خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

فرق حقیقی میان کافر و مسلمان چیست؟

فرق حقیقی میان کافر و مسلمان چیست؟ نویسند ه: امام ابوالاعلی مودودی / ترجمه: دکتر آفتاب اصغر فرق میان کافر و مسلمان_ آخر چرا؟ برادران اسلامی! هر مسلمان با خودش این طور فکر می کند و شما هم حتما” این طور فکر می کنید که مقام یک نفر مسلمان بالاتر از مقام کافر است. خدا فقط مسلمان را دوست دارد در صورتی که کافر را دوست ندارد. مسلمان آمرزیده می شوددر حالی که کافر مستحق آمرزش نمی باشد. مسلمان به بهشت می رود و کافر به دوزخ فرستاده می شود. امروز می خواهم که شما به این نکته توجه کنید …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@