حزب مسلمانان استرالیا

  • خبر های جدید

    نخستین حزب مسلمانان استرالیا تاسیس شد

    نخستین حزب مسلمانان استرالیا تاسیس شد این حزب در شهر سیدنی تشکیل شده است. نخستین حزب مسلمانان استرالیا در شهر سیدنی استرالیا تاسیس شد. دیا محمد موسس این حزب اعلام کرد که چون در استرالیا صدای مسلمانان به خوبی شنیده نمی شود اقدام به تاسیس این حزب نموده است. وی معتقد است که حزب جدید در صحنه سیاسی استرالیا یک…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا