تناقضات قرآنی- شفاعت کردن

  • قرآنشفاعت

    تناقضات قرآنی- شفاعت کردن یا شفاعت نکردن، مسئله این است.

    تناقضات قرآنی یا وسوسه‌های شیطانی پاسخ به شبهات وارده بر قرآن تحقیق و پژوهش: محمد احمدیان شبهه‌ی پانزدهم از تناقضات قرآنی طرح شبهه تناقضات قرآنی- شفاعت کردن یا شفاعت نکردن، مسئله این است. قرآن در مورد این‌که آیا در روز آخرت شفاعتی وجود خواهد داشت یا نه، دچار «تناقض» می‌شود، در آیات: (سوره‌های ۲/۱۲۲ و۱۲۳و ۲۵۴، سوره‌ی ۶/۵۱، سوره‌ی ۸۲/۱۸و۱۹…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا