خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

نقش ایمان به آخرت در حیات فردی و اجتماعی انسان

استاد سعید نورسی/مترجم: محمد طاهر حسینی به عنوان یک نمونه قیاسی از میان صدها دلیل به طریق مثال به چهار دلیل اشاره خواهیم کرد، که عقیده به آخرت، پایه و اساس زندگی فردی و اجتماعی انسان و بنیان تمام کمالات و نیکبختی و خوشبختی های انسان بر آن استوار است.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@