اهتمام گذشتگان به نماز جماعت

  • عبادات
    نماز جماعت

    فضیلت نماز جماعت و خطرات ترک جماعت

    فضیلت نماز جماعت و خطرات ترک جماعت : دکتر عمرو خالد /مترجم: محمد ابراهیم ساعدی رودی رسول الله می فرماید: (صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع و عشرین درجة) (نماز جماعت از نماز تنها، بیست و هفت درجه بهتر است) همچنین می فرماید: (من صلی العشاء فی جماعة فکانما قام نصف اللیل و من صلی الصبح فی جماعة فکانما…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا