خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

آفت رهبران دینی

نویسنده : سید قطب / مترجم :دکتر خرمدل آفت رهبران دینی - هنگامی‌ که دین جنبه‌ي پیشه و حرفه پیدا می‌کند و جنبه‌ي عقیدةه‌يگرم و باز دارنده را از دست می‌دهد - این است‌که به زبان چیزی می‌گویندکه خود بدان باور ندارند. مردمان را به کار نیک می‌خوانند و خودشان کار نیک نمی‌کنند. توده را به انجام کار پسندیده تشویق می‌نمایند، ولی خودشان در انجام آن سستی می‌ورزند

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@