تربیت، اخلاق و تزکیه

19وسيلة برای کاستن از نگاه

19وسيلة
برای کاستن از نگاه

خداوند متعال می فرماید : ( قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) (النور/30

به مردان مومن بگو که از نگاه خود بکاهند و
شرمگاه خود را حفظ کنند.

جرير بن عبد الله (رض) می فرماید : سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري .از رسول الله
(ص) در مورد نگاه ناگهانی پرسیدم.به من امر کرد که نگاهم را برگردانم. رواه مسلم (
2159 ) .

 

 

1 –آگاه باش که خداوند از کار تو اطلاع
داردو تو را می پاید،او تو را می بیند و بر تو محیط است؛نگاه خیانتکار را می
بیند،همسایه ات نمی داند اما خداوند می داند. پس می فرماید: { يعلم خائنة الأعين
وما تخفى الصدور} (غافر/19) .

خداوند چشمهای خیانتکار و آنچه را در دل
پنهان می دارید،می داند.

2 -از خداوند کمک بخواه و خود را در برابر
او و در مواجهه با دعایش قرار بده.: { وقال ربكم ادعوني أستجب لكم } (غافر/60) .

پروردگارتان می گوید که اگر مرا بخوانید شما
را اجابت می کنم.

 

3-بدان که هر نعمتی که تو داری از جانب
خداست،و باید که شکر گذار باشی؛شکر نعمت بصر آن است که آن را از حرام محافظت
نمایی.

 

آیا پاداش احسان جز احسان است؟!

 

 خداوند می فرماید: { وما بكم من نعمة فمن الله}
(النحل/53).

 

هر نعمتی که شما دارید از جانب خداست.

 

4-با نفس خود جهاد کن و او را به فرو کاستن
از نگاه ،صبر بر آن و دوری از یاس و ناتوانی عادت ده.

 

چرا که خداوند متعال می فرماید : { والذين
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا } العنكبوت / 69 .

 

کسانی که در راه ما تلاش کنند ما راههای هدایت
را به آنها نشان می دهیم.

 

پیامبر(ص)هم می فرماید ” … ومن يستعفف
يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله … ” رواه البخاري (
1400 ).

 

هر کس که عفت به خرج دهد،خداوند او را عفیف
می گرداند،و هر کس که طلب بی نیازی کند،خداوند او را غنی می گرداند،و هر کس که صبر
پیشه کند،خداوند او را صبور می گرداند.

 

5 – اجتناب از جاهایی که انسان می ترسد که
در آنجا دچار فتنه نگاه شود.مانند رفتن به بازارها،نشستن در سر راهها.

 

پیامبر(ص)می فرماید– ” إياكم والجلوس
في الطرقات، قالوا : مالنا بدٌّ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال : فإذا أبيتم
إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها، قالوا : وما حق الطريق، قال : غض البصر، وكف
الأذى… ” رواه البخاري ( 2333 ) ومسلم ( 2121 ) .

 

بر شماست که در گذرگاهها ننشینید.گفتند:ای
رسول خدا(ص)چاره ای نداریم،آنها مجالسی است که در آنها گفتگو می کنیم. فرمودند:اگر
در مجالس نشستید،پس حق راه را بدهید. گفتند:حق راه چیست؟ فرمودند:فرو کاستن از
نگاه، و دست داشتن از آزار..

 

 

6 –بدان که تو آزاد نیستی که در هر شرایط و
احوالی به نگاه حرام دست بزنی،چه دوست بدی تو را به آن فرا خواند و یا عواطف و
احساساتی در قلبت شکل بگیرد؛زیرا که در هر زمان و مکانی باید مراقب نگاه خود از
حرام  باشی.

 

تو مجاز نیستی که با توجه به فساد جامعه خود
را توجیه کنی و یا با احساس این توانایی که به فتنه نمی افتم نگاه حرام را دنال
کنی. 

 

خداوند می فرماید: { وما كان لمؤمن ولا
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله
فقد ضل ضلالاً مبيناً } (الأحزاب/36).

 

زن و مرد مومن را نشاید که اگر در کاری خدا
و رسول خداوند قضاوت کردند برای خود اختیاری در نظر گیرد و هرکس که از فرمان خدا و
رسولش سرپیچی کند در گمراهی آشکاری افتاده است.

 

 

7-انجام دادن نوافل بسیار ، زیرا انجام دادن
نوافل زیاد موجب توانایی انسان بر انجام فرایض می گردد و باعث می شود که جوارح
بنده حفظ شود.خداوند متعال در حدیثی قدسی می فرماید: “… وما يزال عبدي يتقرب
إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به،
ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني
لأعيذنه … ” البخاري ( 6137 ) …تا هنگامی که بنده با انجام دادن نوافل به
من نزدیک می شود به گونه ای که او را دوست می دارم،اگر او را دوست بدارم،برایش
گوشی می شوم که با آن بشنود و برایش چشمی میشوم که با آن می بیند،و برایش دستی می
شوم که با آن می گیرد،و برایش پایی می شوم که با آن راه می رود،اگر از من چیزی
بخواهد به او می دهم و اگر به من پناه آورد به او پناه می دهم…

 

همنشینی با افراد برگزیده  باعث می شود که هر فرد از خصلت های خوب آنها
بهرمند گردد و هرد فردی بر دین دوستش می باشد.

 

 

 

8– بیاد داشته باشیم که زمین بر گناهی که
انجام می دهیم گواهی خواهد داد: { يومئذ تحدث أخبارها } (الزلزلة/4) .

 

در آن روز زمین اخبار خود را بیان خواهد
کرد.

 

 

 

9- بیاد داشته باشیم که فرشتگان اعمال ما را
ثبت می کنند: { وإن عليكم لحـافظين . كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون }
(الانفطار/ 10 –12) .

 

بر شما محافظانی گمارده شده است که
نویسندگانی بزرگوارند وآنچه را که شما انجام می دهید می دانند.

 

 

 

10-برخی از نصوص قرانی ،مبنی بر نهی از رها
کردن نگاه رابه خاطر داشته باشیم.خداوند می فرماید: { قل للمؤمنين يغضوا من
أبصارهم} (النور/ 30 ).

 

ای پیامبر به مومنان بگو که از نگاه خود
بکاهند.

 

 

 

11–دوری از نگاه بیهوده ، جز به چیزی که به
آن نیاز داری به چیز دیگر نگاه مکن ، و نگاهت را به راست و چپ نگردان ؛ با تاثیر
این نگاه فتنه آلود در چیزی می افتی که نمی توانی 
با سرعت از آن خود را خلاص کنی.

 

 

 

12–ازدواج مناسب ترین راه درمان است،چرا که
پیامبر(ص)می فرماید” من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ” أخرجه البخاري ( 1806 ) ومسلم (
1400 ) .

 

هرکس که توانایی اش را دارد ازدواج کند،زیرا
ازدواج موجب کاستن از نگاه و پاکی شرمگاه می شود،هرکس هم که توانایی ازدواج ندارد
پس باید که روزه بگیرد زیرا گرسنگی موجب 
حفظ او می شود.

 

 

 

13–انجام دادن کارهایی که خداوند ما را به
آنها امر کرده است؛از جمله نماز،زیرا خداوند می فرماید: { إن الصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر ..} (العنكبوت/45) .

 

هماان نماز از بدی و فحشا جلوگیری می کند.

 

 

 

14– حوری های بهشتی را در نظر داشته باشیم
زیرا کسی به آنها دست می یابد که در مقابل آنچه خداوند آنها را حرام قرار داده است
صبر پیشه کند.: { وكواعب أترابا } (النبأ/33) .

 

زنانی زیبا که تازه پستانهایشان سبز شده
است.

 

 پیامبر(ص) هم می فرماید” … ولو أن امرأة من
أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاً، و لنصيفها على
رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها ” رواه البخاري ( 2643 ) .

 

اگر اهل زمین از حال یکی از زنان بهشت اطلاع
می یافتند،میانشان نورانی می شد و بوی خوش او زمین را پر می کرد،نقاب چهره شان
بهتر از دنیا و همه چیز آن است.

 

 

 

15– نقایصی را که سوژه دارد و مدفوعات و
ادرارهای میان احشای او را در نظر داشته باشیم…؟!

 

16–نفس خود را در هر لحظه  مورد حسابرسی قرار داده و در جهت فرو کاستن از
نگاه تلاش کنیم و بدانیم که دستیابی به چیزهای نیک زحمت دارد.

 

17–به یاد داشته باشیم که درد و حسرتی به
دنبال این نگاه می آید و در نظرمان باشد که به دنبال چشم چرانی آثار بدی برای ما
برجا خواهد ماند.

 

 

 

18- تلاش در جهت اصلاح نزدیکان،از این نظر
که به آنها توصیه کنیم کهاز پوشیدن لباسهایی که پوشیده های بدن را ظاهر می کند و
زیبایی هایشان را برای سایرین آشکار می سازد خودداری کنند.مانند؛طرریقه لباس
پوشیدن،رنگهای جلب توجه کننده،طرز راه رفتن،نازک کردن صدا و …

 

 

 

19– دور کردن خاطره ها و وسواس  ها پیش از آنکه تصمیم بگیری،سپس به مرحله عمل
بپرداز.هرکس که از همان ابتدا مواظب  نگاهش
باشد از بسیاری از آفات غیر قابل شمارش در امان می ماند،اگر نگاه به چیزی به صورت
پی در پی صورت گیرد،در قلبش چیزی کاشته می شود که به سادگی نمی تواند بعدا آنرا از
بین ببرد.

 

ای برادر فاضل،بدان که نعمت چشم از جمله
نعمت هایی است که خداوند به موجب دادن آن نعمت بر انسان منت گذاشته است تا شکرش را
به جا آورند و  هرچه که این نعمت با
زبان  شکرگذاری شود باز هم کم است ،شکر
نعمت صرفا با زبان نیست و بلکه به آن است که نعمت را در جایی به کار ببری که
خداوند حلال قرار داده است و مواظبت کنی که که در حرام نیفتی .

 

نگاه به محارم ضررهای زیادی دارد که همین بس
که تو از کوتاهی کنندگان به شمار می آیی و برایت کافی است که دچار زجر نفس می شوی
،هنگامی که بدانی چشمان خدا تو را می بیند.او چشم های خیانتکار را می بیند: {يعلم
خائنة الأعين وما تخفي الصدور}.

 

خداوند من و تو را از فتنه های آشکار و نهان
محافظت نماید و از حال همدیگر باخبر سازد.        
منبع: وبلاگ اسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن