ام معاذ

  • دعوت و داعی

    همسر داعي مصري عباس سيسي ، آيينه ی تمام قد ايستادگي!

    همسر داعي مصري عباس سيسي ، آيينه ی تمام قد ايستادگي! ترجمه:اقبال جهانگيري «ام معاذ» همسر داعي مصري «عباس سيسي» است كه يكي از سابقين دعوت بوده و سختی و شکنجه ی زندان بسیار دیده است. ایشان در سال 1988م كتابي تحت عنوان «ام معاذ في السجن»منتشر كرد كه خاطراتش را در آن آورده است. اين شيرزن داعي و خداشناس…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا