اشعریان

  • اندیشهPhoto of نقش اشعریان در عقلگرایی اسلامی

    نقش اشعریان در عقلگرایی اسلامی

    نقش اشعریان در عقلگرایی اسلامی : محسن عبدالحمید / مترجم: داود ناروئی جریان اشعری دست به یک کوشش اصلاحی مهم زد. الوالحسن اشعری[1] – که قبلاً معتزلی بود – به تندرویی هایی که جریان معتزلی دچارش شده بود، پی برد. او و شاگردان بزرگ مکتبش، امثال باقلانی[2]، جوینی[3]، غزالی[4]، فخر رازی[5] و دیگران اثبات کردند که عقل مورد منازعه نمی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا
بستن