خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

تجاوزگری و تعدی به نام جهاد ممنوع

تجاوزگری و تعدی به نام جهاد ممنوع نویسنده : علی آقا صالحی با توجه به مفهوم مخالفه، می تون چنین استنباط کرد که تجاوزگران هر چند نام مجاهد و رزمنده اسلامی بر خود داشته باشند، دوست خدا نیستند؛ بلکه با عمل تجاوزگرانه به دشمن خدا تبدیل می شوند و باید هر چه سریع تر از عمل خود توبه کنند و از تجاوزگری دست بردارند. مفسران اسلامی، تجاوزگری بر دیگران را دو گونه تفسیر کرده اند: اول: منظور جنگیدن با غیرمسلمانی است که در حال جنگ و نبرد با مسلمین نیستند و با آنان دشمنی نمی کنند و به دشمنان آنان …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@