حقوق فرزندان بر والدین، حقوق فرزندان، وظایف والدین

  • تربیت فرزندان

    حقوق فرزندان بر والدین

    حقوق فرزندان بر والدین پدر و مادر وجود و شخصیت یکدیگر و اهداف خداوند که در مورد آفرینش انسان را کامل می‌گردانند و ارتباط میان آنها در طول زندگی دنیا و پس از مرگ هم ادامه خواهد داشت. پدر و مادر در زندگی دنیا به فرزندان خوب و شایسته خود افتخار می‌نمایند و آنها را از زیبندگی و نعمت به…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا