ام معاذ

  • دعوت و داعی

    همسر داعی مصری عباس سیسی ، آیینه ی تمام قد ایستادگی!

    همسر داعی مصری عباس سیسی ، آیینه ی تمام قد ایستادگی! ترجمه:اقبال جهانگیری «ام معاذ» همسر داعی مصری «عباس سیسی» است که یکی از سابقین دعوت بوده و سختی و شکنجه ی زندان بسیار دیده است. ایشان در سال ۱۹۸۸م کتابی تحت عنوان «ام معاذ فی السجن»منتشر کرد که خاطراتش را در آن آورده است. این شیرزن داعی و خداشناس…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا