عقیدهمطالب جدید

حدیثی جامع در رابطه با احوال مردگان

حدیثی جامع در رابطه با احوال مردگان

 نویسنده :سمیر الزهیری / ترجمه: گلناز رخشانی‌مقدم

* براء بن عازبس گفته است: ما همراه رسول خداع برای تشییع جنازه‌ی مردی از انصار رفتیم، وقتی به قبرستان رسیدیم مردم در حال کندن قبر بودند، رسول خداع رو به قبله نشست و ما نیز اطراف او نشستیم، و چنان بی‌حرکت به سخنان رسول خداع گوش می‌دادیم که گویا پرنده بالای سر ما نشسته است. رسول خداع در حالی که چوبی در دست داشت آن را در زمین فرو می‌برد و گاهی به طرف آسمان و گاهی به زمین نگاه می‌کرد، فرمود: «اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

«بار الها، از عذاب قبر به شما پناه می‌جویم» و این دعا را سه مرتبه تکرار کرد، سپس فرمود: هنگامی که بنده مؤمنی رخت سفر بر می‌بندد و راهی سرای آخرت می‌شود، فرشتگان با چهره‌های نورانی و درخشان، مانند خورشید تابان، در محضر او حاضر می‌شوند و در حالی از آسمان فرود می‌آیند که همراه خود کفن‌ها و خوشبو‌هایی از بهشت می‌آورند و تا جایی که چشم کار می‌کند فرشتگان او را احاطه می‌کنند، سپس فرشته مرگ می‌آید و بالای سرش می‌نشیند و می‌گوید: «أَیَّتُهَا النَّفْسُ الطَّیِّبَهُ (و فی روایه، المطمئنه): اخْرُجِی إلَى مَغْفِرَهٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ».

«ای روح پاک، (و بنا روایت دیگر، ای نفس مطمئنه) به سوی مغفرت و رضامندی پروردگارت حرکت کن.»

رسول خداع فرمود: «روح مؤمن از جسم‌اش درست مانند چکیدن قطره‌ی آب از مشک، بیرون می‌آید و فرشته مرگ روح او را قبض می‌کند».

و در روایت دیگری آمده است: «هنگامی که روح مؤمن از جسمش خارج می‌شود فرشتگان میان آسمان و زمین و فرشتگان آسمان‌ها برای او طلب آمرزش و مغفرت می‌نمایند.»

در این هنگام، تمامی درهای آسمان گشوده می‌شود و نگهبانان هر دری از درهای آسمان از خداوند می‌خواهند که این روح پاک، از جهت و ناحیه‌ی آنان عروج کند و به آسمان‌ها برده شود. و هنگامی که «فرشته‌ی مرگ» روح او را در یک چشم به هم زدن، قبض می‌کند دیگر فرشتگان به سرعت روح او را از «فرشته‌ی مرگ» گرفته و در کفن‌هایی که با خود از بهشت آورده‌اند، قرار داده و با خوشبو‌هایی از بهشت او را خوش‌بو و معطر می‌سازد.

) çm÷F©ùuqs? $uZè=ߙ①öNèdur Ÿw tbqèÛÌhxÿム(                                            (انعام / ۶۱)

«(در این وقت) فرستادگان ما جانش را می گیرند؛ و آنان [در مأموریت خود] کوتاهی نمی کنند».

چنان بوی خوش و معطری از او می‌آید که همه‌ی زمین عطرآگین می‌شود.

رسول خداع فرمود: «فرشتگان، همراه آن روح به آسمان عروج می‌کنند، از کنار هر گروه از فرشتگان دیگر که می‌گذرند، آنها می‌پرسند: «مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّیِّبُ».

«این روح پاک از آن چه کسی است؟»

جواب می‌دهند: «فلانی فرزند فلانی است.» با بهترین و زیباترین نام‌هایی که در دنیا او را صدا می‌زدند، صدایش می‌زنند. و هنگامی که به انتهای آسمان دنیا می‌رسند، خواستار باز شدن در آسمان می‌شوند، در گشوده می‌شود و مقربان هر آسمان او را تا آسمان دیگر بدرقه و همراهی می‌کنند، تا این‌که به آسمان هفتم می‌رسند. خداوند عزوجل می‌فرماید:

«اکْتُبُوا کِتَابَ عَبْدِی فِی عِلِّیِّینَ».

«کتاب (نامه‌ی اعمال) بنده‌ام را در علیین بنویسید».

) !$tBur y71u‘÷Šr& $tB tbq•‹Ïk=Ïã ÇÊÒÈ Ò=»tGÏ. ×Pqè%ó£D ÇËÉÈ çn߉pkô¶tƒ tbqç/§s)çRùQ$#  (

                                                                                    (مطففین / ۱۹-۲۱)

«تو چه می‌دانی که علیین چیست؟ کتابی است نوشته شده، که فرشتگان مقرب (جهت نوشت اعمال) در آن‌جا حضور دارند».

نامه‌ی اعمالش در علیین نوشته می‌شود، سپس خداوند متعال می‌فرماید: «أَعِیدُوهُ إلَى الأَرْضِ , فَإِنِّی مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ, وَفِیهَا أُعِیدُهُمْ, وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَهً أُخْرَى»

«بنده‌ام را به زمین بازگردانید؛[۱] آنها را از خاک آفریده‌ام، دوباره به همان (خاک و زمین) بر می‌گردانم و بار دیگر آنها را از همان خاک بیرون می‌آورم».

روح به زمین بازگردانده می‌شود و دوباره در جسم داخل می‌گردد و صدای پا و کفش‌های نزدیکان خود را، که از دفن وی فارغ شده‌اند و در حال دور شدن از قبرش می‌شنود.

بعد از آن، دو فرشته‌ی ترسناک و خشمگین نزد وی می‌آیند و او را نهیب‌زده می‌نشانند و از او سؤال می‌کنند:

«پروردگار تو کیست؟»

می‌گوید: «رَبِّی اللَّهُ»

«پروردگار من الله است»

می‌گویند: «مَا دِینُک؟»

«دین تو چیست؟»

می‌گوید: «دِینِی الإِسْلاَمُ»

«دین من اسلام است.»

می‌گویند: «مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِی بُعِثَ فِیکُمْ؟»

«در مورد این شخص که در میان شما مبعوث شده است چه می‌گویی؟»  (چهره‌ی نورانی رسول خداع جلوی چشمان وی آورده می‌شود)

می‌گوید: «او فرستاده‌ی خداوند متعال است.»

می‌گوید: «مَا عَمَلُک به؟»

«چه عملی در دنیا انجام داده‌ای؟»

می‌گوید: «قَرَأْتُ کِتَابَ اللهِ وَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ بِهِ».

«کتاب خدا را خواندم، به آن ایمان آوردم و آن را تصدیق نمودم.»

دوبار فرشتگان بر او نهیب زده و با خشم و غضب از او سؤال می‌کنند که پروردگار تو کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبر تو کیست؟ (همان سؤالات قبلی را دوباره تکرار می‌کنند) و این آخرین سختی و آزمایش است که مؤمن با آن مواجه می‌شود، خداوند متعال بر اساس آیه:

) àMÎm6sVムª!$# šúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä ÉAöqs)ø۹$$Î/ ÏMÎ/$¨V9$# ’Îû Ío4quŠptø:$# $u‹÷R‘‰۹$# †Îûur ÍotÅzFy$#  (

                                                                                          (ابراهیم / ۲۷)

«خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار ثابت و استوار (و عقیده‌ی پایدار) هم در این دنیا (در برابر زرق و برق و بیم و هراس مشکلات محفوظ و مصون می‌نماید) و در آخرت (ایشان را در نعمت‌های فراوان و عطایای بی‌پایان و جاویدان) ماندگار می‌دارد».

قدرت و نیروی درست پاسخ دادن را به انسان مؤمن می‌دهد و او چنین پاسخ می‌دهد: «پروردگار من الله، دین من اسلام و محمدع پیامبر من است.»

در این هنگام هاتفی از آسمان ندا می‌دهد: «أَنْ صَدَقَ عَبْدِی فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّهِ, وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّهِ, وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلَى الْجَنَّهِ».

«بنده‌ی من راست می‌گوید، برای او فرشی از بهشت بگسترانید و او را زا لباس‌های بهشتی بپوشانید و برای او دری به سوی بهشت بگشایید.»

آن‌گاه نسیم خوش بهشتی کنار او شروع به وزیدن می‌کند و تا جایی که چشم کار می‌کند قبرش فراخ می‌شود. و شخصی زیبا و خوش چهره که لباس‌های زیبا و معطر به تن دارد نزدش می‌آید و می‌گوید: «أَبْشِرْ بِاَلَّذِی یَسُرُّک, هَذَا یَوْمُک الَّذِی کُنْت تُوعَدُ».

«مژده باد تو را رضامندی و خوشنودی! این همان لحظه‌ای است که خداوند متعال به تو در دنیا وعده داده بود.»

مؤمن می‌گوید: «خداوند به تو بشارت خیر و نیک بدهد، تو چه کسی هستی، چهره‌ات چهره‌ای است که خیر و نیکی به همراه دارد.»

می‌گوید: «أَنَا عَمَلُکَ الصَّالِحُ، فَوَالله مَا عَلِمْتُکَ إِلاَّ کُنْتَ سَرِیعًا فِی طَاعَهِ الله بَطِیئًا عَنْ مَعْصِیَتِهِ، فَجَزَاکَ الله خَیْرًا».

«من عمل نیک و صالح تو هستم، قسم به خدا، غیر از این‌که تو در طاعت و عبادت خداوند متعال شتاب می‌کردی و از معصیت و نافرمانی خداوند متعال روی‌گردان بودی، چیز دیگری از تو نمی‌دانم، خداوند متعال به تو جزای خیر بدهد.»

سپس دریچه‌ای از بهشت و دریچه‌ای از جهنم گشوده می‌شود. به جهنم اشاره شده و گفته می‌شود: «اگر نافرمانی و معصیت خداوند متعال را می‌کردی، این منزل و جایگاه تو می‌بود، ولی خداوند متعال آن را به این عوض نمود» و به بهشت اشاره می‌شود، و هنگامی که بهشت و نعمت‌های جاودان آن را می‌بیند می‌گوید: «پروردگارا! زودتر قیامت را برپا کن تا نزد اهل و مالم بازگردم».

به او گفته می‌شود: «اُسکُن»

«آرام و راحت باش».

رسول خداع فرمود: «هنگامی که بنده کافر (و در روایت دیگری، گناهکار) رخت سفر بر می‌بندد و راهی سرای آخرت می‌شود، فرشتگانی با چهره‌های سیاه، خشن و زشت نزد او حاضر می‌شوند و در حالی‌که لباس‌هایی سخت و خشن که تار و پود آن آمیخته با موی خشن (و تیغ‌دار) و آتش است، در دست دارند، از آسمان فرود می‌آیند و تا جایی که چشم کار می‌کند، اطراف او را فرشتگان احاطه می‌کنند سپس «فرشته مرگ» می‌آید و در قسمت بالای سر او می‌نشیند و می‌گوید: «أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِیثَهُ, اخْرُجِی إلَى سَخَطِ اللهِ وَغَضَبِهِ».

«ای روح پلید و کثیف، به سوی خشم و غضب پروردگارت بیرون بیا.»

روح در تمام جسدش متفرق می‌شود و مانند درخت خاردار، که دارای شاخه‌های فراوانی باشد و از میان پشم‌های خیس خارج شود، هنگام بیرون آمدن روح، تمام رگ‌های بدن، پاره پاره می‌شوند و همه فرشتگان زمین و آسمان به او لعن می‌فرستند، و تمام درهای آسمان بر روی او بسته می‌شوند و نگهبانان آسمان دعا می‌کنند که، این روح پلید از جهت و ناحیه‌ی آنها عروج نکند.

«فرشته‌ی مرگ» روح او را قبض می‌کند و داخل پارچه‌ی خشن و آتشینی قرار می‌دهد و بدترین متعفن‌ترین بوهایی که بر روی زمین بوده از او بلند می‌شود، فرشتگان که برخورد می‌کنند، آنها می‌پرسند: این روح پلید از کیست؟ فرشتگان می‌گویند: از، فلانی فرزند فلانی است، با بدترین و زشت‌ترین نام‌هایی که او را در دنیا صدا می‌زدند، خوانده می‌شود و هنگامی که به انتهای آسمان دنیا می‌رسند درخواست می‌کنند که در آسمان گشوده شود، ولی در گشوده نمی‌گردد. سپس رسول خداع این آیه را قرائت فرمود:

) Ÿw ßx­Gxÿè? öNçlm; Ü>ºuqö/r& Ïä!$uK¡¡۹$# Ÿwur tbqè=äzô‰tƒ sp¨Yyfø۹$# ۴Ó®Lym ykÎ=tƒ ã@yJpgø:$# ’Îû ÉdOy™ ÅÞ$u‹Ïƒø:$#  ( (اعراف / ۴۰)

«درهای آسمان برای آنان گشوده نخواهد شد و وارد بهشت نمی‌شوند مگر این‌که شتر از سوراخ سوزن بگذرد».

در این هنگام خداوند متعال می‌فرماید: «اکْتُبُوا کِتَابَ عَبْدِی فِی سِجِّینٍ فِی الأَرْضِ السُّفْلَى».

«کتاب (نامه‌ی اعمال) او را در میان اسامی سجین (طبقه‌ای از جهنم) بنویسید و در اسفل‌السافلین (پایین‌ترین نقطه‌ی جهنم) قرار دهید.»

سپس خداوند متعال می‌فرماید: «أَعِیدُوا عَبْدِی إلَى الأَرْضِ، فَإِنِّى عَهِدْتُ إِلَیْهِمْ أَنِّى مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِیهَا أُعِیدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَهً أُخْرَى».

«بنده‌ام را به زمین برگردانید؛ زیرا من به آنها وعده داده‌ام که آنها را از خاک آفریده‌ام و به آن خاک و زمین باز می‌گردانم و دیگر بار آنها را از آن برمی‌انگیزم.»

روحش با شدت تمام از آسمان به زمین پرت می‌شود و در جسمش قرار می‌گیرد. سپس رسول خداع این آیه را خواند:

) ‌`tBur õ۸Ύô³ç„ «!$$Î/ $yJ¯Rr(s3sù §yz šÆÏB Ïä!$yJ¡¡۹$# çmàÿsÜ÷‚tFsù çŽö©Ü۹$# ÷rr& “Èqôgs? ÏmÎ/ ßw†Ìh۹$# ’Îû ۵b%s3tB 9,‹Åsy™ (         (حج / ۳۱)

«هر کس که به خداوند شرک بورزد، گویا (به خاطر سقوط از ایمان به شرک) از آسمان افتاده و پرندگان (مرده‌خوار) جسم او را می‌ربایند یا این‌که تندباد (قطعات جسم) او را با خود به جای بسیار دور می‌برد».

روح‌اش به جسمش [در زمین] برگردانده می‌شود، در حالی‌که او صدای کفش‌های نزدیکانش را که از دفن او فارغ شده‌‌اند و از قبرش دور می‌شوند، سپس دو فرشته ترسناک و خشمگین نزد او می‌آیند و او را نهیب زده می‌نشانند و از او سؤال می‌کنند:

«مَنْ رَبُّک؟»

«پروردگار تو کیست؟»

می‌گوید: «هَاه هَاه لاَ أَدْرِی»

«وای بر من، وای بر من، من نمی‌دانم!»

می‌گویند: «مَا دِینُک ؟»

«دین تو چیست؟»

می‌گوید: «هَاه هَاه لاَ أَدْرِی»

«وای بر من، وای بر من، من نمی‌دانم!»

می‌گویند: «مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِی بُعِثَ فِیکُمْ؟» «در مورد این شخص که در میان شما مبعوث شده است، چه می‌گویی؟» (چهره‌ی منور رسول خداع جلوی چشمان وی آورده گفته می‌شود؛ اما نمی‌تواند، نام رسول خداع را بر زبان بیاورد.)

گفته می‌شود: «آیا وی محمد نیست؟»

می‌گوید: «هَاه هَاه لاَ أَدْرِی، سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ ذاکَ».

«وای بر من، وای بر من! من نمی‌دانم، از مردم می‌شنیدم که او را چنین (رسول خدا) صدا می‌کردند.»

فرشتگان می‌گویند: «لاَ دَرَیْتَ، وَلاَ تَلَوْتَ».

«در آن‌وقت نفهمیدی و قرآن را نخواندی.»

هاتفی از آسمان ندا می‌دهد: «اِن کَذَبَ، أفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ, وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ, وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلَى النَّارِ».

«دروغ می‌گوید، برای او فرش‌هایی از آتش جهنم پهن کنید و دری از جهنم برایش بگشائید.» گرما و سوزش آن‌را احساس می‌کند و قبرش آن‌چنان تنگ می‌شود که دنده‌هایش در یکدیگر فرو می‌روند. و شخصی بدچهره و زشت، که لباس‌های زشت بر تن دارد و متعفن و بدبو است، نزدش می‌آید و می‌گوید: «أَبْشِرْ بِاَلَّذِی یَسُوؤُک, هَذَا یَوْمُک الَّذِی کُنْت تُوعَدُ».

«مژده باد تو را به غم و اندوه، این همان روزی است که در دنیا به آن وعده داده شده بودی.»

کافر و یا شخص گناه‌کار می‌گوید: «وَأَنْتَ، فَبَشَّرَکَ اللَّهُ بِالشَّرِّ، مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُک الْوَجْهُ الَّذِی یَجِیءُ بِالشَّرِّ».

«خداوند به تو بشارت شر و بدی بدهد، تو چه کسی هستی که چهره‌ات، چهره‌ی شر و بدی است؟»

شخص بدچهره و زشت می‌گوید: «أَنَا عَمَلُک الْخَبِیثُ، فَواللهِ ما عَلمتُکَ اِلا کُنْتَ بَطِیئًا عَنْ طَاعَهِ اللَّهِ، سَرِیعًا فِى مَعْصِیَهِ اللَّهِ، فَجَزَاکَ اللَّهُ شَرًّا».

«من عمل زشت و قبیح تو هستم، قسم به خدا، غیر از این‌که تو از اطاعت و عبادت خداوند متعال روی‌گردان بودی و به نافرمانی پروردگار می‌شتافتی، چیز دیگری از تو نمی‌دانم، خداوند به تو جزای شر بدهد.»

سپس خداوند متعال مأموری را که کر، کور و لال است بر او مسلط می‌کند، در حالی ‌که «گرز آهنی» در دستش است، که اگر به کوهی بلند اصابت کند آن را به خاکستر مبدل می‌سازد، با همان گرز ضربه‌ای محکم به او می زند و او به خاکستر تبدیل می‌شود، دوباره خداوند متعال او را به حال اول برمی‌گرداند و او آن‌چنان فریاد می‌کشد که صدای جیغ و فریاد او را تمامی مخلوقات، به غیر از جن و انس، می‌شنوند. و دریچه‌ای از جهنم برایش باز می‌شود، و برای او فرشی از آتش گسترده می‌شود، لذا با دیدن صحنه‌های هولناک جهنم، که به مراتب از عذاب قبر شدیدتر هستند، از خداوند می‌خواهد: پروردگارا! قیامت را برپا نکن[۲]

——————————————–

منبع : عذاب قبر و راه‌های نجات از آن در پرتو شریعت / تألیف:سمیر الزهیری / ترجمه: گلناز رخشانی‌مقدم[۱]– (و در روایتی زیرا من به آنها وعده داده‌ام که:..)

[۲]– صحیح، رواه ابوداوود (۴۷۵۳) و غیر واحد من أئمه الحدیث، رحمهم الله تعالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا