جام و جان و جین

  • تربیت، اخلاق و تزکیه

    در بیان شناسایی روح،نفس و قلب

    نويسنده: آیت الله شیخ مردوخ کردستانی هر کس که چشم سالمی دارد و می خواهد چیزی را مشاهده کند البته ملتفت است که در هر رؤیتی یک مرکز رؤیت هست که نظر بیننده مستقیماً متوجه آن است و یک سلسله حواشی هم در اطراف آن مرکز رؤیت هستند که توجهی به آن ها ندارد.مثلاً در اتاقی که انواع عکس ها…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا