حجاب زن

  • زن خانواده

    چرا اسلام حجاب را برای مرد و زن واجب کرده است

    چرا اسلام  حجاب را برای مرد و زن واجب کرده است  نویسنده: جمال محمد فقی رسول /مترجم: دکتر محمود ابراهیمی بدیهی است که خداوند این امتیاز را به مرد داده است که در آن چه به غریزه جنسی مربوط است پیش قدم می شود، و حال آن که زن آن را نهان می دارد و این ویژگی منحصر به مذکر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا