خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

آثار عبادت در پرورش جوانان

عبادت اثر شگرفی در پرورش روحی، جسمی، اخلاقی و اجتماعی جوانان دارد؛ عبادت تمرین عملی اخلاص و نیکوکاری است؛ احساس دایمی نسبت به خداوند و بیدار کردن قلب و وجدان است؛ برخی از آثار عبادت پیشگیرانه و برخی درمانی است و می‌تواند فرد را از پریشانی و ناامیدی و احساس گناه و بیهودگی نجات دهد؛ زیرا وقتی انسان در برابر خدا می‌ایستد و ارتباطش را با او تداوم می‌بخشد احساس می‌کند به صاحب وجود خود نزدیک شده است احساس محبت به او دست می‌دهد در عین حال به ارزش انسانی و جایگاه بالای خود نیز پی می‌برد. نماز که پس …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@