احکام

  • عباداتمصطفی ابراهیم زلمی

    احکام الهی هدفمند هستند و در راستای مصلحت بشرند

    احکام الهی هدفمند هستند و در راستای مصلحت بشرند نویسنده : پرفسور مصطفی ابراهیم زلمی / ترجمه: دکتر محمود ابراهیمی در پرتو دانش فلسفه هر چیزی چهار علت و سبب دارد. علت فاعلی، علت مادی، علت صوری و شکلی؟ و علت غایی و هدف نهایی. برا ی مثال پیراهنی که می پوشی این علل و اسباب را دارد که علت…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا