خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

احکام الهی هدفمند هستند و در راستای مصلحت بشرند

مصطفی ابراهیم زلمی

احکام الهی هدفمند هستند و در راستای مصلحت بشرند نویسنده : پرفسور مصطفی ابراهیم زلمی / ترجمه: دکتر محمود ابراهیمی در پرتو دانش فلسفه هر چیزی چهار علت و سبب دارد. علت فاعلی، علت مادی، علت صوری و شکلی؟ و علت غایی و هدف نهایی. برا ی مثال پیراهنی که می پوشی این علل و اسباب را دارد که علت فاعلی آن خیاط دوزنده ای آن و علت مادی آن پارچه و علت صوری آن همان شکل حاضر پیراهن بعد از دوختن خیاط است و علت و هدف نهایی آن، پوشیدن بدن و خفظ آن از سرما و گرما است. …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@