زن خانواده

۳۰ راهکار مناسب برای خانواده ی موفق

۳۰
راهکار مناسب
برای خانواده ی موفق

۱-
شنیدن حرفهای
دیگران در محیط خانواده تابتوانید همه رادرک کنیدوتأثیر مثبت بگذارید
.

۲-
خودراعادت
دهید که بر مبنای ارزشهاعمل کنید نه احساسات وشرایط موجود

۳-
محبتهای کوچک
ازراه به کار بردن عباراتی از قبیل ببخشید،مشکرم ،می توانم

کمک
کنم ؟ وهر عبارتی که حاکی ازابراز علاقه وقدردانی باشد مثل هدیه ی چندشاخه گل
یاگذاشتن یادداشتی درکیف،رشته های محبت بین افرادخانواده را

مستحکم
ترمی کند.هرکسی۱۲باردرروزنیازداردکه موردابرازعلاقه واقع شود،این ابراز علاقه می
تواندجسمی،شفاهی،بانگاه یاحتی دعاباشد
.

۴-
بانثارعشق
وتوجه کافی به اعضای خانواده ان هاپذیرای تأثیرات شمامی شود
.

۵-اعضای خانواده رادلگرم کنید
وحامی وامید دهنده به همدیگرباشیدونشان دهیدکه هریک ازاعضای خانواده موردتأیید
شماست واوراباوردارید
.

۶-
هرگاه تجارب
بدی بادیگراعضای خانواده داریدسعی کنیدازسهم خوددرآن واقعه مطلع شوید
.

۷-
هرکس نقاط
کوری دارد که خودش متوجه نیست،ولی نه تنهابایدآن راببیندبلکه باید آن هارااصلاح
بکند
.

۸-
هرچه زودتر
عذرخواستن رایادبگیردبهتراست.چنان چه بابت تندی هایمان ازدیگران

عذرخواهی
نکنیم روابطمان برای همیشه مکدرباقی خواهد ماند
.

۹-
غیبت نکنید.

۱۰-
به وعده هاعمل
کنید
.

۱۱-
گذ شت بهترین
اندوخته ای است که می توانیددرروابط خودبادیگران داشته باشید
.

۱۲-
تصویری روشن
ازخودوخانواده تان ایجادکنید.ازاعضای خانواده بپرسید هدف ازخانواده چیست
.

۱۳-
خانواده ی
خودرامقدم بر هرچیزدیگردراین دنیای متلاطم بشمارید
.

۱۴-
افراد خانواده
رابطه ی قوی ومستحکم بین خودراحفظ نماییدوآن رامرتب تقویت نمایید
.

۱۵-
وقت کافی برای
تفریح واستراحت خانواده درنظربگیرید
.

۱۶-
باید شرایط
لازم برای برنده شدن خودوطرف مقابل درخانواده رافراهم کنید
.

۱۷-
انتظارات رابه
طورصریح بیان کنیم
.

۱۸-
وقتی به دنبال
این باشید که قبل از درک شدن توسط دیگران شما ان ها را دریابید درها به روی جریان
محبت قلب ها  درخانواده باز می شود.هر یک
ازمادنیاراارطریق عینک خود که ناشی از پیشینه وتجارب شرطی شده ی ماست می بینیم که
تا زمانی که ازخودمان بیرون نیامده وعینکمان را کنار نگذاشته ایم قادر نخواهیم بود
دنیارا از طریق چشم دیگران دیده وروابط خالص وعمیق با ان ها برقرار کنیم
.

۱۹-
وقتی همه ی
اعضای خانواده بدانند در هنگام بحث و اختلاف به نوبت می توانند حرف خود را به گوش
بقیه برسانند ارام می شوند و دیگر نیازی به واکنش نشان دادن نخواهد بود ، سعی کنید
چنین موقعیتی برای همه در خانواده مهیا گردد
.

۲۰-
در همه ی امور
خانه با اعضای خانواده اشتراک مساعی داشته باشید
.

۲۱-
برای دست
یافتن به جادوی اشتراک مساعی باید عملا تفاوتها را ارج بنهید و قادر باشید صادقانه
بگوید : دید متفاوت ما از دنیای اطراف نقطه ی قوتی در روابط بین ماست
.

۲۲-
ازدواج نباید
مورد بی تفاوتی قرار بگیرد . یا به حال خود رها شود
.

۲۳-
با ورزش و
غذای سالم به احیای جسم خود بپردازید
.

۲۴-
به سنت های
خانوادگی اهمیت دهید
.

۲۵-
جشن تولدها
فرصت مناسبی برای ابراز عشق مجدد است
.

۲۶-
لذت بردن از
وجود هم شاید مهمترین رسمی باشد که باید در هر خانواده برقرار باشد . خوش بودن با
هم یعنی از وجود هم و از محیط خانه لذت ببریم و خانه شادترین مأمن ما باشد درطول
هفته اوقاتی را برای تماشای فیلم های خانوادگی نشاط اور در نظر بگیرید و یا از شوخ
طبعی اعضای خانواده در کنار هم استفاده کنید تا محیط خانواده برای همه شاد و فرح
انگیز شود
.

۲۷-
اموزش اعضای
خانواده از والا ترین لحظات زندگی است
.

۲۸-
سعی کنید
الگوی فوق العاده ای برای یکایک اعضای خانواده ی خود باشید و با انها رابطه برقرار
کنید
.

۲۹-
توانایی های
خود رابرای رهبری خانواده افزایش دهید تا بتوانید به ان چه که مهم است بپردازید و
قوانین زندگی را به افراد خانواده اموزش دهید
.

۳۰-
نیروهایی که
در دنیای امروز بر خانواده فشار می اورند ، بسیار قوی هسند . در نهایت این شما
هستید که باید تصمیم بگیرید که می خواهید کشتی خانواده را هدایت کنید یا در هر
جهتی که اب شما را برد پیش بروید
.

  « رمز هدایت موفقیت امیز این کشتی ان است که نسبت به شعائر 

                 خانواده مصمم و متعهد باشید »

 خلاصه بردار :معصومه عزتخواه 

 

منبع:مجله
تربیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا