خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

نهضت علمی در جهان اسلام؛چالش ها و امید ها

نهضت علمی در جهان اسلام؛چالش ها و امید ها دکتر مأمون عبدالحلیم وجیه ترجمه:اقبال جهانگیری جنبش های علمی در بیداری و تمدن جوامع بشری،نقش اساسی ایفا می کنند.آنانکه جایگاه صدارت را در علم آموزی تصاحب کنند،پله ها و مراحل پیشرفت را یکی پس از دیگری طی خواهند کرد.هر امتی که مسیر متمایزی در پیش گیرد،بر دیگران امتیاز می یابد و آنکه سکون اختیار کند،در خواب غفلت می ماند و چه راست گفته اند که: جهل چراگاهی است که چرنده اش سرانجام ناخوشایندی دارد و بهای گزافی می پردازد. ملل جهان معاصر به سه دسته تقسیم می شوند:کشورهای پیشرفته،کشورهای در حال …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@