استقامت در دین

  • پیام رمضانپیام رمضان

    پیام روزانه رمضان – روز ۲۹

    پیام روزانه رمضان – روز ۲۹ استقامت و پایداری در دین مسلمان طی یک ماه در مدرسه رمضان بر تقوا و عبادت تمرین ممارست می کند، لذا شایسته است بعد از رمضان بر این تقوا و عبادت صبر و استقامت نموده و بر راه عبودیت و تبعیت از خدا و ترک گناه پایداری و مقاومت نماید و با دست خود…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا