بازی کودکان، بازی، نقش بازی

  • تربیت فرزندان

    بازی کودکان و اهمیت آن

    بازی کودکان و اهمیت آن صدیقه کریمی بازی در فرآیند زندگی کودک علا وه بر عوامل روانی و جسمانی در رفتارهای او آثار قابل توجهی می گذارد. عوامل مهم و دیگری هم که آثار آن چند بعدی و چندگانه است تاثیر گذار می باشد. بازی و انجام آن از جمله عواملی است که در جریان زندگی کودک هم از نظر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا