تقدیس

  • اندیشه

    نقش تقدیس حاکمان در طول تاریخ بر ایجاد استبداد در ایران

    نقش تقدیس حاکمان در طول تاریخ بر ایجاد استبداد در ایران نویسنده: حسن قاضی مرادی   تقدیس پادشاهان حکومت استبدادی به عنوان حکومت مبتنی بر رابطه ی ” سلطان – رعیت” یا “خدایگان- بنده ”  و یا “شبان – رمه ” معرف تمایز تام و مطلق دو سوی این رابطه است. تمایزی که با جدایی ذاتی ( از نظر وجودی)…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا