبني بر برکناري محمد حسين طنطاوي ، وزير دفاع از پستش ، با موجي از شادي در اين کشور روبرو شد . مردم مصر شب گذشته را در ميدان تاريخي التحرير ، نماد انقلاب اين کشور گذراندند. اما اين تمام ماجرا نبود . چرا که اقدام مرسي در بازنشسته کردن طنطاوي و لغو متمم قانون اساسي ، به منزله زور آزمايي مرسي با نظاميان تلقي شده است . برخي محافل سياسي گفته اند ، مرسي با بازنشسته کردن طنطاوي خواسته است به ارتش نشان دهد که دوران حاکميت مطلق نظاميان وابسته به رژيم ديکتاتوري به سر آمده و مرحله جديدي در اين کشورآغاز شده است .
نظاميان درمصر سالهاست که يکي از ارکان قدرت دراين کشورهستند . پس ازسرنگوني رژيم حسني مبارک ، ديکتاتور مخلوع مصر، شوراي عالي نيروهاي مسلح به رياست محمد حسين طنطاوي ، مسئوليت اداره کشور را عهده دار شد . قبل از برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري در مصر نيز طنطاوي با صدور متمم قانون اساسي و انحلال پارلمان ، اختيارات رئيس جمهور را محدود کرد تا خود بعنوان قدرت اصلي درمصر مطرح باشد.
اما با اقدام مرسي در لغو متمم قانون اساسي و همچنين برکناري چند فرمانده ارتش در شهرهاي مختلف مصر و در راس آنها طنطاوي ،وزير دفاع و سامي عنان ، رئيس ستاد مشترک ارتش ، دو شخصيتي که در طول سالهاي اخير بعنوان مشاوران ارشد مبارک محسوب مي شدند ، بنظر مي رسد دوران حاکميت نظاميان بر مصر رسماً پايان يافته است. ضمن آنکه تصميم مرسي دربرکناري طنطاوي ، آشکارا حاوي اين پيام بود که از اين پس حيطه فعاليت نظاميان ، درمصر محدود به مسائل نظامي و ارتش خواهد بود وعرصه سياست در اين کشور نيز مردان خاص خود رامي طلبد .


از ديد بسياري از آگاهان سياسي ، اقدام مرسي در برکناري فرماندهان ارشد نظامي که با ظرافت خاصي با هماهنگي با بخشهايي از ارتش مصر صورت گرفت، مهمترين حرکت وي از زمان تکيه زدن بر کرسي رياست جمهوري بوده است .چرا که طنطاوي مي خواست همچنان بعنوان مرد قدرتمند مصر مطرح باشد . اما با بازنشسته شدن اجباري وي از سمت وزير دفاع و در عين حال انتصابش بعنوان مشاور رئيس جمهور مصر، مي توان گفت از اين پس جايگاه رسمي طنطاوي ، در حد يک پست تشريفاتي تنزل پيدا کرده است. اين يعني از دست رفتن تمام هيمنه و قدرتي که طنطاوي طي بيست سال در مصر کسب کرده بود .
مرسي درکنار بازنشسته کردن برخي فرماندهان ارشد مصر، يک اقدام مهم ديگر انجام داد و آن لغو متمم قانون اساسي بود . اقدامي که از ديد محافل سياسي به منزله صحه گذاردن بر انتخابات پارلماني وتاکيدي بر ادامه کار پارلمان فعلي مصر بوده است . پارلماني که اکثريت اعضاي آن را اسلام گرايان و بعبارتي اعضاي وابسته به حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين تشکيل مي دهند .
طنطاوي با صدور متمم قانون اساسي، پارلمان را منحل کرد تا انتخابات پارلماني ديگري برگزار شود و تا زمان برگزاري انتخابات جديد خود وظايف قانونگذاري را برعهده داشته باشد . در عين حال در بند سوم متمم قانون اساسي مصر به اين موضوع اشاره شده بود که رئيس جمهور نمي تواند پيمانها و توافقات قبلي مصربا ديگرطرفهاي خارجي را لغو کند.
اما با تصميم مرسي در لغو متمم قانون اساسي راه براي پاره اي تغييرات در توافقنامه هاي منعقده بين اين کشور با ساير طرفهاي خارجي هموار مي شود . اين براي مصري که با توطئه هايي از جانب برخي طرفها از جمله رژيم صهيونيستي روبروست ، حائز اهميت است . بويژه آنکه پس از حادثه خونين صحراي سينا که منجر به کشته شدن شانزده نظامي مصري گرديد، تجديد نظر در توافقنامه کمپ ديويد ، بعنوان يک خواسته ملي بطور جدي درمصر مطرح شده است .


با اين وصف ، اگرچه مرسي گفته است ، تصميمات اخيرش در لغو متمم قانون اساسي و همچنين برکناري فرماندهان ارشد نظامي ، در چارچوب مصالح مصر بوده است . اما بسياري از کارشناسان سياسي معتقدند ، آنچه درپي اقدامات رئيس جمهور، درمصر روي داد بخشي ازجنگ قدرت بين انقلابيون و دولت بر آمده از انقلاب ونظاميان اين کشوربوده است . خصوصاً آنکه يکي از خواسته هاي اصلي انقلاب مصر رها شدن از سلطه نظاميان بوده است . مرسي با اقدام اخير خود مبني بر بازنشسته کردن طنطاوي و برخي فرماندهان ارشد ارتش که بعبارتي مهره امريکا نيز محسوب مي شدند ، تلاش کرد تا گامي مهم در جهت تحقق مطالبات انقلابي مردم مصر بردارد وآشکارا به ملت اين کشور نشان دهد که دوران حاکميت نظاميان خاتمه يافته ومصر در مسير جديدي قرار گرفته است .

منبع:خبرگزاري آريا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@