تعدی در اسلام

  • دعوت و داعی

    تجاوزگری و تعدی به نام جهاد ممنوع

    تجاوزگری و تعدی به نام جهاد ممنوع نویسنده : علی آقا صالحی با توجه به مفهوم مخالفه، می تون چنین استنباط کرد که تجاوزگران هر چند نام مجاهد و رزمنده اسلامی بر خود داشته باشند، دوست خدا نیستند؛ بلکه با عمل تجاوزگرانه به دشمن خدا تبدیل می شوند و باید هر چه سریع تر از عمل خود توبه کنند و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا