حسن و قبح

  • اندیشهPhoto of ابن قیم جوزیه و مساله حسن و قبح اعمال و افعال

    ابن قیم جوزیه و مساله حسن و قبح اعمال و افعال

    ابن قیم جوزیه و مساله حسن و قبح یکی از جدال های دامنه دار و تاریخی در حوزه فرهنگ اسلامی، جدال بر سر موضوع حسن و قبح افعال و منبع تشخیص آن هاست. رویش این بحث در بوستان فرهنگ اسلامی نیز همچون مابقی مسائل کلامی، متأخر از عصر نبوت و محصول گسترش جغرافیایی قلمرو حکومت اسلامی ودر نتیجه،‌آشنایی مسلمانان بادیگر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا
بستن