تفسیر موضوعی

  • مطالب جدیدتفسیر موضوعی

    تفسیر موضوعی قرآن کریم و سنت نبوی مبتنی بر مقاصد شریعت

    تفسیر موضوعی قرآن کریم و سنت نبوی مبتنی بر مقاصد شریعت مؤلف: جاسر عوده /مترجم: محمود محمودی   مقاصد و تفسیر موضوعی قرآن کریم حرکت «تفسیر موضوعی» را می توان گام هایی تلقی کرد که به سوی تفسیر مقاصدی قرآن کریم برداشته می شود. قرائت موضوعی قرآن کریم مبتنی بر نگرش به قرآن به عنوان یک «وحدت متکامل» است و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا