خانه ---> سياسي اجتماعي ---> گفتگوئي با رهبر مسلمانان روسیه

گفتگوئي با رهبر مسلمانان روسیه

رهبر مسلمانان روسیه: اگر پيامبر می بود در استفاده از ابزار مدرن ترديد نمی کرد
 
بیش از هزار سال است که دین اسلام در مرزهای روسیه حضور دارد.

در این مدت برای ادامه حضور خود در جامعه ای غیرمسلمان، در احاطه دینهای متمایز و همچنين در چارچوب قوانین دولتی غیرمسلمان تجربه های بسیاری به دست آورده است. اما در چند سال اخير رشد فعالیت بنیادگرايان افراطی را شاهد بوده ايم. در حالی که می دانیم دین اسلام به این گروه از مسلمانان خلاصه نمی شود.

پرسشی که مطرح می شود اين است که آیا مردم روسیه شناخت درستی از اسلام دارند؟

برای پاسخ به اين سؤالات ما ازشیخ رویل عین الدین، رئیس شورای مفتیان روسیه، خواستيم که به سؤالات خوانندگان سایت روسی بی بی سی پاسخ بدهد، که درخواست ما را پذیرفت.

گرداننده برنامه:راجع به نوسازی دین اسلام چه فکر می کنید و این سؤال تا چی حد واقع بينانه است؟ اصولا نقش مسلمانان روسیه را در اين روند چگونه می بينيد؟

دین اسلام در دنیای مدرن به شدت در حال رواج است. امروز در جهان شمار مسلمانان در حال افزایش است. اسلام اگر در حال گسترش است، ماهیت آن نیز در حال رشد و گسترش است.

اما در مورد روسیه می دانيد که از اواخر قرن 18 و همچنين در قرن 19 حرکت تازه ای شکل گرفت با عنوان نوگرايی. یعنی تجدد فکری اندیشمندان مسلمان.

من خود در صحبتها و سخنرانی هایم تاکید زیادی روی نوسازی اسلام و تجدید آن دارم.

بسیاری از قوانین دین اسلام را می شود با زندگانی امروز مطابقت داد. اما قوانین اصلی شریعت، مثل نماز، روزه، زکات، زیارت مکانهای مقدس، عقد ازدواج و روابط خانوادگی باید به طرز سنتی رعایت شود. ولی مسائل مربوط به کار و جامعه قابليت تطبيق با زمان را دارند.

مثلا در گذشته مسایل مالی بین دو نفر انجام می گرفت. کسی از دیگری قرض می گرفت و بر می گرداند بدون بهره. اما حالا سیستم مالی عوض شده است. اگر کسی با معامله سرو کار دارد، باید مالیات بپردازد و این مالیات دیگر از مفهوم قدیمی خود دور است. این گونه داد و ستدها در قرارداد طرفین ثبت می گردند و این از نظر دین اسلام قابل قبول شده است.

یکی از خواننده های ما پرسیده که آیا مسلمانان روسیه باید به رئیس جمهور غیرمسلمان اطاعت کنند یا خیر؟

دولت ساختار دموکراتیک دارد و بر اساس آن مردم برای خود رهبر انتخاب می نمایند. خیلی از رهبران دولتی روسیه مسلمان اند. یک فرد مسلمان نیز می تواند به بلندترین مقامات جمهوری برسد.

در قرآن گفته می شود که باید از خدا اطاعت نمود و نمایندگان او و همچنان به کسانی که با حل مسایل شما سرو کار دارند. پس ما باید به رئیس جمهور اطاعت کنيم. در داخل خانواده ما با رعایت عرف و عادات و با قوانین دین خود زندگی می کنیم، اما در جامعه، باید از قوانین رسکی اطاعت کنيم.

اما با وجود این کسانی هستند که با نام اسلام و زیر پرچم آن به قتل آدمان دست می زنند.

اگر کسانی که در کوهستانها می تازند فکر می کنند که با قتل آدمیان به بهشت راه خواهند یافت، کاملا اشتباه می کنند. آنها فرسنگها دور از اسلام اند.

قتل یک نفر در پیش خدا به قتل تمام انسانیت برابر است و قتل آدم بیگناه بزرگترین گناه محسوب می شود.

الودی از بریتانیا می پرسد:آیا در روسیه برابری حقوقی بين دین اسلام و دین مسيحی وجود دارد؟

امروز در روسیه اسلام از حقوقی بی سابقه در تاریخ برخوردار است. مسلمانان نه در زمان روسیه پادشاهی و نه در رژیم شوروی از هیچ یک از حقوق امروزی خود برخوردار نبودند.

امروز دین اسلام به عنوان دین سنتی کشور روسیه شناخته شده است. مسلمانان این کشور از قومهای بومی به شمار می روند که در شکل گرفتن دولت روسیه و جامعه روحانی و فرهنگی آن نقش مهمی ایفا کرده اند.

بر اساس قانون اساسی این کشور مذهب مسيحی اسلاوگرا و دین اسلام برابر حقوق شناخته شده اند. اما متاسفانه، در عمل این گونه نیست. اسلاوگرایان می گویند که تعداد آنها بیشتر از مسلمانهاست و روسیه یک کشور مسیحی است. و ما مسلمانان می گوئیم، نه. روسیه هم کشور مسلمانان است و هم کشور اسلاوگرایان. زیرا اگر ما مسلمانها به خانگران روس کمک نمی کردیم، دولت روسیه هرگز به وجود نمی آمد.

در عین حال 20 ميلیون مسلمان در این کشور به سر می برند. آنها صاحب حقوق اند و خواهان برابری کامل هستند.

ایرینه از روسیه:خیلی از زنان مسلمان با شوهرهای غیرمسلمان خود زندگانی می کنند. چرا همه علما به طلاق حکم می دهند. آیا برای این زنان راه دیگری وجود ندارد؟

اگر شوهر دین اسلام را نپذیرد، همه نمایندگان دین اسلام حکم به طلاق می دهند. زیرا سخن از تربیت اولاد است. با پدر غیرمسلمان کودکان آنها نیز غیرمسلمان بار می آیند. در حالی که اسلام از زن مسلمان می طلبد که فرزندان خود را مطابق دین خود تربیت نماید.

طبق قوانین اسلام تأمین خانواده با مرد است، و چون مرد سرور خانواده است اگر مرد غیرمسلمان باشد فرزندان نیز غیرمسلمان بار می آیند. تنها به این دلیل است که دین اسلام از ضرورت رضايت مرد به قبول دین اسلام حرف می زند تا همه خانواده زیر قوانین یک دین متحد گردند.

تیمور از روسیه:اگر من با دختری مسلمان رابطه داشته باشم و بخواهم با او ازدواج کنم، آیا ما می توانیم قبل از ازدواج با هم دیدار داشته باشیم و دست همدیگررا بگیریم و بوس و کنار کنیم؟

در اسلام اجازه دیدار، رفتن به سینما، کنسرت و صحبت پسر و دختر داده شده است، تا همدیگررا بهتر بشناسند و با خانواده های همدیگر آشنا گردند. اما در خلوت نشستن، بوسیدن و یا دیگر روابط نزدیک ممنوع است.

عيسی از تاجیکستان:آیا به نطر شما در خاک چچن جنگ مقدس يا "جهاد" صورت گرفت؟

در اسلام اصطلاح جنگ مقدس وجود ندارد. جهاد جنگ نیست، جهد است. هیچ دلیل برای مقدس خواندن جنگ هم وجود ندارد.

جهاد مبارزه است. ما باید با جهان داخلی خود مبارزه کنیم تا نارسايی ها و کمبودهای خود را کشف و نابود سازیم. دنیای باطنی خود را تربیت سازیم. از این جاست که در ماه رمضان روزه داری برای مسلمانان جهاد است، یعنی مبارزه ایست با بدیهای باطن.

یوگنی از روسیه:پیغمبر اسلام نیمی از دامن خود را برید تا گربه ای که روی آن خوابیده بود، بیدار نشود. اما حالا بسی کارهای ناروا به نام خدا انجام می شود که بدترین جنایتها محسوب می گردند. علوم و فنون گوناگون را اسلام زنده نگه داشت، اما حالا در دنیای اسلام محدودیت هايی را مثل منع تلویزیون در افغانستان، بی قانونی در چچن… می بینیم. چه اشکالی در دین اسلام هست که اينها همه با آن خود را توجیه می کنند؟

متاسفانه، شاهد اين چيزها هستيم. ولی درست نیست که اسلام و دین را مقصر بدانیم. خدا فرمود که جان آدمیزاد مقدس است. جان را به انسان خدا می دهد و تنها او حق دارد که آن را بستاند. اگر کسی مخالف این قانون رفتار کرده پس او قانون خدا را شکسته است و در نزد قانون باید جوابگو باشد.

در منع تلویزيون و سینما بايد توجه داشت که اگر آدمیان نا آگاه در تلويزيون باشند، می توانند اشتباه خود را به دیگران سرایت دهند… روحانیت مسیحی اسلاوگرا نیز مخالف بعضی از برنامه های تلویزيونی اند. پس سخن از گناه و فسق و فجور است نه منع تلويزيون.

در مجموع اسلام دینی ست مایل به پیشرفت؛ اگر پیغمبر در زمان ما زندگی می کرد، از اولین کسانی بود که از کامپيوتر و تلفن دستی بهره می برد. حتما با هواپیما پرواز می کرد و از پیروان خود نیز همین را می خواست. حتما از پیروان مردم می خواست که با پیشرفت های زمانه همراه شوند.

منبع : سبيت بي بي سي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@