تغذيه در رمضان

  • رمضانتصویر غذاهای مناسب برای رمضان

    غذاهای مناسب برای رمضان

    غذاهای مناسب برای رمضان روزه تمريني است براي اين كه هر آنچه را نبايد ببينيم، نبينيم، هر آنچه را نبايد بگوييم، نگوييم و آنچه را نبايد بخوريم، حذف كنيم و يادمان بماند كه قرار است از راه پرهيز، سالم شويم. اين پرهيز البته هم روحي است و هم جسمي...اما گاهي اتفاق، جور ديگري است. هر ساله پس از ماه مبارك…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا