خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

تعامل میان تسنن و تشیع با الگوی عملی از صلاح الدین ایوبی

نویسنده: محمدبن مختارالشنقیطی/ ت رجمه: حسین تیموری در مخاصمه مذهبی موجود امروز در عراق و تمام منطقه، تاریخ به روشی گزینشی و فهم نادرست بازخوانی می شود و هر یک از دو طرف متخاصم از شیعه و سنی بطور مساوی هیزم لازم جهت برافروختن آتش جنگ را تهیه و دیگری را منبع شر و فساد معرفی کرده تا جنایتهای خونیني را که مرتکب می شود ـ و هیچ عقل و دینی آن را جائز نمی شمارد ـ توجیه کند.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@