دروسي از في ظلال

زیبای ، زیبا آفرین

زیبای ، زیبا آفرین


شهيد سيد قطب


*(الذي احسن كل شي ءٍ خلقه )*


او كسي است كه هرچه را آفريد ، نيكو آفريد


خداوند اين حقي است كه فطرت آن را مي يابد و چشم آن را مي بيند و خرد آن را تشخيص مي دهد . حقي است كه در اشكال اشياء و در وظايف آنها ، در سرشت چيزها به طور فردي ، در هماهنگي آنها به گونه جمعي ، در سيماها و نمودها و احوال و اوضاع و فعاليت و تلاش و حركت و جنبش همه پديده ها ، پديدار و آشكار است ، و در هر چيزي جلوه گر است كه دور يا نزديك مربوط به وصف زيبايي و زيبانگاري و نو و نوآفريني است .


پاكا يزدان سبحان ! اين ساختار او در هر چيزي است . اين دست قدرت او است كه آثار پديده ها و آفريده ها دارد . اين هر چيزي است كه آفريده است و زيبانگاري و نوآفريني و محكم كاري و استواري در آن جلوه گر آمده است ، بدون اينكه فرارَوي و كوتاهي شود ، و فزوني از حدومرز زيبانگاري بشود و كم و كاستي روي بدهد ، و افراط و تفريطي در حجم يا شكل يا ساختار و يا وظيفه و كاري صورت پذيرد . هر چيزي به اندازه لازم است و از حد و مرز هماهنگي زيبا و دقيق فزوني يا كاستي داشته و از موعد مقرر خود پيشي يا پسي بگيرد و از فاصله زماني خود درگذرد يا كوتاهي كند…در هر چيزي از ذره كوچك گرفته تا بزرگ ترين اجرام ، و از سلول ساده اي گرفته تا پيچيده ترين اجسام ، زيبانگاري و استواري در آن جلوه گر مي آيد … همه اعمال و احوال و حركات و حوادث نيز چنين است . همه آنها هم از زمره ساختار خدايند، و رد يكايك آنها اندازه گيري دقيقي در موعد و در جولانگاه و در فرجامي كه دارند انجام گرفته است ، برابر طرحي كه در حركت و سير اين جهان از ازل تا به ابد با تدبير و تقدير خدا پي افكنده شده است و ريخته گرديده است .


هر چيزي و هر آفريده اي ساخته شده است تا نقش ويژه خود را در نمايش هستي اجراء و ادء كند، و براي اجراء و اداء اين نقش آمادگي دقيقي دارد ، و با استعدادها ويژگيهايي آماده گرديده است و زاد و توشه داده شده است كه او را براي اجراء و اداء نقش خود كاملاً شايسته و بايسته كرده است . اين سلول تنهايي كه مجهز است براي انجام انواع وظايف ، اين كرمي كه در حركت است و با پاها و يا موها و با نرمي تن و آرامي و قدرت  بر راه رفتن است به زيباترين شكلي و شيوه اي كه بايد باشد، اين ماهي، اين پرنده ،اين خزنده ،اين حيوان ، اين جانور…همچنين اين انسان ،اين ستاره ، اين سياره ، اين افلاك ، اين جهانها ، اين گردشها و چرخشهاي منظم ومرتب و دقيق و هماهنگ و شگفت و با اوقات دقيق و حركات پياپي ، هرچيزي و هرچيزي ،تا آنجايي كه چشم كارمي كندو برد دارد ،داراي ساختار و پيكره شگرف است و در يكايك آنها زيبانگاري و محكم كاري به كار رفته است و به گونه ماهرانه و استادانه ساخته و پرداخته گرديده است.


چشم باز و ذهن آگاه و دل بينا، زيبايي و زيبانگاري را در همه موجودات و پديده هاي هستي مشاهده مي كند . زيبايي و زيبانگاري را در هريك از اجزا و افراد هستي     مي بيند . انديشيدن درباره آفريدگان يزدان، هركجا كه ديده يا دل و يا ذهن بنگرد و توجه كند، به انسان پشتوانه اي از اندوخته هاي بزرگ و سترگي از ذخائر زيبايي  وزيبانگاري عطاء مي كند، و نواها و آواهايي از هماهنگي و كمال بدو مي بخشد ، نواها و آواهايي كه از هر سو خوشبختي را با شيرين ترين مزه هايي كه دارد گرد    مي آورند ، و آب حيات خوشبختي را به دل انسان مي ريزند. آن وقت است كه انسان در اين جشن باشكوه و زيبا و دقيق و بديع الهي بسر مي برد ، و نشانه هاي زيبانگاري و استواري را در هر چيزي كه مي بيندو در هرچيزي كه مي شنود و در هرچيزي كه درك وفهم مي كند، ورانداز و مشاهد مي نمايد ، و در آن مدت زماني كه كوچ خود را بر اين ستاره ادامه مي دهد و زندگي خويش را بسر مي برد . همچنين از فراسوي شكلها و تصويرهاي اين جهان فاني ، با جمال باقي برجوشيده از جمال ساختار اصيل الهي ، پيوند و اتصال پيدا  مي كند .


دل از اين نعمتهاي فراوان در اين كوچ زميني خود چيزي را درك و فهم نمي كند . مگر زماني كه از جمود و ركود عادت و خوي  بيدار شود و به در آيد ، و از خستگي و فرسودگي انس و الفت بيرون شود و برخيزد ، و نواها و آواهاي جهان هستي پيرامون خود را بشنود ، و به پيامها و اشاره هاي آن چشم بدوزد ، و در پرتو نور الهي بنگرد تا چيزها و پديده ها عنصر زيباي اصيل خود را بنمايند  آن گونه كه از دست قدرت و نوآفرين خدا بيرون آمده اند و پديدار گرديده اند ، و هر زمان كه چشم يا خرد او به يكي از نو آوريها و زيبانگاريهاي خدا بيفتد  او را به ياد بياورد و ذكر او را بگويد ، در اين وقت است كه دل احساس مي كند كه پيوندي ميان آفريدگار نوآور زيبانگار و ميان چيزي وجود داردكه آن را از نيستي به هستي آورده است و خلعت زيباي وجود بر تن او چست كرده است ، و همچون دلي آنچه را كه مي بيند و آنچه را كه احساس مي كند زيباتر و آراسته تر مشاهده مي كند ، چون جمال كردگار متعال را در فراسوي آن      مي بيند .


اين جهان زيبا است ، و زيبايي آن از ميان نمي رود ، و انسان در درك و فهم اين زيبايي مراتب والاتري را مي پيمايد و بيشتر وبهتر آن را مي بيند و مشاهده مي نمايد ، و خوب تر و نيك تر از آن جمال لذت مي برد و بهره مي جويد تا مرز نامحدودي و بدان اندازه كه بخواهد وجهان آفرين وهستي بخش به او اجازه دهد .


عنصر جمال و زيبايي در پهنه اين جهان هستي ، كاملاً مقصود و منظور است . محكم كاري و استواري در ساختار هر چيزي كمال وظيفه را در آن جاي مي دهد و          مي گنجاند،تابدانجا كه به حد و مرز جمال و زيبايي مي رسد و جميل و زيبا مي شود . كمال ساختار پيكره هر چيزي در هر عضو و اندامي ، و در هر آفريده اي جلو ه گر است و بر در و ديوار وجود جلوه گر مي آيد … بنگر به اين زنبور عسل ،بدين گل ، بدان ستاره ، بدين شب ، بدين روز ، بدان سايه ها ، بدان ابرها ، بدين موسيقي  وآهنگي كه در سراسر وجود طنين انداز و نغمه پرداز است ، بدين همآوايي و هماهنگي كه نابهنجاري و ناموزوني ندارد و لحظه اي قطع نمي گردد و بريده نمي شود . و…


اين كوچ لذت بخشي كه در اين جهان زيبا و در ساختار شگفت انگيز و دل آراي    تركيب بند ساختار آن است ،‌ قرآن ما را متوجه اين كوچ مي كند تا ما آن را ورانداز كنيم و به ديده دل بنگربم و از مشاهده اين همه جمال و جلالي كه دارد لذت ببريم . بدان هنگام كه قرآن مي فرمايد :


 


*(الذي احسن كل شي ءٍ خلقه)*


آن كسي است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد .


 


قرآن مجيد بدين وسيله دل را بيدار مي سازد تا مواضع و موارد حسن و جمال را در گستره اين جهان برزگ ببيند.


 


*(الذي احسن كل شيءٍ خلقه)*


آن كسي است كه هر چه آفريد ، نيكو آفريد .


منبع : في ظلال القرآن


مترجم : استاد خرمدل


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن