خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

امام ابوحنیفه از دیدگاه سایر علما و اندیشمندان

نویسنده :عبدالخالق احسان  وکیع بن جراح، استاد امام شافعی، به اخلاص و خدا جویی امام تمرکز نموده و این صفت شان را این گونه به تصویر می کشد و می فرماید: امام ابوحنیفه امانتی بزرگ بود؛ او همواره رضای خدا را بر تمام امور دیگر ترجیح می داد و به خاطر خشنودی او ضربات شمشیر را به جان خرید و تحمل می کرد.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@