خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

فضیلت نماز جماعت و خطرات ترک جماعت

نماز جماعت

فضیلت نماز جماعت و خطرات ترک جماعت : دکتر عمرو خالد /مترجم: محمد ابراهیم ساعدی رودی رسول الله می فرماید: (صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع و عشرین درجة) (نماز جماعت از نماز تنها، بیست و هفت درجه بهتر است) همچنین می فرماید: (من صلی العشاء فی جماعة فکانما قام نصف اللیل و من صلی الصبح فی جماعة فکانما صلی اللیل کله) (کسی که نماز عشاء را در جماعت بخواند گویی که نصف شب را بر پا داشته است و کسی که نماز بامداد را با جماعت بخواند گویی که تمام شب را بر پا داشته است.) چه فضیلت …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@