خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

یک بام و دو هوای سکولاریسم، عجب دموکراسی خوشایندی؟؟؟!!!

نویسنده:حامد بهرامی اگر یک جوان در آمریکا بە یک مدرسە حملە نماید و جمعی بی گناه را بە رگبار ببندد همە چرایی های گنگی را مطرح می نمایند اما اگر در یک کشور اسلامی صورت پذیرد تحلیل لازم ندارد از اسلام خشونت طلب و عقدەهای جنسی و اجتماعی ناشی از سرکوب اسلام بودە است. اگر اوباما برای این حادثە با انگشت...

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@