آفت رهبران دینی

  • تربیت، اخلاق و تزکیه

    آفت رهبران دینی

    نویسنده : سید قطب / مترجم :دکتر خرمدل آفت رهبران دینی - هنگامی‌ که دین جنبه‌ي پیشه و حرفه پیدا می‌کند و جنبه‌ي عقیدةه‌يگرم و باز دارنده را از دست می‌دهد - این است‌که به زبان چیزی می‌گویندکه خود بدان باور ندارند. مردمان را به کار نیک می‌خوانند و خودشان کار نیک نمی‌کنند. توده را به انجام کار پسندیده تشویق…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا