تجاوز نسل زنا فحشا زناکار برده قذف لعان

  • سياسي اجتماعي

    تجاوز به نسل "زنا " از دیدگاه قرآن

    محمد ابوزهره / مترجم: محمود ذبیحی آشکارترین جنایت در تجاوز به نسل زناست، زیرا اگر این فساد در میان مردمی رواج پیدا کند، نسل آنان را به سوی نابودی می کشاند، همانطور که در میان برخی ملت های معاصر و نیز در بین بعضی از امت های گذشته نیز به چشم می خورد.قرآن کریم متعرض بیان این گناه و کیفر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا