اجتهاد جمعی

  • اندیشهاجتهاد جمعی

    دعوت به اجتهاد جمعی، شرایط اجتهاد جمعی

    دعوت به اجتهاد جمعی، شرایط اجتهاد جمعی نویسنده : محمد غزالی / مترجم عبدالعزیز سلیمی می توان ” اجتهاد” را به دو نوع تقسیم کرد: اجتهاد فردی اجتهاد جمعی در این شکی نیست که شریعت اسلامی به این دو گونه اجتهاد مجال و فرصت می دهد و بسیاری از بزرگان فقها و مجتهدین، امثال امام اوزاعی، شافعی و مالک (…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا