برخورد دعوای بچّه ها

  • تربیت فرزندان

    شیوه مناسب برخورد با دعوای بچّه ها

    همه والدين اميدوارند كه فرزندانشان به يكديگر عشق ورزيده و احترام بگذارند، يا حداقل از آنها انتظار دارند كه همبازي خوبي براي يكديگر باشند و رفاقت و سازگاري داشته باشند. با وجود اين، سروصداها و برخوردهاي بين فرزندان تنشهاي زيادي در خانه ايجاد مي كند و پدرو مادر را درمانده مي سازد.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا