تغییر کردن

  • مقالات ارسالی

    تغییر را از خودت آغاز کن!

    تغییر را از خودت آغاز کن! نوشته: د. عبدالله العمادى ترجمه: عبدالخالق احسان حکایت است که پادشاهی بود و کشور بزرگی داشت، روزی پیاده به سیر تفریحی طولانی در صحراها رفت؛ موقع برگشت متوجه شد که پاهایش بر اثر رفتن به راه های ناهموار، ورم کرده است؛ لذا خواست قانونی صادر نماید که تمام سرک ها و شاهراه های کشور…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا