جنگ نانزندگی روزمره پیامبر سیره رسول الله

  • محمّد رسول الله

    جنگ نان "تحلیلی از زندگی روزمره پیامبر "

    استاد محمد غزالی/مترجم:جهانگیر ولد بیگی هر مسلمانی صبح زود از منزلش خارج میشود تا کاری را انجام دهد که وظیفه است. اگر کارمند است به اداره ، اگر کارگر است به کارگاه و اگر تاجر است به مغازه و اگر کشاورز است به مزرعه می رود.مردم صبح هنگام هر یک به سوی کارشان می روند و . . .

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا